Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek over avond moord Fortuyn: politici, bestuurders en ambtenaren door oog van de naald

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek over avond moord Fortuyn: politici, bestuurders en ambtenaren door oog van de naald

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek over avond moord Fortuyn: politici, bestuurders en ambtenaren door oog van de naald
 
Boek over avond moord Fortuyn: politici, bestuurders en ambtenaren door oog van de naald
woensdag, 1 juni 2005

'Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek. Paars II en de revolte van Fortuyn'

's Avonds 6 mei 2002: Als het volk wist dat PvdA-leider Ad Melkert in zijn kamer zat was het mis gegaan bij de rellen

Een nieuw boek van prof. dr. Jouke de Vries en drs. Sebastiaan van der Lubben onthult dat diverse politici, bestuurders en ambtenaren 'doodsbenauwd' waren op de avond van 6 mei 2002: de avond van de moord op Pim Fortuyn, zo bericht de Universiteit Leiden met de hiernavolgende toelichting. 

Ze hadden het gevoel door het oog van de naald te zijn gekropen. Het verschil tussen orde en wanorde was slechts 5 minuten. Toen werden de agenten met de platte pet, die het Binnenhof hadden afgegrendeld geholpen door de Mobiele Eenheid, die al langer klaarstond.

 Het boek Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek. Paars II en de revolte van Fortuyn wordt vrijdag 3 juni om 12.00 gepresenteerd in Nieuwspoort, Den Haag.

Rellen

De Haagse driehoek had op de avond van de moord besloten dat aanhangers van Fortuyn bloemen mochten leggen op het Binnenhof. De fout van de politici was dat via de media bekend werd gemaakt dat er om acht uur een extra ministerraadsvergadering zou plaatsvinden bij het ministerie van Algemene Zaken. De burgemeester van Den Haag werd hier niet van op de hoogte gesteld.

De aankondiging van de extra vergadering van de ministerraad was het teken voor vele onruststokers om naar het Plein te komen. Hoewel de nervositeit van de politici te begrijpen viel, er was een politicus vermoord, was het bevoegd gezag van Den Haag de mening toegedaan dat de omvang van de rellen beheersbaar was.

De politici in het Kamergebouw waren echter nerveus omdat de geschreeuw van het volk steeds sterker werd. Een ambtenaar van Algemene Zaken was nerveus omdat er rook uit de parkeergarage onder het Plein kwam, en hij zijn auto daar had geparkeerd. Een vergadering van de lijsttrekkers werd onderbroken omdat eerst de beveiliging moest worden geregeld.

Melkert
Oud-kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven stelt in het boek dat het maar goed was dat de betogers niet wisten dat Ad Melkert in zijn kamer zat, met uitzicht op het Mauritshuis en het Plein. Dan was het mis gegaan. Voor het eerst sinds jaren moesten de zware gordijnen in de kamer van Ad Melkert dicht. Het is op die avond nog een hele toer geweest om hem het Kamergebouw uit te krijgen. Zijn chauffeur stond klaar aan de kant van het Buitenhof. Toen hij de richting van Dudok op wilde gaan werd de auto bekogeld met eieren en tomaten. Het KLPD verordonneerde dat Melkert plat op de achterbank van de auto moest gaan liggen. Hij zou gaan slapen bij het kamerlid Adri Duyvestein, maar diens huis was volgens de politie te transparant. Vandaar dat Melkert naar Amsterdam werd gebracht.

Gezagsverlies
De gebeurtenissen deden denken aan een revolutie, maar het was uiteindelijk een politieke revolte. Een politieke revolte is er op gericht om binnen het democratische systeem tot vervanging van de gezagsdragers en tot wijzigingen in het beleid te komen. Het boek is als volgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk wordt de moord op Fortuyn beschreven. In hoofdstuk 2 volgt een nauwgezette reconstructie van de gebeurtenissen op het Plein. Het derde hoofdstuk betreft een theorie van politieke revoltes. Er wordt ingegaan op de dieperliggende oorzaken, de aanjaagmechanismen, het gezagsverlies van Paars, het groeiende charisma van Fortuyn en de gevolgen van deze deels succesvolle revolte. De centrale stelling is dat Fortuyn succes heeft gehad omdat de Paarse coalitie met gezagsverlies te maken had. Bovendien komen de auteurs tot de conclusie dat naast 11 september 2001 vooral de rampen in Enschede en Volendam de revolte hebben aangejaagd.

Referendum
Het boek beschrijft en analyseert de teloorgang van Paars, het succes van Fortuyn en het aan de macht komen van Balkenende. Het staat stil bij de bijna wanhopige zoektocht naar een nieuwe stabiliteit. De moord op Van Gogh en de uitslag van het referendum rond Europa tonen echter aan dat er nog steeds sprake is van een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek.

Ontzuild
Het boek sluit af met drie analytische hoofdstukken waarin de revolte van Fortuyn wordt geplaatst in het licht van andere revoltes in de Nederlandse geschiedenis (1848, 1918, 1935 en 1967).

In een ander hoofdstuk wordt de politieke revolte vergeleken met een wetenschappelijke revolte waardoor het gedrag van Paars en bijvoorbeeld Melkert beter kan worden geduid. Het boek eindigt met een beschouwing over de ontwikkelingen in de Nederlandse democratie, die zich tussen pacificeren en polariseren bevindt.

De Nederlandse politiek wordt met twee nieuwe zaken geconfronteerd: toenemende maatschappelijke en politieke problemen rond een etnische en taalkundige scheidslijn en politieke elites die zich hebben losgemaakt van de ontzuilde Nederlandse bevolking.

Het boek is 'onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de politieke ontwikkelingen van Nederland op dit moment', aldus het persbericht. 

Over de auteurs

Jouke de Vries is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag van deze universiteit. Sebastiaan van der Lubben is verbonden aan het Centre for Government Studies van de Campus Den Haag. Jouke de Vries schreef in het verleden spraakmakende boeken over de val van het kabinet Den Uyl en het Eerste Paarse kabinet.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden