Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
 
Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
maandag, 2 januari 2006

Grondrechten van vandaag vroeger 'vrijheid van geweten'

Het Historisch Documentatiecentrum van de VU organiseert binnenkort een debat met de titel 'Godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

In de discussie op woensdag 11 januari, staat de verhouding centraal tussen godsdienst en de grondrechten in de Nederlandse samenleving, vroeger en nu.

Moderne brochure van Abraham Kuyper aanleiding

Aanleiding is een brochure van Abraham Kuyper uit 1874, die onlangs door twee VU-medewerkers opnieuw is uitgegeven: Het calvinisme: oorsprong en waarborg van onze constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte.

Kuyper stelt dat de grondrechten wortelen in het calvinisme. Immers: al vóór de Franse revolutie en de Verlichting kenden bijvoorbeeld typisch protestantse landen als Holland, Engeland en Amerika al 'vrijheid van geweten': het calvinisme zou de weg hebben bereid voor het idee dat de overheid geen recht heeft om de godsdienst van de burgers te onderzoeken.

Dit staat tegenover het standpunt dat de Verlichting (waarbij de rede boven het geloof werd geplaatst) nodig was om onze grondrechten veilig te stellen en dat de godsdienst juist een bedreiging voor de grondrechten vormt, schrijft de VU. 

Mede vanwege het debat over de Europese Grondwet biedt de visie van Kuyper een aantal originele inzichten. Dr. Jan Willem Sap en prof. dr. Henk Woldring geven de tekst in gangbaar Nederlands uit, voorzien van noten en met een uitgebreide inleiding, zodat moderne lezers het op een aantrekkelijke manier kunnen lezen.

'Moet godsdienst nu een plaats hebben in het publieke domein, ten gunste van de vrijheid in onze samenleving, of moet het juist achter de voordeur te blijven om die vrijheid te waarborgen?'

Deze vraag staat centraal in het debat onder leiding van prof. mr. Arend Soeteman, hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschappen en rechtsfilosofie aan de VU.

De sprekers zijn:

- mw. dr. S.C. van Bijsterveld, universitair hoofddocent rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg en secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken;


- mr. B. de Gaay Fortman, hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht;

- H.J.L. Vonhoff, oud-Commissaris van de Koningin te Groningen.

De drie sprekers zetten elk hun eigen standpunt over de hoofdvraag kort uiteen, waarna ze met elkaar en de zaal in discussie treden, aldus de aankondiging van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden