Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Dagboek officier Ernst Wesselius officieus een bestseller door open mapje

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Dagboek officier Ernst Wesselius officieus een bestseller door open mapje

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Dagboek officier Ernst Wesselius officieus een bestseller door open mapje
 
Dagboek officier Ernst Wesselius officieus een bestseller door open mapje
vrijdag, 12 mei 2006

La isla bolita, Justicia stupida

'Als je officier van justitie bent, tegen je pensioen aanzit en weinig verstand hebt van computers, kun je beter gewoon je cd’s aanschaffen in de winkel, inplaats van illegaal de boel binnenhalen via peer to peer', luidt het advies van weblog GeenStijl.nl dat vele magistraten (verstand van de wet, maar niet van het net) beter goed in hun oren kunnen knopen. De zoveelste uitglijder van een aanklager is dan tenminste één van de laatste.

Na de pc-affaire van Joost Tonino (ook een 'lekkende officier' maar dan één met aan pedofilie -en daarmede aan de wet- grenzende homoseksuele behoeften) leek beveiliging en het bewustzijn daarvan een serieuze zaak binnen het OM. De praktijk wees anders uit, zo ook bij de strafzaak van Willem H: terwijl het 'gerechtsgebouw' is omsingeld door gewapende leden van de KMar, vliegen getuigenverklaringen uit het dossier de winkel uit of het internet op.

In de bestanden van de bolletjesofficier (OvJ) te Bonaire, Ernst Wesselius, trof de redactie van het populaire weblog (gelieerd aan de Telegraaf) via de uitwisselingssoftware LimeWire onder meer gegevens aan van overtreders van de Opiumwet, witwas-zaken en kleine criminaliteit. Volgens Wesselius, die bijna met pensioen is, zitten er geen documenten tussen van lopende strafzaken.

Is het recht en de rechtspraktijk zó saai of is Ernst zo behoeftig tussen de beraadslagingen? '..stiekem naar een pornobioscoop, opwindende filmpjes kijken en klaarkomen, dan kon ik er weer even tegen'

Hij wilde zijn levensverhaal optekenen en uitprinten, maar het relaas belandde toevallig in de zakelijke map. Wesselius beschrijft onder meer wat het interne onderzoek hem deed, nadat een visitekaartje van hem was aangetroffen bij een dushi muhe die een collega naar hem 'doorschoof'.

Tegenover ander media verklaart hij dat het een 'persoonlijk verhaal' betreft, dat alleen voor zijn ogen bestemd was. 'Ik wilde mijn leven op een rijtje zetten. Dat dit nu bij anderen terecht is gekomen, is het allerergste wat kon gebeuren', zo meldt de Telegraaf. 

Justitie reageert niet omdat het lek niet onder de verantwoordelijkheid valt van de Nederlandse Justitie. In Bonaire is het nog nacht.

Officier van vleesch en bloed op het matje bij de HOvJ

Tussen vergaderingen met andere juristen dook Ernst eens in een Thaise massagesalon. Na een alinea waarin hij zich kostelijk en ietwat puberaal verwonderd over het handmatig hoogtepunt, volgt deze meer nieuwswaardige optekening uit het dagboek:

'Twee dagen na mijn bezoek aan Ineke moest ik, op het parket aangekomen, ’s ochtend direct en met spoed bij de hoofdofficier van justitie komen. De toon was zó dwingend, dat ik gelijk aanvoelde dat er iets heel ernstigs aan de hand was. Bij de hoofdofficier van justitie op zijn kamer –gelukkig onder vier ogen- viel Ton maar gelijk met de deur in huis: Er liep al geruime tijd een onderzoek naar diefstal en heling van auto’s op bestelling, en wel op grote schaal.

Die dag ervoor was het net dichtgetrokken: de politie had over het hele land huiszoekingen gedaan en aanhoudingen verricht. En één van die huiszoekingen en aanhoudingen betrof.. Inderdaad, Ineke, zuster van één van de verdachten in die zaak.

Bij haar aanhouding was in haar handtas mijn visitekaartje aangetroffen. Mijn gevoel van dat moment zal ik ooit vergeten, het was of mijn hele wereld compleet instortte, het liefst was ik in een groot gat in de grond voorgoed verdwenen.'

En zo ging een onfortuinlijke officier nog lang niet met pensioen. Hij had het zich zó anders voorgesteld. Het schrijven ging hem niet eens zo slecht af, bleek al uit z'n stukjes voor Opportuun en op internet, vgl. Toeval bestaat niet, CaribSeek Bonaire news

Opvallende constatering ter afsluiting, uit een sociologisch losse pols na lezing van zijn memoires: 13- of 14-jarigen praten (nog) makkelijker met hun 'chikkies' over de coïtus dan een ietwat ondeugende oud-officier op leeftijd met zijn volwassen partner. Sign of the Times?

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 17 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden