Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model
 
Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model
maandag, 12 maart 2007

Gratis boek bestuursrecht, zie link onderaan

RuG - In bestuursrechtelijke procedures doet de rechter slechts zelden zelfstandig onderzoek naar de feiten die tussen partijen in geschil zijn. Het oude beeld van de ‘actieve’ bestuursrechter klopt niet meer met de werkelijkheid.

Dat blijkt uit (juridisch-normatief en empirisch onderzoek, red.) dat de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Universiteit Leiden uitvoerde in het kader van de (derde, red.) evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Uit het onderzoek blijkt dat als partijen het oneens zijn over de feiten (wat het geval is in negentig procent van de zaken die de bestuursrechter behandelt), de rechter het onderzoek naar de feiten als regel aan partijen overlaat.

De rechter beperkt zich tot het wegen van de standpunten die zij over de feiten hebben ingenomen. Slechts af en toe maakt hij gebruik van de bevoegdheid om zelf op onderzoek uit te gaan.

Problematisch

De terughoudende opstelling van de bestuursrechter is om meerdere redenen problematisch, stellen de onderzoekers. Zo weten partijen vaak niet dat het aannemelijk maken van hun standpunt over de feiten volledig hun eigen verantwoordelijkheid is. Het gevolg daarvan kan zijn dat belangrijk bewijsmateriaal niet bij de rechter terecht komt.

Onduidelijkheid

Een ander probleem is dat in die gevallen, waarin de rechter toch weer wel onderzoek naar de feiten doet, het onduidelijk is op grond van welke overwegingen dat gebeurt. Ten slotte merken de onderzoekers op dat de motivering van het oordeel van de bestuursrechter over de feiten nogal eens te wensen overlaat.

Aanbevelingen

De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek zijn er op gericht dat de bestuursrechter partijen meer duidelijkheid biedt en zelf actiever en consistenter optreedt. Zo zouden bestuursrechters in beleidsregels moeten vastleggen wanneer zij wel en niet onderzoek naar de feiten doen.

Partijen weten dan wat ze van de rechter kunnen verwachten, en waar ze zelf voor verantwoordelijk zijn. De onduidelijkheid bij procespartijen over stelplicht en bewijslast zou verholpen moeten worden door betere voorlichting.

Actieve opstelling

Op termijn zou de wetgever een wettelijke regeling van het bestuursrechtelijk bewijsrecht in de Awb moeten opnemen, vinden de onderzoekers. Ook zou de bestuursrechter meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden zich actief op te stellen, bijvoorbeeld door weer werk te maken van het vooronderzoek.

Voorzover het bestaande financieringsmodel voor de gerechten - dat rechters aanzet om snel met een definitieve einduitspraak te komen - een sta-in-de-weg is voor een actieve opstelling, zou dat moeten worden aangepast.

Feitenvaststelling in beroep

Auteurs: Barkhuysen, T.; Damen, L.J.A; Graaf, K.J. de; Marseille, A.T.; Ouden, W. den; Schuurmans, Y.E.; Tollenaar, A. Link toegevoegd door redactie: Feitenvaststelling_in_beroep (dik PDF-bestand). In het online-boek óók meer over het door de onderzoekers ontwikkelde model voor feitenvaststelling in het bestuurs(proces)recht.

Niet gewend aan online-lezen? Geen punt, het boek wordt in print uitgegeven door Boom Juridische uitgevers.
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018






O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden