Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren
 
Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren
vrijdag, 11 augustus 2006

Prof. dr. C. (Chijs) van NieuwenhuizenEén van de recente ontwikkelingen op het gebied van forensische jeugdzorg is dat civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren apart worden geplaatst. Wat houdt deze splitsing nu praktisch gezien in? Voor de jongeren èn voor de organisaties die zich bezighouden met forensische jeugdzorg?

Wat betekent de splitsing concreet voor de jongeren? En voor professionals? Prof. dr. C. (Chijs) van Nieuwenhuizen (foto) van de Universiteit van Tilburg. Zij is psycholoog, psychotherapeut & coördinator behandeling en onderzoek bij de Forensische Jeugdpsychiatrische Kliniek De Catamaran.

Het Leids Congres Bureau stelt deze vragen centraal tijdens het congres (Aristo, Amsterdam) op 21 september aanstaande. Dan organiseert zij ook dit jaar weer een interactieve studiedag die ingaat op de actualiteiten rond de jeugdzorg, ontwikkelingen waarover het NLJD ook geregeld publiceert.

De visie van een kinderrechter komt aan bod, nu mr A.G. (Adriënne) van Doorn van rechtbank Arnhem komt spreken, evenals dr. C. (Coby) Vreugdenhil, kinder- en jeugdpsychiater van de GGZ Meerkanten (Lelystad). Kamerlid Ella Kalsbeek reageert vanuit het politiek gezichtsveld. 

Deskundige sprekers geven hun visie op de ontwikkelingen en gaan graag in gesprek met deelnemers over onderwerpen als het opzetten van een ketensamenwerking.

Voor wie is deze studiedag bedoeld?

De studiedag is gericht op iedereen die zich bezighoudt met de behandeling en opvang van jongeren in het jeugdforensisch veld, zoals directie en medewerkers van (justitiële) jeugdinrichtingen, jeugdreclassering, forensische diensten, bureaus jeugdzorg en jeugd-GGZ, kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters, medewerkers van OM en nationale, provinciale en lokale overheden.

Voor het meer informatie en inschrijving, link: Forensische_Jeugdzorg, het programma Er is accreditatie aangevraagd bij de NVvP.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden