Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
 
Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
maandag, 2 januari 2006

Grondrechten van vandaag vroeger 'vrijheid van geweten'

Het Historisch Documentatiecentrum van de VU organiseert binnenkort een debat met de titel 'Godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

In de discussie op woensdag 11 januari, staat de verhouding centraal tussen godsdienst en de grondrechten in de Nederlandse samenleving, vroeger en nu.

Moderne brochure van Abraham Kuyper aanleiding

Aanleiding is een brochure van Abraham Kuyper uit 1874, die onlangs door twee VU-medewerkers opnieuw is uitgegeven: Het calvinisme: oorsprong en waarborg van onze constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte.

Kuyper stelt dat de grondrechten wortelen in het calvinisme. Immers: al vóór de Franse revolutie en de Verlichting kenden bijvoorbeeld typisch protestantse landen als Holland, Engeland en Amerika al 'vrijheid van geweten': het calvinisme zou de weg hebben bereid voor het idee dat de overheid geen recht heeft om de godsdienst van de burgers te onderzoeken.

Dit staat tegenover het standpunt dat de Verlichting (waarbij de rede boven het geloof werd geplaatst) nodig was om onze grondrechten veilig te stellen en dat de godsdienst juist een bedreiging voor de grondrechten vormt, schrijft de VU. 

Mede vanwege het debat over de Europese Grondwet biedt de visie van Kuyper een aantal originele inzichten. Dr. Jan Willem Sap en prof. dr. Henk Woldring geven de tekst in gangbaar Nederlands uit, voorzien van noten en met een uitgebreide inleiding, zodat moderne lezers het op een aantrekkelijke manier kunnen lezen.

'Moet godsdienst nu een plaats hebben in het publieke domein, ten gunste van de vrijheid in onze samenleving, of moet het juist achter de voordeur te blijven om die vrijheid te waarborgen?'

Deze vraag staat centraal in het debat onder leiding van prof. mr. Arend Soeteman, hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschappen en rechtsfilosofie aan de VU.

De sprekers zijn:

- mw. dr. S.C. van Bijsterveld, universitair hoofddocent rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg en secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken;


- mr. B. de Gaay Fortman, hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht;

- H.J.L. Vonhoff, oud-Commissaris van de Koningin te Groningen.

De drie sprekers zetten elk hun eigen standpunt over de hoofdvraag kort uiteen, waarna ze met elkaar en de zaal in discussie treden, aldus de aankondiging van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden