Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Van Schilfgaarde deelt zijn oog voor omstandigheden van het geval met Accidituïtie in rechtsvinding
 
Van Schilfgaarde deelt zijn oog voor omstandigheden van het geval met Accidituïtie in rechtsvinding
woensdag, 18 januari 2006

'Grensoverwinning op de juridische agenda'

De KNAW maakt melding van een nieuw (ditmaal dun) boek van hun 'rustend lid' en rechtsgeleerde prof. mr. Peter van Schilfgaarde met de volgende beschrijving, gelijk een kijkje in het hoofd van de jurist. 

'Accidituïtie - oog hebben voor de omstandigheden van het geval - neemt als uitgangspunt de feitelijke wereld. Waarnemend en voortdurend oordelend zoekt de jurist vanuit die feitelijke wereld, en telkens daarop terugvallend, zijn weg naar een voorlopig eindoordeel. Richtinggevend zijn voor hem de voorliggende juridische regels, op hun normatieve gehalte getoetst.

Soms moet van de aangegeven weg worden afgeweken, een enkele maal moeten nieuwe wegen worden gebaand. Zo ontwikkelt zich het normatieve patroon waarop de jurist zich oriënteert. Men kan zeggen dat alle juridische werkzaamheid normgericht is en behoort te zijn.

Niet de norm maar het oordeel is de grond van alle recht. Zoals ieder oordeel, zo begint ook het juridisch oordeel in de feitelijke wereld. Waar dat oordeel tot een zekere juridische voltooiing komt, kan men een grensoverschrijding constateren. De mate waarin het oordeel aan een of meer gekozen waarden is gerelateerd, bepaalt het maatschappelijk en juridisch gehalte.

Daarmee komt ook de mogelijkheid van grensverlegging en grensoverwinning binnen de gezichtskring. Grensverlegging is gegeven met de natuurlijke ontwikkeling van het recht als product van oordelend vermogen. Grensoverwinning mag bij iedere juridische werkzaamheid - alsdus de auteur - op de agenda staan.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden