Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek over zelfbeschikkingsrecht Papoea's

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek over zelfbeschikkingsrecht Papoea's

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek over zelfbeschikkingsrecht Papoea's
 
Boek over zelfbeschikkingsrecht Papoea's
dinsdag, 15 november 2005
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis presenteert vandaag een studie over het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea. Het boek, geschreven door dr. P.J. Drooglever en uitgegeven door Uitgeverij Boom, gaat over het Nieuw-Guineaconflict en over de Daad van Vrije Keuze. De boekpresentatie heeft 's middags plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Er zijn filmbeelden en er is een forumdiscussie. Aan het woord komen de auteur, andere onderzoekers en Papoea's. Het boek vormt de weerslag van een onderzoek dat het ING verrichtte in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 's Ochtends is er een wetenschappelijke bijeenkomst.

Daad van Vrije Keuze
Westelijk Nieuw-Guinea bleef eind 1949 buiten de soevereiniteitsoverdracht tussen Nederland en Indonesië. Na internationale druk sloten beide landen in 1962 een akkoord waardoor Nieuw-Guinea onder VN-bestuur kwam. De VN droegen het na een half jaar over aan Indonesië.

Afgesproken was dat de Papoea's na een aantal jaren zich mochten uitspreken over de voortzetting van de band met Indonesië. Deze volksraadpleging, genaamd een 'Daad van Vrije Keuze' had plaats in 1969 onder twijfelachtige omstandigheden.

Historicus Pieter Drooglever toont in zijn boek hoe het Nieuw-Guineaconflict ontstond, zich ontwikkelde en werd opgelost. Dat gebeurt aan de hand van interviews en archiefonderzoek. Het boek besluit met de volksraadpleging en de reacties van Nederland en de VN.
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden