Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Aantal allochtone ondernemers flink toegenomen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Aantal allochtone ondernemers flink toegenomen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
Aantal allochtone ondernemers flink toegenomen
vrijdag, 17 december 2004

EZ - Staatssecretaris van Gennip stuurt Monitor Etnisch Ondernemen naar Tweede Kamer

Staatssecretaris van Gennip van Economische Zaken heeft, mede namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Monitor Etnisch Ondernemerschap naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daaruit blijkt dat steeds meer allochtonen kiezen voor het ondernemerschap. De toename voor het ondernemerschap is zelfs sterker dan de toename onder autochtone bevolking.

Meer dan bij autochtonen is bij niet-westerse allochtonen vooral de eenmanszaak populair.

Van Gennip: 'Ik vind het belangrijk dat de groep etnische ondernemers groeit. Ondernemers zijn voor een groot deel verantwoordelijke voor ons welvaartsniveau. Ook is de toename van ondernemerschap onder allochtonen van belang voor de integratie en vergroting van de werkgelegenheid in ons land.'

In 2002 telt Nederland 967.000 ondernemers; 1 op de 8 van deze ondernemers is allochtoon. Daarvan is 1 op de 3 van niet-westerse afkomst. In de periode 1999-2000 was de toename van het aantal ondernemers het grootst onder niet-westerse allochtonen: +3,1% tegenover +0,6% onder westerse allochtonen en +0,3% onder autochtonen. Vooral onder de tweede generatie niet-westerse allochtonen zijn nieuwe ondernemers te vinden.

Uit de Monitor blijkt wel dat er een kwaliteitsslag nodig is onder etnische ondernemers. Van alle bedrijven uit 1994, dus autochtoon en allochtoon bestaat in 2004 nog ruim 33%. Bij de niet-westerse allochtone bedrijven bestaat nog 20%.

Van Gennip: ’Wel zie je verschillen tussen de diverse etnische bevolkingsgroepen. Het is te gemakkelijk om over dé allochtone en dé autochtone ondernemer te spreken. Maar er liggen knelpunten zo blijkt uit de Monitor, die we moeten oplossen'.

Vooral aan de communicatie met de verschillende etnische bevolkingsgroepen moet extra aandacht besteed worden. Het ontwikkelen van positieve rolmodellen zou goed werken. De veelal afstandelijke benadering en informatie op schrift en via Internet zijn voor de betrokken groepen niet effectief. Etnische ondernemers hebben behoefte aan een meer persoonlijke benadering.

Uitgangspunt bij de beleidsmatige aandacht moet, aldus de minister, zijn dat er wordt aangesloten bij de eigenheid en de kracht van de etnische gemeenschappen.

De Monitor constateert verder dat de meeste etnische ondernemers gevestigd zijn in West-Nederland en in het bijzonder in de grote steden. Ze zijn vooral te vinden in horeca, handel en reparatie en zakelijke dienstverlening.

In de tweede generatie etnische ondernemers voltrekt zich echter een verschuiving naar meer spreiding over de diverse sectoren conform het landelijke patroon. Steeds meer ondernemers uit de tweede generatie kiezen voor een bedrijf in de zakelijke dienstverlening.

Startende etnische ondernemers, vooral onder de eerste generatie, richten vaak impulsief een eigen bedrijf op zonder een goede inventarisatie van marktkansen.

Als gevolg hiervan bedienen ze dezelfde klantenkring met dezelfde producten of diensten als hun concurrenten, zonder onderscheidend vermogen. Dit leidt tot sterke prijsconcurrentie, een achterblijvend ondernemersinkomen, en een hoog uitvalpercentage onder jonge etnische bedrijven

De etnische ondernemers zijn doorgaans mannen. Het aandeel van vrouwelijke ondernemers onder vooral niet-westerse allochtone ondernemers blijft achter bij het gemiddelde. Dit geldt voor zowel de eerste als tweede generatie etnische ondernemers.

Tussen etnische groepen treden grote verschillen op. Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder Turkse en Marokkaanse ondernemers is behoorlijk laag met een gemiddeld aandeel van 17% respectievelijk 12% in 2002. Ten opzichte van 1999 zijn deze aandelen zelfs gedaald. Het aandeel van vrouwelijke ondernemers uit Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba komt overeen met het niveau van vrouwelijke autochtone ondernemers.

Om deze knelpunten op te lossen heeft de staatssecretaris van Economische Zaken onlangs de Adviesraad Nieuw Ondernemerschap opgericht. Zo wil de minister meer informatie uit de dagelijkse praktijk van ondernemers krijgen om effectiever beleid te kunnen maken.

In de adviesraad zitten allochtone en autochtone mannen en vrouwen met eigen bedrijven en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld VNO-NCW.

De Staatssecretaris zal in het voorjaar van 2005 mede namens de betrokken bewindslieden, het actieplan Nieuw Onderenemerschap naar de Kamer sturen.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden