Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid
 
Hoogleraar en journalist kritisch over persrichtlijn in aankomend debat privacy en openbaarheid
vrijdag, 21 oktober 2005

'In hoeverre mogen rechters een selectie maken uit de media? Criterium 'serieuze' journalistiek lijkt arbitrair'

Raad voor de Rechtspraak - Het proces tussen privacy en openbaarheid. Over dat thema wil de Rechtspraak in debat met onder meer journalisten, advocaten en vertegenwoordigers uit de wetenschap, Het debat vindt plaats op vrijdag 25 november in Den Haag en wordt georganiseerd door de Raad voor de rechtspraak.

Rechtspraak is openbaar, maar rechterlijk beleid om de privacy van procespartijen te beschermen staat daarmee op gespannen voet. Het belang van openbaarheid voor journalisten botst met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer die rechters partijen gunnen.

Deze twee schijnbaar onoverbrugbare belangen bepalen het dagelijkse contact tussen media en rechtspraak.

Tijdens het debat komen de twee werelden samen en wordt het spanningsveld tussen de twee disciplines aan de hand van thema's besproken.

Persrichtlijn
Gerard Schuijt, emeritus hoogleraar mediarecht, stelt de landelijke persrichtlijn van de rechtspraak ter discussie. Het lijkt erop dat de rechter de regie van openbaarheid in eigen hand wil nemen, terwijl hij juist betrokkene is wiens openbare optreden kritisch gevolgd dient te worden en waarover de samenleving in vrijheid dient te worden voorgelicht.

Schuijt werpt de vraag op of de (straf)rechter, buiten de gevallen waarin hij bevoegd is de deuren te sluiten, wel verantwoordelijk is voor bescherming van de privacy van bij een strafproces betrokken verdachten, getuigen en anderen. Is dit niet een zaak tussen die betrokkenen en de media met als scheidsrechter de burgerlijke rechter?

Op zijn stellingname zal gereageerd worden door Ton Herstel, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en Viviėnne van Amstel, persrechter in de rechtbank Utrecht.

Toegang van de media in strafzaken met minderjarige verdachten

Zaken waarbij de verdachte minderjarig is, worden in principe achter gesloten deuren behandeld. De rechter kan echter besluiten de zaken toch in het openbaar te behandelen als naar zijn oordeel het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder weegt dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Ook kan de rechter besluiten bepaalde personen bijzondere toegang te verlenen om de rechtzitting bij te wonen.

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door een selectie van journalisten toe te laten. Rechters beschouwen dit een goed compromis tussen een openbare behandeling die de bescherming van jeugdige verdachten kan schaden en een geheel besloten behandeling waarbij het publiek onwetend blijft over de rechtsgang.

Kees Schaepman, voorzitter van de Vereniging van Journalisten, vraagt zich af in hoeverre rechters een selectie mogen en kunnen maken uit de media. Het criterium 'serieuze' journalistiek lijkt arbitrair.

Plaats en tijd
Het debat staat onder leiding van NRC Handelsblad-journalist Aertjan Grotenhuis en vindt plaats bij de Raad voor de rechtspraak, Kneuterdijk 1 in Den Haag en duurt van 10.30 tot circa 15.00 uur. Na afloop bestaat de mogelijkheid voor een korte bezichtiging van het pand.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiėn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden