Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek
 
Punitiviteitskloof versmald door kennis dossier publiek
woensdag, 13 september 2006

Vanochtend lekte het rapport uit, nu is het officieel naar buiten gebracht. In eenderde van de strafzaken heeft lezing van de stukken geen matigend effect gehad op de hoogte van de straf die de burger in gedachten had vooraf. Hieronder de toelichting van Raad voor de rechtspraak bij het onderzoek naar verschil in strafzwaarte tussen rechters en publiek, die optimitischer gestemd is.

Hoe meer kennis burgers hebben van het dossier in een strafzaak, hoe lager de straf is die zij zouden opleggen

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

Aanleiding voor het onderzoek is het gegeven dat burgers doorgaans tot een hogere straf komen dan rechters. Het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Leiden heeft onderzocht of het verschil in strafoordeel veroorzaakt zou worden door het verschil in kennis over de concrete misdaad. Verondersteld werd dat de zogenaamde ‘punitiviteitskloof’ zou verdwijnen als burgers alle details van het misdrijf zouden kennen.

Experiment

De onderzoekers hebben de houdbaarheid van deze theorie getoetst aan de hand van een experiment. Voor het onderzoek zijn volledige strafdossiers over drie misdrijven - een zware mishandeling, een lichte mishandeling en een woninginbraak - samengesteld. Deze zijn aan een steekproef uit de Nederlandse bevolking voorgelegd en de burgers is gevraagd een straf op te leggen. Ook is gevraagd naar de straf die volgens hen de rechter zou geven in dat geval.

  1. Aan een andere steekproef van burgers zijn korte krantenberichten over dezelfde zaken voorgelegd met dezelfde vragen. De strafoordelen van burgers zijn vervolgens vergeleken met de door de rechters gegeven straffen op basis van dezelfde dossiers. Uit het onderzoek komen twee belangrijke conclusies. Het strafoordeel van burgers die de dossiers hebben gelezen, is milder dan het oordeel van de krantenlezers. In twee van de drie zaken gaat van het lezen van het volledige dossier een sterk matigend effect uit op het strafoordeel. Aard en hoeveelheid informatie is dus van belang voor het strafoordeel. Wel blijven burgers als zij over dezelfde informatie beschikken strenger straffen dan rechters.
  2. Burgers denken dat rechters zwaarder straffen dan dat zij feitelijk doen. Naast een feitelijk verschil tussen rechters en burgers in de strafmaat is er dus ook sprake van een onjuist beeld van het oordeel van de rechters door burgers.

Verklaringen

De onderzoekers geven enkele mogelijke verklaringen voor het blijvende verschil in straffen tussen burger en strafrechter. Zo zou de rechter op basis van ervaring minder optimistisch gestemd zijn over de werking van de straf. Ook zijn rechters zich meer bewust van de ingrijpende gevolgen van hun oordeel voor de verdachte en hebben zij meer ervaring in het toemeten van straffen dan leken. Daarnaast zijn rechters beter op de hoogte van de jurisprudentie in soortgelijke misdrijven.

Kanttekeningen

Het onderzoek is gebaseerd op een schriftelijk dossier waarbij geen sprake is van een echt onderzoek ter zitting. De onderzoekers wijzen erop dat de confrontatie met de verdachte en andere betrokkenen van invloed kan zijn op het oordeel van de rechter. Soms kan dat hun op het schriftelijk dossier gebaseerde voorlopig oordeel beslissend veranderen.

Reactie van de Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak spreekt zijn waardering uit voor de opzet en de uitvoering van dit onderzoek. Het maakt duidelijk welk belang zorgvuldige en gedetailleerde informatieverstrekking van de kant van de Rechtspraak aan de burgers heeft.

Het draagt bij aan een adequate oordeelsvorming van de burgers. Dit alles onderstreept de betekenis van de inspanningen die gericht zijn op zowel de kwaliteit(verhoging) van de persvoorlichting als die van de motivering van het strafvonnis. Onderzoek dat hier verder behulpzaam bij kan zijn, verdient volgens de Raad de volle aandacht.

Het onderzoeksrapport is een deel uit de serie Research Memoranda van de Raad voor de rechtspraak. Lees hier de volledige tekst van het onderzoek , link: Op de stoel van de rechter.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 21 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden