Nederlands Juridisch Dagblad NJD Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu MMII-MMXIII Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
Gebruiksvoorwaarden 
Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Orintatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
 
Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
maandag, 2 januari 2006

Grondrechten van vandaag vroeger 'vrijheid van geweten'

Het Historisch Documentatiecentrum van de VU organiseert binnenkort een debat met de titel 'Godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

In de discussie op woensdag 11 januari, staat de verhouding centraal tussen godsdienst en de grondrechten in de Nederlandse samenleving, vroeger en nu.

Moderne brochure van Abraham Kuyper aanleiding

Aanleiding is een brochure van Abraham Kuyper uit 1874, die onlangs door twee VU-medewerkers opnieuw is uitgegeven: Het calvinisme: oorsprong en waarborg van onze constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte.

Kuyper stelt dat de grondrechten wortelen in het calvinisme. Immers: al vr de Franse revolutie en de Verlichting kenden bijvoorbeeld typisch protestantse landen als Holland, Engeland en Amerika al 'vrijheid van geweten': het calvinisme zou de weg hebben bereid voor het idee dat de overheid geen recht heeft om de godsdienst van de burgers te onderzoeken.

Dit staat tegenover het standpunt dat de Verlichting (waarbij de rede boven het geloof werd geplaatst) nodig was om onze grondrechten veilig te stellen en dat de godsdienst juist een bedreiging voor de grondrechten vormt, schrijft de VU. 

Mede vanwege het debat over de Europese Grondwet biedt de visie van Kuyper een aantal originele inzichten. Dr. Jan Willem Sap en prof. dr. Henk Woldring geven de tekst in gangbaar Nederlands uit, voorzien van noten en met een uitgebreide inleiding, zodat moderne lezers het op een aantrekkelijke manier kunnen lezen.

'Moet godsdienst nu een plaats hebben in het publieke domein, ten gunste van de vrijheid in onze samenleving, of moet het juist achter de voordeur te blijven om die vrijheid te waarborgen?'

Deze vraag staat centraal in het debat onder leiding van prof. mr. Arend Soeteman, hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschappen en rechtsfilosofie aan de VU.

De sprekers zijn:

- mw. dr. S.C. van Bijsterveld, universitair hoofddocent rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg en secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken;


- mr. B. de Gaay Fortman, hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht;

- H.J.L. Vonhoff, oud-Commissaris van de Koningin te Groningen.

De drie sprekers zetten elk hun eigen standpunt over de hoofdvraag kort uiteen, waarna ze met elkaar en de zaal in discussie treden, aldus de aankondiging van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) n van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden