Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Minderjarige drugskoerier uit Suriname moet 12 dagen cel in voor kilo cocaïne
 
Minderjarige drugskoerier uit Suriname moet 12 dagen cel in voor kilo cocaïne
woensdag, 22 november 2006

Mie bellie joe, (mie foetoe-boi!)

Tragisch verloop van coïncidentele gebeurtenissen of is er meer aan de hand; jongen erin geluisd door nietsontziende harddrugdealers, familie of niet?

Jongeman wordt ervan verdacht zich op 29 juli 2006 schuldig te hebben gemaakt aan de invoer van ongeveer 1.305 gram cocaïne. De advocaat van de minderjarige probeert te redden wat er te redden valt met de volgende verklaring. Verdachte heeft een geloofwaardig, consistent verhaal. Zijn koffer is stuk gegaan, hij heeft een nieuwe gekocht en deze vervolgens onbeheerd bij zijn neef achtergelaten.

Hij mocht erop vertrouwen dat zijn koffer bij zijn familie veilig stond. Bij zijn vertrek heeft zijn neef hem verteld dat iemand hem zou gaan bellen. Verdachte heeft gevraagd waarom, maar zijn neef reageerde niet. Verdachte heeft niet geweten dat zijn koffer was geprepareerd.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt in dit verband als volgt. Verdachte heeft verklaard dat zijn neef hem bij zijn vertrek heeft medegedeeld dat iemand verdachte zou bellen. Een opmerking die bij verdachte, blijkens zijn verklaringen ter terechtzitting, achterdocht opwekte. Verdachte heeft zijn koffer onbeheerd achtergelaten bij diezelfde neef.

Motivering rechtbank

 Het is een feit van algemene bekendheid dat er regelmatig verdovende middelen uit Suriname naar Nederland worden vervoerd. Door verbalisanten wordt verklaard dat zij zagen en voelden dat het binnenframe van de koffer abnormaal dik was en tevens te zien was dat de ene wand met een schroef/ bout was vastgezet en de andere wand met een popnagel.

Door de koffer onbeheerd bij zijn neef achter te laten, welke neef hem meedeelt dat hij in Nederland nog gebeld zal worden en door deze koffer vervolgens van Suriname naar Nederland te vervoeren, wetende dat er regelmatig verdovende middelen uit Suriname naar Nederland komen en zonder die koffer aan enige controle te onderwerpen, terwijl bij een dergelijke controle abnormale afwijkingen aan de koffer hadden kunnen worden vastgesteld, heeft verdachte zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat hij verdovende middelen vervoerde.

Straffen

De rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte wegens dit feit tot een jeugddetentie voor de duur van 192 dagen waarvan 180 dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd (voorwaardelijk). De rechtbank stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaar en bepaalt dat de tenuitvoerlegging van dit voorwaardelijke gedeelte kan worden gelast indien:
– verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit.
– verdachte niet naleeft de bijzondere voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens Bureau Jeugdzorg Flevoland, afdeling Jeugdreclassering, thans in de persoon van mevrouw [medewerkster Bureau Jeugdzorg], zolang die instelling dit nodig acht.

Ook is hij veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.

De uitkomst verschilt alleen technisch iets van de straf die de officier van justitie vorderde: onvoorwaardelijke jeugddetentie van 12 dagen met aftrek van het voorarrest, en een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde een retourtje Bureau Jeugdzorg Flevoland, afdeling Jeugdreclassering, plus taakstraf van 180 uur.

Vonnis van mr. Mateman, voorzitter, tevens kinderrechter, mrs. Brouwer en Kronenberg, rechters.

LJN: AZ2893, Rechtbank Haarlem, 15/688005-06
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden