Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Doorgaan met besluitvorming Zuiderzeelijn'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Doorgaan met besluitvorming Zuiderzeelijn'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
'Doorgaan met besluitvorming Zuiderzeelijn'
vrijdag, 17 december 2004

VNO-NCW - De ondernemingsorganisatie is voorstander van zorgvuldige besluitvorming bij de aanleg van grote infrastructurele projecten. Voor wat betreft de besluitvorming over de Zuiderzeelijn (ZZL) is dat volgens VNO-NCW tot op heden ook gebeurd.

Sinds de start van de publieke discussie in het voorjaar van 1998 hebben opeenvolgende kabinetten met steun van de Tweede Kamer ingestemd met de voorbereiding van een snelle verbinding.

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW is voorstander van zorgvuldige besluitvorming bij de aanleg van grote infrastructurele projecten. Voor wat betreft de besluitvorming over de Zuiderzeelijn (ZZL) is dat volgens VNO-NCW tot op heden ook gebeurd.

Sinds de start van de publieke discussie in het voorjaar van 1998 hebben opeenvolgende kabinetten met steun van de Tweede Kamer ingestemd met de voorbereiding van een snelle verbinding.

Daarom moet de besluitvorming over de verbinding tussen De Randstad en het Midden en Noorden van het Land niet jaren in de tijd worden teruggedraaid, maar worden voortgezet. Er komen nog voldoende momenten in de verdere procedure waarop een verdere afweging kan worden gemaakt over de aanleg van lijn.

Daarbij moet worden betrokken dat de aanleg van een snelle verbinding niet alleen van belang is voor het Noorden, maar ook voor de ontsluiting van de Noordvleugel van de Randstad. Schiphol/Amsterdam kan zijn rol van economische motor in de toekomst niet vervullen zonder ingrijpende ruimtelijke oplossingen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden