Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma
 
Congres 100 jaar Kinderwetten met toespraken van minister Donner alsook hoogleraren Dekker en Buruma
dinsdag, 29 november 2005

Op 1 december aanstaande vindt in de aula van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) het congres 100 jaar Kinderwetten plaats, hierbij alvast het begeleidend schrijven.

Met de invoering van de Kinderwetten in 1905 werden de fundamenten gelegd van ons huidige kinderbeschermingssysteem en vonden belangrijke vernieuwingen van het jeugdstrafrecht plaats. Het middagdeel vindt plaats in aanwezigheid van Prinses Laurentien.

Wie spreken er?

De minister van Justitie, mr. J.P.H. Donner en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp, houden tijdens het congres een toespraak.

Andere sprekers zijn professor dr. J.J.H. Dekker over de betekenis van de Kinderwetten in de Eeuw van het Kind, professor mr. Y. Buruma over de functie van het jeugdstrafrecht en professor dr. J.M.A. Hermans over de overheid en kinderbescherming.

Bovendien, zo meldt de VU, is er ook een discussie met een jongerenpanel onder leiding van dr. S.R.A. van Eijck en een 'interactief casusoverleg'.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een optreden van de Work Wise band.

Wie organiseren het?

Het congres wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defence for Children International Nederland, de MOgroep, het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Vereniging voor Familie- en jeugdrecht (FJR).

En voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die werkt op het terrein van de jeugdzorg en jeugdcriminaliteit, zoals (gezins)voogden, jeugdhulpverleners, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdinrichtingen, functionarissen (jeugd)politie, jeugdofficieren en kinderrechters, jeugdreclasseerders, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 21 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden