Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht
 
Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht
maandag, 4 september 2006

Niet alle traditionele gebruiken stroken met universele normen van mensenrechten

Promovenda M.A. (Monique) Veira onderzocht de positie van de langstlevende echtgenoot in het uitgestrekte binnenland van Suriname, waar de Marrons leven. De Marrons zijn de nazaten van gevluchte slaven en leven in stamverband in het binnenland van devoormalige Nederlandse kolonie. 

Veira vergelijkt de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht.

Over traditionele rechten in Suriname, toelichting van de UvA

De Marrons hebben eeuwenlang afgezonderd in het binnenland van Suriname gewoond. Zij hebben een matrilineair erfrechtelijk systeem dat anders is dan het commune erfrechtelijk systeem dat in Suriname geldt. Monique Veira vergeleek in haar onderzoek de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met die in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht.

De Caraïben zijn de grootste indianenstam van Suriname en hebben evenals de Marrons hun eigen erfrechtelijk systeem. Het Marron-erfrecht en het erfrecht van de Caraïben waren niet eerder schriftelijk vastgelegd.

Veiras onderzoek kan als basis dienen voor de discussie over het behoud van de traditionele rechten. De verschillen en overeenkomsten die zij vond kunnen eveneens een bijdrage leveren aan de discussie die in Suriname nog moet plaatsvinden.

Hoewel de Caraïben in hun strijd om erkenning van hun rechten verder zijn dan de Marrons, blijft een aantal punten voor beide groepen problematisch: niet alle traditionele aanspraken kunnen worden omgezet in eigendom volgens internationale normen én niet alle traditionele gebruiken stroken met universele normen van mensenrechten.

Aan de andere kant is de internationale gemeenschap als geheel nog ver verwijderd van een unaniem concept over de wijze waarop mensenrechten begrepen moeten worden.

Ook ontbreekt volledige en algemene overeenstemming over de wijze waarop de ethische en juridische consequenties geïnterpreteerd moeten worden. Een betere overeenstemming op internationaal niveau over de wijze waarop mensenrechten begrepen en geïnterpreteerd moeten worden, zal leiden tot erkenning, acceptatie en toepassing van de mensenrechten en vooral gelijke rechten voor man en vrouw bij alle culturele een religieuze groepen in een land, en in dit geval in Suriname.

Woensdag 6 september 2006, 10:00 uur
Promotor mw. prof. mr. B.E. Reinhartz
Locatie: aula van de UvA Singel 411, Amsterdam

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden