Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren
 
Studiedag Forensische Jeugdzorg: praktijk splitsing civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren
vrijdag, 11 augustus 2006

Prof. dr. C. (Chijs) van NieuwenhuizenEén van de recente ontwikkelingen op het gebied van forensische jeugdzorg is dat civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren apart worden geplaatst. Wat houdt deze splitsing nu praktisch gezien in? Voor de jongeren èn voor de organisaties die zich bezighouden met forensische jeugdzorg?

Wat betekent de splitsing concreet voor de jongeren? En voor professionals? Prof. dr. C. (Chijs) van Nieuwenhuizen (foto) van de Universiteit van Tilburg. Zij is psycholoog, psychotherapeut & coördinator behandeling en onderzoek bij de Forensische Jeugdpsychiatrische Kliniek De Catamaran.

Het Leids Congres Bureau stelt deze vragen centraal tijdens het congres (Aristo, Amsterdam) op 21 september aanstaande. Dan organiseert zij ook dit jaar weer een interactieve studiedag die ingaat op de actualiteiten rond de jeugdzorg, ontwikkelingen waarover het NLJD ook geregeld publiceert.

De visie van een kinderrechter komt aan bod, nu mr A.G. (Adriënne) van Doorn van rechtbank Arnhem komt spreken, evenals dr. C. (Coby) Vreugdenhil, kinder- en jeugdpsychiater van de GGZ Meerkanten (Lelystad). Kamerlid Ella Kalsbeek reageert vanuit het politiek gezichtsveld. 

Deskundige sprekers geven hun visie op de ontwikkelingen en gaan graag in gesprek met deelnemers over onderwerpen als het opzetten van een ketensamenwerking.

Voor wie is deze studiedag bedoeld?

De studiedag is gericht op iedereen die zich bezighoudt met de behandeling en opvang van jongeren in het jeugdforensisch veld, zoals directie en medewerkers van (justitiële) jeugdinrichtingen, jeugdreclassering, forensische diensten, bureaus jeugdzorg en jeugd-GGZ, kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters, medewerkers van OM en nationale, provinciale en lokale overheden.

Voor het meer informatie en inschrijving, link: Forensische_Jeugdzorg, het programma Er is accreditatie aangevraagd bij de NVvP.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden