Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gratis symposium over rechtmatigheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gratis symposium over rechtmatigheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Gratis symposium over rechtmatigheid
 
Gratis symposium over rechtmatigheid
maandag, 3 oktober 2005

Deloitte organiseert morgen een gratis symposium over rechtmatigheid. Het symposium is bedoeld voor gemeenten en provincies die al een jaar ervaring hebben met rechtmatigheid, maar ook voor gemeenten en provincies waar de jaarrekening 2005 een eerste ervaring met de rechtmatigheidscontrole zal zijn.

De locatie is hotel Golden Tulip Figi in Zeist en het programma duurt van 12:30 uur tot 17:30 uur.

Een jaar Rechtmatigheid. Wat heeft het gemeenten en provincies gebracht? Welke lessen zijn er te leren uit het eerste jaar rechtmatigheidscontrole.

Wat zijn de valkuilen maar ook welke voordelen heeft het gebracht? Is de gemeenteraad tevreden met het nieuw verkregen inzicht of het gemeentegeld rechtmatig is besteed en verkregen?

Heeft Rechtmatigheid de kwaliteit van de regelgeving, de administratieve organisatie en interne controle binnen gemeenten verbeterd? Na een jaar maken wij de balans op. Is er een kloof tussen de norm en de toetsbare naleving van wet- en regelgeving en zo ja, hoe kan deze kloof worden overbrugd?

Deloitte voert momenteel een onderzoek uit naar Rechtmatigheid in 2004 aan de hand van accountantsverklaringen en het verslag van bevindingen bij de jaarrekeningen. De eerste uitkomsten waren voor Deloitte reden genoeg om een congres over Rechtmatigheid te organiseren. De resultaten van het onderzoek en het eerste exemplaar van een nieuwe publicatie over Rechtmatigheid zullen daar worden gepresenteerd.

Tijdens het symposium zal Peter Waters (projectleider Metadata en voormalig projectleider Decentrale Regelgeving) meer vertellen over de rechtmatigheidscontrole.

Pogramma:

12.30 - 13.30 uur: Netwerkmogelijkheid met broodjes

13.30 - 13.35 uur: Welkomstwoord door dagvoorzitter A. Elsenaar RE RA, voorzitter van de industry Lokaal Bestuur

13.35 - 14.05 uur: H. Snier, raadslid van de gemeente Breda, bestuurslid NVRR en voorzitter van de Rekenkamer Breda

14.05 - 14.35 uur: M.A. Jonker, concerncontroller van de gemeente Zaanstad

14.35 - 15.00 uur: Pauze

15.00 - 15.30 uur: Presentatie belangrijkste conclusies uit het onderzoek Rechtmatigheid door drs. R.M.J. van Vugt RA en F.A.J. van

Kuijck RA RO van Deloitte

15.30 - 16.00 uur: drs. P.P.L. van Kalmthout, directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

16.00 - 16.30 uur: P. Waters, projectleider bij Advies Overheid.nl

16.30 - 17.00 uur: Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter

17.00 - 17.30 uur: Afsluiting en borrel

Voor deelname aan het symposium of vragen, kunt u contact opnemen met Miranda van der Zalm via telefoonnummer (010) 272 12 95 of e-mail: mvanderzalm @ deloitte.nl.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden