Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak
 
Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak
vrijdag, 3 juni 2005

ImageRechtspraak die niet open en transparant is en waar burgers niet bij betrokken worden, kan op den duur leiden tot verlies aan vertrouwen en legitimiteit. Eigenrichting ligt op de loer...

Gerenommeerde juristen trekken aan de bel na onderzoek rechtspraak: de strafrechtspleging is te weinig zichtbaar. Het Nederlandse strafrechtssysteem is niet erg zichtbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Weinig mensen gaan naar zittingen toe (verdachten en familie excluis).

Steeds meer zaken onttrekken zich aan de publieke waarneming omdat ze door politie of openbaar ministerie worden afgedaan, constateren mr.dr. Marijke Malsch en prof. dr. mr. Hans Nijboer, die vandaag 'De zichtbaarheid van het recht: openbaarheid van de strafrechtspleging' publiceren.

Er is wetgeving in de maak die de behandeling van strafzaken nog onzichtbaarder zal maken. Zowel bezoekers van de publieke tribune als journalisten vinden strafzaken vaak niet goed te begrijpen.

Mr.dr. Marijke Malsch, senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving( NSCR) en prof.dr.mr. Hans Nijboer, Leids hoogleraar Bewijs en bewijsrecht, verdiepten zich dus in praktijk van het rechtsstatelijke principe van de 'openbaarheid van de strafrechtspleging in Nederland'.

Malsch bezocht eerder de publieke tribunes (van maar liefst negentien rechtsgebouwen) en deed daar met drs R. Hoekstra verslag van in de Delikt & Delinkwent van oktober 1999.

Controle door leken?

"Van de gewone burger verwacht ik op dat gebied weinig", stelde prof. dr. Willem Witteveen, hoogleraar Encyclopedie van het recht aan de Katholieke Universiteit Brabant, al vijf jaar geleden.

Witteveen: "Zeker de controle van dagjesmensen stelt niks voor. Maar wie een paar keer is geweest, valt al andere dingen op, vaak in de sfeer van de bejegening. Rechters die niet goed luisteren naar de advocaat of de verdachte niet laten uitspreken. Dat soort zaken. Als reactie kun je een ingezonden brief sturen naar een krant of een klacht indienen bij de president van de rechtbank Dat wordt heel erg serieus genomen." Daarin schuilt volgens Witteveen een 'afschrikwekkend effect'. (Tijdschrift MR*, maart 2000).

Anno 2005 zit een toeschouwer in een 'bunker' of achter dubbelglas of naar een videoscherm te kijken

Tegenwoordig zit je als beetje 'Fortuynist' al dan niet achter 'gewapend glas' in een 'bunker' naar een Amsterdams moppelende Noord-Afrikaanse jongeman te kijken. Laatkomers worden verwezen naar het videoscherm in een zaaltje aan de Parnassusweg.

Het moet gezegd worden, de zitting was deels op de televisie en officier Frits van Straelen hield op duidelijke toon en helder in gewone mensentaal zijn verhaal. Tot tegenzin van Mohammed's advocaat, Peter Plasman, die het 'requisitoir' op een pro forma zitting niet kon waarderen. De zaak van Mohammed B. betreft mogelijk een uitzondering.

Openbaarheid van rechtspraak

Wettelijk is vastgelegd dat iedereen zittingen en uitspraken kan bijwonen. In de media verschijnen veel verslagen over strafzaken. Het zou ondenkbaar zijn dat de strafrechtspleging zich geheel in het geheim zou afspelen, menen Malsch en Nijboer.

In 'De zichtbaarheid van het recht' tonen Malsch en Nijboer aan dat de strafrechtspleging voor een belangrijk deel echter niet goed zichtbaar is. Zaken die op een openbare zitting worden behandeld, zijn vaak niet goed te volgen voor publiek en pers.

Verbetering onderweg, dankzij internet meer informatie over rechtspraak

Rechterlijke instanties verspreiden op steeds ruimere schaal informatie over de rechtspraak. Op www.rechtspraak.nl worden vonnissen gepubliceerd. Er zijn diverse brochures beschikbaar binnen gerechten. Er zijn afdelingen voorlichting gekomen en informatie over strafzaken is nu verkrijgbaar via persrechters en communicatieadviseurs. De landelijke dagen bij de gerechten worden druk bezocht door het publiek, merken de onderzoekers op.

Verbeteringen nog onvoldoende

Ook constateren zij meer aandacht voor klanvriendelijkheid in Rechterlijke Macht en een 'goede bejegening'. Maar... zo stellen zij: deze positieve ontwikkelingen zijn echter niet voldoende voor een openbaar en transparant strafrechtssysteem.

Malsch en Nijboer geven verder een overzicht van de ontwikkelingen in de openbaarheid van de Nederlandse strafrechtspraak. Zij bespreken de historische wortels en theoretische principes, en gaan in op de manier waarop openbaarheid in de strafrechtspraktijk vorm krijgt.

Persvoorlichters.... zucht

Voldoet de Nederlandse strafrechtspraktijk aan de criteria voor een 'Ideale Rechtbank'? Wie bezoeken zittingen? Hoe verstaanbaar, zichtbaar en begrijpelijk is de behandeling van zaken ter zitting? Hoe verspreiden de persvoorlichters bij de gerechten informatie over zaken, en hoe doen de media hiervan verslag?

Ook gaan zij in op recente ontwikkelingen in de wetgeving die de afdoening van strafzaken nog verder in de richting van politie en openbaar ministerie schuiven, en dus aan het zicht van het publiek onttrekken.

Gevolgen legitimiteit en vertrouwen in de rechtspraak

De gebrekkige zichtbaarheid van de rechtspraak kan negatieve gevolgen hebben voor legitimiteit en vertrouwen in de rechtspraak. Een rechtspraak die niet open en transparant is en waar burgers niet bij betrokken worden, kan op den duur leiden tot verlies aan vertrouwen en legitimiteit. Eigenrichting kan daardoor bevorderd worden.

Over studiecentrum NSCR

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) werd in 1992 opgericht op initiatief van het Ministerie van Justitie en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het NSCR is in Leiden gevestigd en 'geniet de gastvrijheid van de Universiteit Leiden'.

*Het tijdschrift MR., zo leek het, bood meer algemene reflectie t.a.v. de juridische beroepsgroep dan de vrij dure en vaak ietwat saai vormgegeven vakbladen, maar ging enkele jaren terug ter ziele. Een ander soortgelijk blad 'Amice' getiteld, bleek ook geen blijvertje.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 19 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden