Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gratis symposium over rechtmatigheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gratis symposium over rechtmatigheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Gratis symposium over rechtmatigheid
 
Gratis symposium over rechtmatigheid
maandag, 3 oktober 2005

Deloitte organiseert morgen een gratis symposium over rechtmatigheid. Het symposium is bedoeld voor gemeenten en provincies die al een jaar ervaring hebben met rechtmatigheid, maar ook voor gemeenten en provincies waar de jaarrekening 2005 een eerste ervaring met de rechtmatigheidscontrole zal zijn.

De locatie is hotel Golden Tulip Figi in Zeist en het programma duurt van 12:30 uur tot 17:30 uur.

Een jaar Rechtmatigheid. Wat heeft het gemeenten en provincies gebracht? Welke lessen zijn er te leren uit het eerste jaar rechtmatigheidscontrole.

Wat zijn de valkuilen maar ook welke voordelen heeft het gebracht? Is de gemeenteraad tevreden met het nieuw verkregen inzicht of het gemeentegeld rechtmatig is besteed en verkregen?

Heeft Rechtmatigheid de kwaliteit van de regelgeving, de administratieve organisatie en interne controle binnen gemeenten verbeterd? Na een jaar maken wij de balans op. Is er een kloof tussen de norm en de toetsbare naleving van wet- en regelgeving en zo ja, hoe kan deze kloof worden overbrugd?

Deloitte voert momenteel een onderzoek uit naar Rechtmatigheid in 2004 aan de hand van accountantsverklaringen en het verslag van bevindingen bij de jaarrekeningen. De eerste uitkomsten waren voor Deloitte reden genoeg om een congres over Rechtmatigheid te organiseren. De resultaten van het onderzoek en het eerste exemplaar van een nieuwe publicatie over Rechtmatigheid zullen daar worden gepresenteerd.

Tijdens het symposium zal Peter Waters (projectleider Metadata en voormalig projectleider Decentrale Regelgeving) meer vertellen over de rechtmatigheidscontrole.

Pogramma:

12.30 - 13.30 uur: Netwerkmogelijkheid met broodjes

13.30 - 13.35 uur: Welkomstwoord door dagvoorzitter A. Elsenaar RE RA, voorzitter van de industry Lokaal Bestuur

13.35 - 14.05 uur: H. Snier, raadslid van de gemeente Breda, bestuurslid NVRR en voorzitter van de Rekenkamer Breda

14.05 - 14.35 uur: M.A. Jonker, concerncontroller van de gemeente Zaanstad

14.35 - 15.00 uur: Pauze

15.00 - 15.30 uur: Presentatie belangrijkste conclusies uit het onderzoek Rechtmatigheid door drs. R.M.J. van Vugt RA en F.A.J. van

Kuijck RA RO van Deloitte

15.30 - 16.00 uur: drs. P.P.L. van Kalmthout, directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

16.00 - 16.30 uur: P. Waters, projectleider bij Advies Overheid.nl

16.30 - 17.00 uur: Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter

17.00 - 17.30 uur: Afsluiting en borrel

Voor deelname aan het symposium of vragen, kunt u contact opnemen met Miranda van der Zalm via telefoonnummer (010) 272 12 95 of e-mail: mvanderzalm @ deloitte.nl.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 22 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden