Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk
 
Uitspraak Hoge Raad belastingheffing tweede woning in Frankrijk
woensdag, 29 november 2006

Hoge Raad (griffier) - Het hoogste rechtscollege zal overmorgen uitspraak doen in een zaak over een aanslag inkomstenbelasting van een inwoner van Nederland met een tweede woning in Frankrijk.

Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk heeft Frankrijk het recht om van een Nederlandse inwoner belasting te heffen over diens tweede woning in Frankrijk. Die woning valt in Nederland wel in de zogenoemde box 3 (inkomsten uit vermogen), maar Nederland moet over het Franse vermogen een aftrek verlenen ter voorkoming van dubbele belasting.

Deze zaak gaat ondermeer over de vraag of voor de berekening van dat Franse vermogen waarvoor Nederland een aftrek moet verlenen ook de leningen, waarmee de tweede woning in Frankrijk is gefinancierd, in aanmerking moeten worden genomen.

Als het antwoord nee is, zou dit voor de woningeigenaar gunstig zijn omdat hij dan over de volle waarde van de Franse woning aftrek heeft in Nederland, waardoor zijn inkomstenbelasting lager wordt.

Het gaat hier om een kwestie waarover door fiscale deskundigen verschillend wordt gedacht. Het hof Amsterdam heeft op 27 april 2005 (zie LJN  AT6193) de woningeigenaar op dit punt in het ongelijk gesteld. 

Het cassatieberoep bij de Hoge Raad

De woningeigenaar heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof. Eén van zijn argumenten is dat de heffing over het vermogen van box 3 in feite een vermogensbelasting is en dat op grond van een arrest van de Hoge Raad voor de vermogensbelasting de schulden niet in mindering behoeven te worden gebracht op het buitenlandse vermogen (HR 20 april 1983, nr. 20916, BNB 1983/203).

Advocaat-generaal mr. J.A.C.A. Overgaauw heeft in zijn conclusie geadviseerd het cassatieberoep gegrond te verklaren (zie voor deze conclusie rechtspraak.nl, LJN AV5017).

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden