Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak
 
Boek waarschuwt Donner: zelf afdoen strafzaken doet afbreuk aan openbaarheid rechtspraak
vrijdag, 3 juni 2005

ImageRechtspraak die niet open en transparant is en waar burgers niet bij betrokken worden, kan op den duur leiden tot verlies aan vertrouwen en legitimiteit. Eigenrichting ligt op de loer...

Gerenommeerde juristen trekken aan de bel na onderzoek rechtspraak: de strafrechtspleging is te weinig zichtbaar. Het Nederlandse strafrechtssysteem is niet erg zichtbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Weinig mensen gaan naar zittingen toe (verdachten en familie excluis).

Steeds meer zaken onttrekken zich aan de publieke waarneming omdat ze door politie of openbaar ministerie worden afgedaan, constateren mr.dr. Marijke Malsch en prof. dr. mr. Hans Nijboer, die vandaag 'De zichtbaarheid van het recht: openbaarheid van de strafrechtspleging' publiceren.

Er is wetgeving in de maak die de behandeling van strafzaken nog onzichtbaarder zal maken. Zowel bezoekers van de publieke tribune als journalisten vinden strafzaken vaak niet goed te begrijpen.

Mr.dr. Marijke Malsch, senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving( NSCR) en prof.dr.mr. Hans Nijboer, Leids hoogleraar Bewijs en bewijsrecht, verdiepten zich dus in praktijk van het rechtsstatelijke principe van de 'openbaarheid van de strafrechtspleging in Nederland'.

Malsch bezocht eerder de publieke tribunes (van maar liefst negentien rechtsgebouwen) en deed daar met drs R. Hoekstra verslag van in de Delikt & Delinkwent van oktober 1999.

Controle door leken?

"Van de gewone burger verwacht ik op dat gebied weinig", stelde prof. dr. Willem Witteveen, hoogleraar Encyclopedie van het recht aan de Katholieke Universiteit Brabant, al vijf jaar geleden.

Witteveen: "Zeker de controle van dagjesmensen stelt niks voor. Maar wie een paar keer is geweest, valt al andere dingen op, vaak in de sfeer van de bejegening. Rechters die niet goed luisteren naar de advocaat of de verdachte niet laten uitspreken. Dat soort zaken. Als reactie kun je een ingezonden brief sturen naar een krant of een klacht indienen bij de president van de rechtbank Dat wordt heel erg serieus genomen." Daarin schuilt volgens Witteveen een 'afschrikwekkend effect'. (Tijdschrift MR*, maart 2000).

Anno 2005 zit een toeschouwer in een 'bunker' of achter dubbelglas of naar een videoscherm te kijken

Tegenwoordig zit je als beetje 'Fortuynist' al dan niet achter 'gewapend glas' in een 'bunker' naar een Amsterdams moppelende Noord-Afrikaanse jongeman te kijken. Laatkomers worden verwezen naar het videoscherm in een zaaltje aan de Parnassusweg.

Het moet gezegd worden, de zitting was deels op de televisie en officier Frits van Straelen hield op duidelijke toon en helder in gewone mensentaal zijn verhaal. Tot tegenzin van Mohammed's advocaat, Peter Plasman, die het 'requisitoir' op een pro forma zitting niet kon waarderen. De zaak van Mohammed B. betreft mogelijk een uitzondering.

Openbaarheid van rechtspraak

Wettelijk is vastgelegd dat iedereen zittingen en uitspraken kan bijwonen. In de media verschijnen veel verslagen over strafzaken. Het zou ondenkbaar zijn dat de strafrechtspleging zich geheel in het geheim zou afspelen, menen Malsch en Nijboer.

In 'De zichtbaarheid van het recht' tonen Malsch en Nijboer aan dat de strafrechtspleging voor een belangrijk deel echter niet goed zichtbaar is. Zaken die op een openbare zitting worden behandeld, zijn vaak niet goed te volgen voor publiek en pers.

Verbetering onderweg, dankzij internet meer informatie over rechtspraak

Rechterlijke instanties verspreiden op steeds ruimere schaal informatie over de rechtspraak. Op www.rechtspraak.nl worden vonnissen gepubliceerd. Er zijn diverse brochures beschikbaar binnen gerechten. Er zijn afdelingen voorlichting gekomen en informatie over strafzaken is nu verkrijgbaar via persrechters en communicatieadviseurs. De landelijke dagen bij de gerechten worden druk bezocht door het publiek, merken de onderzoekers op.

Verbeteringen nog onvoldoende

Ook constateren zij meer aandacht voor klanvriendelijkheid in Rechterlijke Macht en een 'goede bejegening'. Maar... zo stellen zij: deze positieve ontwikkelingen zijn echter niet voldoende voor een openbaar en transparant strafrechtssysteem.

Malsch en Nijboer geven verder een overzicht van de ontwikkelingen in de openbaarheid van de Nederlandse strafrechtspraak. Zij bespreken de historische wortels en theoretische principes, en gaan in op de manier waarop openbaarheid in de strafrechtspraktijk vorm krijgt.

Persvoorlichters.... zucht

Voldoet de Nederlandse strafrechtspraktijk aan de criteria voor een 'Ideale Rechtbank'? Wie bezoeken zittingen? Hoe verstaanbaar, zichtbaar en begrijpelijk is de behandeling van zaken ter zitting? Hoe verspreiden de persvoorlichters bij de gerechten informatie over zaken, en hoe doen de media hiervan verslag?

Ook gaan zij in op recente ontwikkelingen in de wetgeving die de afdoening van strafzaken nog verder in de richting van politie en openbaar ministerie schuiven, en dus aan het zicht van het publiek onttrekken.

Gevolgen legitimiteit en vertrouwen in de rechtspraak

De gebrekkige zichtbaarheid van de rechtspraak kan negatieve gevolgen hebben voor legitimiteit en vertrouwen in de rechtspraak. Een rechtspraak die niet open en transparant is en waar burgers niet bij betrokken worden, kan op den duur leiden tot verlies aan vertrouwen en legitimiteit. Eigenrichting kan daardoor bevorderd worden.

Over studiecentrum NSCR

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) werd in 1992 opgericht op initiatief van het Ministerie van Justitie en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het NSCR is in Leiden gevestigd en 'geniet de gastvrijheid van de Universiteit Leiden'.

*Het tijdschrift MR., zo leek het, bood meer algemene reflectie t.a.v. de juridische beroepsgroep dan de vrij dure en vaak ietwat saai vormgegeven vakbladen, maar ging enkele jaren terug ter ziele. Een ander soortgelijk blad 'Amice' getiteld, bleek ook geen blijvertje.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden