Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk
 
Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk
woensdag, 29 november 2006

Hoge Raad (griffier) - Het hoogste rechtscollege zal overmorgen uitspraak doen in een zaak over een aanslag inkomstenbelasting van een inwoner van Nederland met een tweede woning in Frankrijk.

Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk heeft Frankrijk het recht om van een Nederlandse inwoner belasting te heffen over diens tweede woning in Frankrijk. Die woning valt in Nederland wel in de zogenoemde box 3 (inkomsten uit vermogen), maar Nederland moet over het Franse vermogen een aftrek verlenen ter voorkoming van dubbele belasting.

Deze zaak gaat ondermeer over de vraag of voor de berekening van dat Franse vermogen waarvoor Nederland een aftrek moet verlenen ook de leningen, waarmee de tweede woning in Frankrijk is gefinancierd, in aanmerking moeten worden genomen.

Als het antwoord nee is, zou dit voor de woningeigenaar gunstig zijn omdat hij dan over de volle waarde van de Franse woning aftrek heeft in Nederland, waardoor zijn inkomstenbelasting lager wordt.

Het gaat hier om een kwestie waarover door fiscale deskundigen verschillend wordt gedacht. Het hof Amsterdam heeft op 27 april 2005 (zie LJN  AT6193) de woningeigenaar op dit punt in het ongelijk gesteld. 

Het cassatieberoep bij de Hoge Raad

De woningeigenaar heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof. Eén van zijn argumenten is dat de heffing over het vermogen van box 3 in feite een vermogensbelasting is en dat op grond van een arrest van de Hoge Raad voor de vermogensbelasting de schulden niet in mindering behoeven te worden gebracht op het buitenlandse vermogen (HR 20 april 1983, nr. 20916, BNB 1983/203).

Advocaat-generaal mr. J.A.C.A. Overgaauw heeft in zijn conclusie geadviseerd het cassatieberoep gegrond te verklaren (zie voor deze conclusie rechtspraak.nl, LJN AV5017).

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden