Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma
 
Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma
dinsdag, 29 november 2005

Op 1 december aanstaande vindt in de aula van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) het congres 100 jaar Kinderwetten plaats, hierbij alvast het begeleidend schrijven.

Met de invoering van de Kinderwetten in 1905 werden de fundamenten gelegd van ons huidige kinderbeschermingssysteem en vonden belangrijke vernieuwingen van het jeugdstrafrecht plaats. Het middagdeel vindt plaats in aanwezigheid van Prinses Laurentien.

Wie spreken er?

De minister van Justitie, mr. J.P.H. Donner en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp, houden tijdens het congres een toespraak.

Andere sprekers zijn professor dr. J.J.H. Dekker over de betekenis van de Kinderwetten in de Eeuw van het Kind, professor mr. Y. Buruma over de functie van het jeugdstrafrecht en professor dr. J.M.A. Hermans over de overheid en kinderbescherming.

Bovendien, zo meldt de VU, is er ook een discussie met een jongerenpanel onder leiding van dr. S.R.A. van Eijck en een 'interactief casusoverleg'.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een optreden van de Work Wise band.

Wie organiseren het?

Het congres wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defence for Children International Nederland, de MOgroep, het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Vereniging voor Familie- en jeugdrecht (FJR).

En voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die werkt op het terrein van de jeugdzorg en jeugdcriminaliteit, zoals (gezins)voogden, jeugdhulpverleners, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdinrichtingen, functionarissen (jeugd)politie, jeugdofficieren en kinderrechters, jeugdreclasseerders, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden