Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek
 
Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek
woensdag, 13 september 2006

Vanochtend lekte het rapport uit, nu is het officieel naar buiten gebracht. In eenderde van de strafzaken heeft lezing van de stukken geen matigend effect gehad op de hoogte van de straf die de burger in gedachten had vooraf. Hieronder de toelichting van Raad voor de rechtspraak bij het onderzoek naar verschil in strafzwaarte tussen rechters en publiek, die optimitischer gestemd is.

Hoe meer kennis burgers hebben van het dossier in een strafzaak, hoe lager de straf is die zij zouden opleggen

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

Aanleiding voor het onderzoek is het gegeven dat burgers doorgaans tot een hogere straf komen dan rechters. Het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Leiden heeft onderzocht of het verschil in strafoordeel veroorzaakt zou worden door het verschil in kennis over de concrete misdaad. Verondersteld werd dat de zogenaamde ‘punitiviteitskloof’ zou verdwijnen als burgers alle details van het misdrijf zouden kennen.

Experiment

De onderzoekers hebben de houdbaarheid van deze theorie getoetst aan de hand van een experiment. Voor het onderzoek zijn volledige strafdossiers over drie misdrijven - een zware mishandeling, een lichte mishandeling en een woninginbraak - samengesteld. Deze zijn aan een steekproef uit de Nederlandse bevolking voorgelegd en de burgers is gevraagd een straf op te leggen. Ook is gevraagd naar de straf die volgens hen de rechter zou geven in dat geval.

  1. Aan een andere steekproef van burgers zijn korte krantenberichten over dezelfde zaken voorgelegd met dezelfde vragen. De strafoordelen van burgers zijn vervolgens vergeleken met de door de rechters gegeven straffen op basis van dezelfde dossiers. Uit het onderzoek komen twee belangrijke conclusies. Het strafoordeel van burgers die de dossiers hebben gelezen, is milder dan het oordeel van de krantenlezers. In twee van de drie zaken gaat van het lezen van het volledige dossier een sterk matigend effect uit op het strafoordeel. Aard en hoeveelheid informatie is dus van belang voor het strafoordeel. Wel blijven burgers als zij over dezelfde informatie beschikken strenger straffen dan rechters.
  2. Burgers denken dat rechters zwaarder straffen dan dat zij feitelijk doen. Naast een feitelijk verschil tussen rechters en burgers in de strafmaat is er dus ook sprake van een onjuist beeld van het oordeel van de rechters door burgers.

Verklaringen

De onderzoekers geven enkele mogelijke verklaringen voor het blijvende verschil in straffen tussen burger en strafrechter. Zo zou de rechter op basis van ervaring minder optimistisch gestemd zijn over de werking van de straf. Ook zijn rechters zich meer bewust van de ingrijpende gevolgen van hun oordeel voor de verdachte en hebben zij meer ervaring in het toemeten van straffen dan leken. Daarnaast zijn rechters beter op de hoogte van de jurisprudentie in soortgelijke misdrijven.

Kanttekeningen

Het onderzoek is gebaseerd op een schriftelijk dossier waarbij geen sprake is van een echt onderzoek ter zitting. De onderzoekers wijzen erop dat de confrontatie met de verdachte en andere betrokkenen van invloed kan zijn op het oordeel van de rechter. Soms kan dat hun op het schriftelijk dossier gebaseerde voorlopig oordeel beslissend veranderen.

Reactie van de Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak spreekt zijn waardering uit voor de opzet en de uitvoering van dit onderzoek. Het maakt duidelijk welk belang zorgvuldige en gedetailleerde informatieverstrekking van de kant van de Rechtspraak aan de burgers heeft.

Het draagt bij aan een adequate oordeelsvorming van de burgers. Dit alles onderstreept de betekenis van de inspanningen die gericht zijn op zowel de kwaliteit(verhoging) van de persvoorlichting als die van de motivering van het strafvonnis. Onderzoek dat hier verder behulpzaam bij kan zijn, verdient volgens de Raad de volle aandacht.

Het onderzoeksrapport is een deel uit de serie Research Memoranda van de Raad voor de rechtspraak. Lees hier de volledige tekst van het onderzoek , link: Op de stoel van de rechter.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden