Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk
 
Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk
woensdag, 29 november 2006

Hoge Raad (griffier) - Het hoogste rechtscollege zal overmorgen uitspraak doen in een zaak over een aanslag inkomstenbelasting van een inwoner van Nederland met een tweede woning in Frankrijk.

Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk heeft Frankrijk het recht om van een Nederlandse inwoner belasting te heffen over diens tweede woning in Frankrijk. Die woning valt in Nederland wel in de zogenoemde box 3 (inkomsten uit vermogen), maar Nederland moet over het Franse vermogen een aftrek verlenen ter voorkoming van dubbele belasting.

Deze zaak gaat ondermeer over de vraag of voor de berekening van dat Franse vermogen waarvoor Nederland een aftrek moet verlenen ook de leningen, waarmee de tweede woning in Frankrijk is gefinancierd, in aanmerking moeten worden genomen.

Als het antwoord nee is, zou dit voor de woningeigenaar gunstig zijn omdat hij dan over de volle waarde van de Franse woning aftrek heeft in Nederland, waardoor zijn inkomstenbelasting lager wordt.

Het gaat hier om een kwestie waarover door fiscale deskundigen verschillend wordt gedacht. Het hof Amsterdam heeft op 27 april 2005 (zie LJN  AT6193) de woningeigenaar op dit punt in het ongelijk gesteld. 

Het cassatieberoep bij de Hoge Raad

De woningeigenaar heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof. Eén van zijn argumenten is dat de heffing over het vermogen van box 3 in feite een vermogensbelasting is en dat op grond van een arrest van de Hoge Raad voor de vermogensbelasting de schulden niet in mindering behoeven te worden gebracht op het buitenlandse vermogen (HR 20 april 1983, nr. 20916, BNB 1983/203).

Advocaat-generaal mr. J.A.C.A. Overgaauw heeft in zijn conclusie geadviseerd het cassatieberoep gegrond te verklaren (zie voor deze conclusie rechtspraak.nl, LJN AV5017).

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden