Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vordering Deken tegen geschorste advocaat Robert Moszkowicz toegewezen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vordering Deken tegen geschorste advocaat Robert Moszkowicz toegewezen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Vordering Deken tegen geschorste advocaat Robert Moszkowicz toegewezen
 
Vordering Deken tegen geschorste advocaat Robert Moszkowicz toegewezen
dinsdag, 2 mei 2006

Robert Moszkowicz, een geschorste advocaat, is veroordeeld om aan de Haarlemse Deken van de Orde van Advocaten mr. J.H.P. Smeets een bedrag van € 84.192,50 te betalen. Zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem beslist op 4 april jl., de uitspraak is vandaag pas (geanonimiseerd) gepubliceerd.

Robert Moszkowicz, ook wel de 'verstoten telg' genoemd uit de befaamde advocatenfamilie, was bij beslissing van de Raad van Discipline te Amsterdam van 29 september 2005 voor onbepaalde tijd geschorst als advocaat wegens onbehoorlijke praktijkuitoefening als bedoeld in artikel 60b, eerste lid van de Advocatenwet.

Bij beslissing van voornoemde Raad van Discipline van 15 november 2005 is het ten laste van mr. [gedaagde] komende honorarium van de Deken vastgesteld op € 70.750,-exclusief BTW. Mr. [gedaagde] heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Hof van Discipline.

Op dat hoger beroep, waarvan de behandeling heeft plaatsgehad op 23 januari 2006, is – voor zover bekend – nog niet beslist. (Inmiddels wel: het Hof van Discipline bepaalde in maart 2006 dat Moszkowicz geschorst blijft. Op het huis van de raadsman is beslag gelegd, red.)

Bij brief van 16 november 2005 heeft de Deken aan mr. [gedaagde] voorgesteld het honorarium – inclusief BTW neerkomende op € 84.192,50 – te storten onder de Deken van de Orde van Advocaten te Utrecht in afwachting van het in kracht van gewijsde gaan van de onder 2.2. genoemde beslissing danwel in afwachting van de beslissing van het Hof van Discipline.

De Deken heeft daarbij verwezen naar de toezegging van mr. [gedaagde] om op deze wijze te betalen zoals is opgenomen in het proces-verbaal van de behandeling ter zitting van de Raad van Discipline van 12 oktober 2005. Mr. [gedaagde] is op dat voorstel niet ingegaan.

Bij brief van 3 februari 2006 heeft de Deken mr. [gedaagde] gesommeerd tot betaling van voormeld bedrag over te gaan. De raadsman weigerde. In dit kort geding vorderde de Deken aldus betaling.

Laatste nieuws familie Moszkowicz

Broer Bram Moszkowicz, druk met zaak-Holleeder, wil over 10 a 15 jaar ook uit het vak, iet hij onlangs weten. Max Moskowicz (senior dus) -voorheen de raadsman van Willem Holleeder- heeft problemen met zijn gezondheid.

LJN: AW7191, Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 137439

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden