Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht
 
Marron-erfrecht: langstlevende echtgenoot van gevluchte slaven vergeleken met Surinaams erfrecht
maandag, 4 september 2006

Niet alle traditionele gebruiken stroken met universele normen van mensenrechten

Promovenda M.A. (Monique) Veira onderzocht de positie van de langstlevende echtgenoot in het uitgestrekte binnenland van Suriname, waar de Marrons leven. De Marrons zijn de nazaten van gevluchte slaven en leven in stamverband in het binnenland van devoormalige Nederlandse kolonie. 

Veira vergelijkt de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht.

Over traditionele rechten in Suriname, toelichting van de UvA

De Marrons hebben eeuwenlang afgezonderd in het binnenland van Suriname gewoond. Zij hebben een matrilineair erfrechtelijk systeem dat anders is dan het commune erfrechtelijk systeem dat in Suriname geldt. Monique Veira vergeleek in haar onderzoek de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met die in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht.

De Caraïben zijn de grootste indianenstam van Suriname en hebben evenals de Marrons hun eigen erfrechtelijk systeem. Het Marron-erfrecht en het erfrecht van de Caraïben waren niet eerder schriftelijk vastgelegd.

Veiras onderzoek kan als basis dienen voor de discussie over het behoud van de traditionele rechten. De verschillen en overeenkomsten die zij vond kunnen eveneens een bijdrage leveren aan de discussie die in Suriname nog moet plaatsvinden.

Hoewel de Caraïben in hun strijd om erkenning van hun rechten verder zijn dan de Marrons, blijft een aantal punten voor beide groepen problematisch: niet alle traditionele aanspraken kunnen worden omgezet in eigendom volgens internationale normen én niet alle traditionele gebruiken stroken met universele normen van mensenrechten.

Aan de andere kant is de internationale gemeenschap als geheel nog ver verwijderd van een unaniem concept over de wijze waarop mensenrechten begrepen moeten worden.

Ook ontbreekt volledige en algemene overeenstemming over de wijze waarop de ethische en juridische consequenties geïnterpreteerd moeten worden. Een betere overeenstemming op internationaal niveau over de wijze waarop mensenrechten begrepen en geïnterpreteerd moeten worden, zal leiden tot erkenning, acceptatie en toepassing van de mensenrechten en vooral gelijke rechten voor man en vrouw bij alle culturele een religieuze groepen in een land, en in dit geval in Suriname.

Woensdag 6 september 2006, 10:00 uur
Promotor mw. prof. mr. B.E. Reinhartz
Locatie: aula van de UvA Singel 411, Amsterdam

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 19 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden