Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Medewerkers OM en NFI mogelijk strafrechtelijk vervolgd wegens achterhouden ontlastend DNA-bewijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Medewerkers OM en NFI mogelijk strafrechtelijk vervolgd wegens achterhouden ontlastend DNA-bewijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Medewerkers OM en NFI mogelijk strafrechtelijk vervolgd wegens achterhouden ontlastend DNA-bewijs
dinsdag, 6 september 2005

ImageNFI-onderzoek: zeven DNA-sporen, gezamenlijk een daderprofiel, sloten Cees Borsboom uit als dader

In de Schiedammer Parkmoord, waarvoor 4 jaar lang de onschuldige Cees B. (Borsboom, hij is geen verdachte meer, Justitie schreef in het dossier overigens Kees met k) als dader zat opgesloten, wist Justitie al van zijn onschuld voordat hij veroordeeld werd. Dat bleek uit het televisieprogramma Netwerk gisteravond, het OM hield een DNA-onderzoek (tot heden) bewust achter. Onderstaand een toelichting van het programma op schokkende uitkomst, met reacties uit de politiek.

Het onderzoek werd geheim gehouden door het Nederlands Forensisch Instituut, door de officier van justitie, door de advocaat-generaal en door het college van procureurs-generaal terwijl honderden justitiemedewerkers van het bestaan ervan op de hoogte waren (Dit laatste moet nog wel duidelijker blijken, zei prof. Crombach vanochtend tegenover Rob Trip van Radio1, red.)

'Straks wordt er iemand veroordeeld en die kan het niet gedaan hebben'

Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen van de PvdA wil een parlementair onderzoek:

,,Als een officier van justitie en een advocaat-generaal willens en wetens de rechter onjuist informeren; als het NFI justitie en dus de rechter strategisch informeert; en als vervolgens ook nog eens door honderden mensen bewust wordt gezwegen, is er iets fundamenteel mis in ons justitieapparaat. En dat is onacceptabel. Iedereen die bewust de waarheid heeft verzwegen of ontdekking daarvan heeft tegengehouden, heeft een groot probleem. De Kamer moet willen weten hoe het mogelijk is dat mensen binnen justitie massaal zwijgen .”

Echte dader maakt nieuwe slachtoffers

Cees Borsboom werd door de rechtbank en door het gerechtshof tot 18 jaar cel en TBS veroordeeld voor de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss in juni 2000. De Hoge Raad bevestigde dat vonnis en verwierp ook een herzieningsverzoek in de zaak. Borsboom kwam pas vrij nadat vorig jaar zomer de werkelijke dader spontaan de misdaad opbiechtte. De werkelijke dader maakte in de periode dat Cees Borsboom ten onrechte vast zat, twee nieuwe slachtoffers.

Nu blijkt dat justitie al die tijd beschikte over het bewijs dat Cees onschuldig is: namelijk over DNA-materiaal dat onmogelijk van Cees kan zijn. Dat DNA werd namelijk aangetroffen op het vermoorde meisje en op drie plaatsen van de schoenveter waarmee ze gewurgd werd. Het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut concludeerde zelf in een interne rapportage dat zeven DNA-sporen met ,,mogelijke daderkenmerken” gezamenlijk een ,,daderprofiel” vormen dat Cees Borsboom als dader uitsluit.

De advocaat van Cees Borsboom en de rechters kregen de stukken nooit te zien, maar het Openbaar Ministerie kreeg ze al vijf jaar geleden. Het NFI informeerde het Openbaar Ministerie over de daderkenmerken en het daderprofiel nog voordat die ter zitting 18 jaar cel en TBS eiste.

Strafrechtdeskundige Peter van Koppen zegt daarover in Netwerk:

,,De onderzoekers van het NFI hebben het Openbaar Ministerie uitgelegd: als je deze zeven profielen naast elkaar legt, dan blijkt daar een daderprofiel uit en dat is niet de verdachte die er nu is.”

In het eindrapport zoals het NFI dat in de rechtszaal en later bij het hof presenteerde, is het daderprofiel echter geschrapt. Over het DNA dat op drie plaatsen op het moordwapen werd aangetroffen, wordt niets vermeld. Advocaat-generaal Renckens ontkende tijdens haar requisitoir zelfs expliciet het bestaan ervan. Peter van Koppen over dat requisitoir: ,,Wat de advocaat generaal daar vertelt, is als je deze stukken ziet, gewoon niet juist.”

Ook over de twee sporen die wel in het eindrapport van het NFI genoemd worden (gevonden onder de nagel van Nienke en op haar laars) legt de getuigedeskundige in de rechtszaal een verklaring af die onhoudbaar is. Hij weet namelijk dat DNA van dezelfde persoon ook op vijf andere plaatsen gevonden is, zoals op het moordwapen.

Peter van Koppen: ,,De deskundige van het NFI heeft onder ede verklaard: dat kan van een willekeurig jongetje van school zijn. Dat had hij natuurlijk nooit mogen verklaren. Hij heeft onder ede niet de hele waarheid verteld aan het hof.”

Harrie Timmerman, voormalig politiepsycholoog van het Groningse cold-caseteam, vertelt in Netwerk dat in justitiekringen al voor de veroordeling bekend was dat de verkeerde man vast zat. Timmerman:

,,Mij werd voor de zaak in hoger beroep behandeld, al gezegd: straks wordt er iemand veroordeeld en die kan het niet gedaan hebben.”

Ook vertelt Timmerman over een interne, vertrouwelijke justitiepresentatie die hij bijwoonde op het moment dat Cees Borsboom nog als dader vast zit. Timmerman: ,,In die presentatie wordt verteld dat Cees B de dader niet kan zijn Dan ben je verbijsterd.”

Het feit dat Timmerman hier met Netwerk over praat, kostte hem zijn baan bij de politie.

De presentatie werd jarenlang aan honderden justitiemedewerkers gegeven. Onder hen tientallen officieren van justitie en advocaten-generaal.

Twee jaar geleden, toen Netwerk het onderzoek naar het verzwegen DNA-bewijs startte, lichtte Netwerk Jacq Taekema, de advocaat van Cees Borsboom in. Taekema vroeg vervolgens bij het College van procureurs-generaal om de onderliggende stukken van het NFI, maar die werden hem geweigerd. Taekema in Netwerk:

,,De voorzitter van het College van procureurs-generaal heeft mij laten weten dat ik die informatie niet kreeg omdat de zaak onherroepelijk was en omdat er mogelijk privacy-gevoelige gegevens in die rapportages zaten waar ik geen belang bij kon hebben. En nu zie ik dat de enige privacy-gevoelige gegevens die er in zitten, afkomstig zijn van de dader van het strafbare feit, van de moordenaar van Nienke Kleiss.”

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag zegt namens advocaat-generaal Renckens: ,,De strafzaak tegen Cees B. is wat ons betreft afgedaan, dus zij heeft geen behoefte om hier nog op te reageren.”

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie laat weten: ,,Dit is een individuele zaak, daar gaat het departement niet op reageren.” Justitie verwijst terug naar het Openbaar Ministerie.

Advocaat Taekema van Cees Borsboom onderzoekt of het mogelijk is om aangifte te doen tegen vertegenwoordigers van het NFI en het Openbaar Ministerie om ze strafrechtelijk te vervolgen.

Uitkomsten evaluatie al bekend

Het College van Procureurs-generaal heeft eind 2004 opdracht gegeven tot een evaluatie van de opsporing en vervolging in deze 'Schiedammer parkmoord'. Dit onderzoek is -meldt het College- afgerond maar bevindt zich nog in de consultatiefase, waarna de PG's hun bevindingen openbaar zullen maken.

Links naar bronnen

Netwerk.tv

Reactie College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie

Rapport Forensic Access

Presentatie-sheets

NFI-rapport, zoals gepresenteerd in de rechtszaal

Citaten justitie uit de uitzending

Afwijzingsbrief aan de advocaat van het College van procureurs-generaal

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 23 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden