Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De zelfstandige in het sociaal recht onderzocht, positie ZZP-er meer gelijk aan werknemers

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De zelfstandige in het sociaal recht onderzocht, positie ZZP-er meer gelijk aan werknemers

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow De zelfstandige in het sociaal recht onderzocht, positie ZZP-er meer gelijk aan werknemers
 
De zelfstandige in het sociaal recht onderzocht, positie ZZP-er meer gelijk aan werknemers
maandag, 5 maart 2007

Monique Aerts onderzocht sociaal-juridische positie zelfstandigeOntwikkelingen in de sociaal-economische positie van zelfstandigen, Promotie Mw. M.C.M. (Monique) Aerts / Rechtsgeleerdheid - Aankondiging UvA (FEE)

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw verkiezen steeds meer Nederlanders het zelfstandig ondernemerschap boven het werknemerschap.

Zo’n vijftien procent van de beroepsbevolking werkt voor risico en rekening van eigen onderneming en twee op de drie zelfstandigen blijft zonder personeel.

Deze zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) onderscheiden zich wat hun juridische status betreft van werknemers, maar hun maatschappelijke positie is vaak vergelijkbaar. Uitkeringsinstantie UWV beschouwt zzp’ers en hun opdrachtgevers regelmatig als premieplichtig voor de werknemersverzekeringen ZW, WIA en WW.

Het gevolg is dat opdrachtgevers uit vrees voor naheffingen terughoudend zijn in het inhuren van zzp’ers. De overheid tracht deze belemmering voor de economische ontwikkeling weg te nemen door het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen te verduidelijken. Hiertoe werd in 2001 de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) ingevoerd.

Tegelijkertijd vinden tal van ingrepen in het socialezekerheidsstelsel plaats om het stelsel betaalbaar en beheersbaar te houden. Een voorbeeld is de afschaffing van de WAZ, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, in 2004.

Monique Aerts beschrijft de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke positie van zelfstandigen. Ook laat zij zo’n vijftig zzp’ers, freelancers en hun belangenbehartigers aan het woord over de sociaal-economische positie van zelfstandigen. Zij vertellen onder andere wat de gevolgen zijn van ontwikkelingen in het recht, zoals de invoering van de VAR en de afschaffing van de WAZ, voor hun juridische en sociaal-economische positie.

Promotor prof. dr. W.L. Buitelaar, prof. mr. P.F. van der Heijden. Wanneer? Woensdag 14 maart 2007, 12:00 uur, toegang vrij. Locatie: Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden