Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid
 
Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid
vrijdag, 21 oktober 2005

'In hoeverre mogen rechters een selectie maken uit de media? Criterium 'serieuze' journalistiek lijkt arbitrair'

Raad voor de Rechtspraak - Het proces tussen privacy en openbaarheid. Over dat thema wil de Rechtspraak in debat met onder meer journalisten, advocaten en vertegenwoordigers uit de wetenschap, Het debat vindt plaats op vrijdag 25 november in Den Haag en wordt georganiseerd door de Raad voor de rechtspraak.

Rechtspraak is openbaar, maar rechterlijk beleid om de privacy van procespartijen te beschermen staat daarmee op gespannen voet. Het belang van openbaarheid voor journalisten botst met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer die rechters partijen gunnen.

Deze twee schijnbaar onoverbrugbare belangen bepalen het dagelijkse contact tussen media en rechtspraak.

Tijdens het debat komen de twee werelden samen en wordt het spanningsveld tussen de twee disciplines aan de hand van thema's besproken.

Persrichtlijn
Gerard Schuijt, emeritus hoogleraar mediarecht, stelt de landelijke persrichtlijn van de rechtspraak ter discussie. Het lijkt erop dat de rechter de regie van openbaarheid in eigen hand wil nemen, terwijl hij juist betrokkene is wiens openbare optreden kritisch gevolgd dient te worden en waarover de samenleving in vrijheid dient te worden voorgelicht.

Schuijt werpt de vraag op of de (straf)rechter, buiten de gevallen waarin hij bevoegd is de deuren te sluiten, wel verantwoordelijk is voor bescherming van de privacy van bij een strafproces betrokken verdachten, getuigen en anderen. Is dit niet een zaak tussen die betrokkenen en de media met als scheidsrechter de burgerlijke rechter?

Op zijn stellingname zal gereageerd worden door Ton Herstel, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en Viviënne van Amstel, persrechter in de rechtbank Utrecht.

Toegang van de media in strafzaken met minderjarige verdachten

Zaken waarbij de verdachte minderjarig is, worden in principe achter gesloten deuren behandeld. De rechter kan echter besluiten de zaken toch in het openbaar te behandelen als naar zijn oordeel het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder weegt dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Ook kan de rechter besluiten bepaalde personen bijzondere toegang te verlenen om de rechtzitting bij te wonen.

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door een selectie van journalisten toe te laten. Rechters beschouwen dit een goed compromis tussen een openbare behandeling die de bescherming van jeugdige verdachten kan schaden en een geheel besloten behandeling waarbij het publiek onwetend blijft over de rechtsgang.

Kees Schaepman, voorzitter van de Vereniging van Journalisten, vraagt zich af in hoeverre rechters een selectie mogen en kunnen maken uit de media. Het criterium 'serieuze' journalistiek lijkt arbitrair.

Plaats en tijd
Het debat staat onder leiding van NRC Handelsblad-journalist Aertjan Grotenhuis en vindt plaats bij de Raad voor de rechtspraak, Kneuterdijk 1 in Den Haag en duurt van 10.30 tot circa 15.00 uur. Na afloop bestaat de mogelijkheid voor een korte bezichtiging van het pand.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden