Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
 
Grondrechten en godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?
maandag, 2 januari 2006

Grondrechten van vandaag vroeger 'vrijheid van geweten'

Het Historisch Documentatiecentrum van de VU organiseert binnenkort een debat met de titel 'Godsdienst: bedreiging of garantie van onze vrijheid?

In de discussie op woensdag 11 januari, staat de verhouding centraal tussen godsdienst en de grondrechten in de Nederlandse samenleving, vroeger en nu.

Moderne brochure van Abraham Kuyper aanleiding

Aanleiding is een brochure van Abraham Kuyper uit 1874, die onlangs door twee VU-medewerkers opnieuw is uitgegeven: Het calvinisme: oorsprong en waarborg van onze constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte.

Kuyper stelt dat de grondrechten wortelen in het calvinisme. Immers: al vóór de Franse revolutie en de Verlichting kenden bijvoorbeeld typisch protestantse landen als Holland, Engeland en Amerika al 'vrijheid van geweten': het calvinisme zou de weg hebben bereid voor het idee dat de overheid geen recht heeft om de godsdienst van de burgers te onderzoeken.

Dit staat tegenover het standpunt dat de Verlichting (waarbij de rede boven het geloof werd geplaatst) nodig was om onze grondrechten veilig te stellen en dat de godsdienst juist een bedreiging voor de grondrechten vormt, schrijft de VU. 

Mede vanwege het debat over de Europese Grondwet biedt de visie van Kuyper een aantal originele inzichten. Dr. Jan Willem Sap en prof. dr. Henk Woldring geven de tekst in gangbaar Nederlands uit, voorzien van noten en met een uitgebreide inleiding, zodat moderne lezers het op een aantrekkelijke manier kunnen lezen.

'Moet godsdienst nu een plaats hebben in het publieke domein, ten gunste van de vrijheid in onze samenleving, of moet het juist achter de voordeur te blijven om die vrijheid te waarborgen?'

Deze vraag staat centraal in het debat onder leiding van prof. mr. Arend Soeteman, hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschappen en rechtsfilosofie aan de VU.

De sprekers zijn:

- mw. dr. S.C. van Bijsterveld, universitair hoofddocent rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg en secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken;


- mr. B. de Gaay Fortman, hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht;

- H.J.L. Vonhoff, oud-Commissaris van de Koningin te Groningen.

De drie sprekers zetten elk hun eigen standpunt over de hoofdvraag kort uiteen, waarna ze met elkaar en de zaal in discussie treden, aldus de aankondiging van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 20 september 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden