Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wraak nemen op het werk kan boemerang-effect hebben voor betrokken werknemer

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wraak nemen op het werk kan boemerang-effect hebben voor betrokken werknemer

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Wraak nemen op het werk kan boemerang-effect hebben voor betrokken werknemer
 
Wraak nemen op het werk kan boemerang-effect hebben voor betrokken werknemer
woensdag, 28 juni 2006
Werknemers die veel waarde hechten aan interpersoonlijke relaties vormen risicogroep

Stelen, roddelen, gemene grappen uithalen, opzettelijk langzaam werken: het gedrag dat sommige werknemers vertonen kan bij geen enkele organisatie door de beugel. Promovendus Stefan Thau meent dat het vooral de werknemers zijn die er graag bij willen horen en aardig gevonden willen worden die dit afwijkende gedrag vertonen.

Thau: ‘Deze mensen zijn niet per se kwaadwillend, maar nemen wraak als ze zich buitengesloten voelen of vinden dat ze oneerlijk zijn behandeld. Dat geeft hun waarschijnlijk tijdelijk een beter gevoel, maar op de lange termijn kan hun gedrag een boemerang-effect hebben.’

Thau promoveert op 10 juli 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen, hieronder zijn toelichting.

Ze willen niet afwijken van de norm en hebben niet de bedoeling hun werkgever of collega’s schade toe te brengen. Workplace deviance oftewel afwijkend gedrag op de werkplek is een fenomeen dat zich niet op grote schaal voordoet. Toch komt het in de meeste bedrijven wel sporadisch voor, blijkt uit het onderzoek van Stefan Thau.

Schade

Thau baseert zijn onderzoek onder meer op de beoordelingen van leidinggevenden en collega’s bij verschillende bedrijven en organisaties in Amerika, Nederland en Duitsland.

Thau: ‘Bij workplace deviance kun je aan allerlei vormen van gedrag denken, zoals collega’s voor de gek houden, gemene grappen uithalen, roddelen, kwetsende opmerkingen maken over iemands etniciteit of geloof, bedrijfseigendommen stelen of opzettelijk langzaam werken. Hoewel deze gedragingen niet altijd zeer ernstig van aard zijn, kunnen ze toch materiële of psychologische schade toebrengen aan het bedrijf en de mensen die er werken.’ 

Erbij willen horen

Volgens verschillende theorieën is het gedrag van mensen altijd op gericht op eigenbelang: je doet alleen iets als je er zelf baat bij hebt. Dat zou ook moeten gelden voor afwijkend gedrag op de werkplek. Thau laat zien dat mensen die graag bij een groep willen horen eerder afwijkend gedrag vertonen dan anderen.

‘Bij de groep willen horen, aardig gevonden willen worden zijn voorbeelden van de doelen die werknemers kunnen nastreven. Iemand voor wie deze doelen heel erg belangrijk zijn en denkt dat een collega of een leidinggevende hem verhindert zo’n doel te bereiken, kan afwijkend gedrag gaan vertonen. Hij kan bijvoorbeeld wraak nemen door vervelende roddels over een collega te verspreiden. Of door zijn werk te saboteren.'

'Juist mensen die veel waarde hechten aan interpersoonlijke relaties op het werk zijn hier toe eerder geneigd dan mensen die een goede relatie met collega’s minder belangrijk vinden. Het trieste is wel, vind ik, dat deze mensen hun zelfvertrouwen op de korte termijn vergroten door wraak te nemen, maar dat ze er op de lange termijn niets aan hebben. Dit gedrag werkt namelijk als een boemerang: eerst geeft het hun een goed gevoel, maar al snel merken ze dat ze door dit gedrag nog veel meer buiten de groep vallen dan eerst.’ 

Wraak op de manager

Een andere reden om dit soort gedrag te vertonen is het gevoel oneerlijk behandeld te zijn.

Thau: ‘Dan richt het gedrag zich vooral op de leidinggevende. Een manager die mis-prijzende opmerkingen over een werknemer maakt of zijn ideeën in twijfel trekt, schaadt het zelfvertrouwen van deze werknemer. Als die toch al een laag zelfbeeld heeft en gevoelig is voor interpersoonlijke relaties, kan het zo zijn dat hij zijn manager terug wil pakken. Dat gebeurt niet zo rechtstreeks als bij collega’s, omdat een baas natuurlijk meer macht heeft. Je ziet dan vaak dat mensen opzettelijk langzaam gaan werken, zich onnodig ziek melden of bedrijfsmiddelen stelen. Mensen hebben dan het gevoel dat ze wraak hebben genomen. Toch werkt ook dit gedrag averechts: hun positie binnen het bedrijf en de verstandhouding met de manager worden er zo niet beter op.’

Preventie

Managers zouden wat Thau betreft meer kunnen doen om afwijkend gedrag op de werkplek te voorkomen.

‘Als je merkt dat een werknemer buitengesloten wordt, weet je dat er iets niet in orde is op de werkvloer. Je kunt proberen dit soort gedrag te voorkomen door hier met je medewerkers over te praten. Je kunt ook werken aan een sfeer binnen een team waarbij iedereen er gewoon bijhoort en niemand wordt buitengesloten.’

Managers zouden zich ook moeten realiseren hoe belangrijk het voor mensen is om bij een groep te horen:

 ‘Dat was in de oertijd al zo: als je niet bij de groep hoorde, ging je eraan. Ook de relatie met een manager kun je op die manier verklaren. Als je baas, degene met macht, je niet goed behandelt, schaadt dat je standing in de groep. Dan gaan al je alarmbellen rinkelen. Het is dan ook geen wonder dat mensen manieren zoeken om hier iets aan te doen. Helaas voor deze mensen blijkt duidelijk dat het nemen van wraak geen goede optie is.’

Curriculum vitae

Stefan Thau (Koblenz Duitsland, 1979) studeerde psychologie aan de universiteit van Mannheim in Duitsland en Organizational Behavior aan de universiteit van Winsconsin in de Verenigde Staten. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Graduate School ICS van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG.

Thau is vanaf augustus 2006 werkzaam als assistent professor Organizational Behaviour aan de London Business School in Groot Brittannië. Thau promoveert tot doctor in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de RUG.

Zijn promotores zijn prof. dr. R.P.M. Wittek, prof. dr. F.N. Stockman en prof. dr. R.J. Bennett. De titel van zijn proefschrift luidt Workplace Deviance: four studies on employee motives and self-regulation.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden