Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model
 
Bestuursrechter weinig actief in het achterhalen van de feiten, wetenschappers komen met model
maandag, 12 maart 2007

Gratis boek bestuursrecht, zie link onderaan

RuG - In bestuursrechtelijke procedures doet de rechter slechts zelden zelfstandig onderzoek naar de feiten die tussen partijen in geschil zijn. Het oude beeld van de ‘actieve’ bestuursrechter klopt niet meer met de werkelijkheid.

Dat blijkt uit (juridisch-normatief en empirisch onderzoek, red.) dat de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Universiteit Leiden uitvoerde in het kader van de (derde, red.) evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Uit het onderzoek blijkt dat als partijen het oneens zijn over de feiten (wat het geval is in negentig procent van de zaken die de bestuursrechter behandelt), de rechter het onderzoek naar de feiten als regel aan partijen overlaat.

De rechter beperkt zich tot het wegen van de standpunten die zij over de feiten hebben ingenomen. Slechts af en toe maakt hij gebruik van de bevoegdheid om zelf op onderzoek uit te gaan.

Problematisch

De terughoudende opstelling van de bestuursrechter is om meerdere redenen problematisch, stellen de onderzoekers. Zo weten partijen vaak niet dat het aannemelijk maken van hun standpunt over de feiten volledig hun eigen verantwoordelijkheid is. Het gevolg daarvan kan zijn dat belangrijk bewijsmateriaal niet bij de rechter terecht komt.

Onduidelijkheid

Een ander probleem is dat in die gevallen, waarin de rechter toch weer wel onderzoek naar de feiten doet, het onduidelijk is op grond van welke overwegingen dat gebeurt. Ten slotte merken de onderzoekers op dat de motivering van het oordeel van de bestuursrechter over de feiten nogal eens te wensen overlaat.

Aanbevelingen

De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek zijn er op gericht dat de bestuursrechter partijen meer duidelijkheid biedt en zelf actiever en consistenter optreedt. Zo zouden bestuursrechters in beleidsregels moeten vastleggen wanneer zij wel en niet onderzoek naar de feiten doen.

Partijen weten dan wat ze van de rechter kunnen verwachten, en waar ze zelf voor verantwoordelijk zijn. De onduidelijkheid bij procespartijen over stelplicht en bewijslast zou verholpen moeten worden door betere voorlichting.

Actieve opstelling

Op termijn zou de wetgever een wettelijke regeling van het bestuursrechtelijk bewijsrecht in de Awb moeten opnemen, vinden de onderzoekers. Ook zou de bestuursrechter meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden zich actief op te stellen, bijvoorbeeld door weer werk te maken van het vooronderzoek.

Voorzover het bestaande financieringsmodel voor de gerechten - dat rechters aanzet om snel met een definitieve einduitspraak te komen - een sta-in-de-weg is voor een actieve opstelling, zou dat moeten worden aangepast.

Feitenvaststelling in beroep

Auteurs: Barkhuysen, T.; Damen, L.J.A; Graaf, K.J. de; Marseille, A.T.; Ouden, W. den; Schuurmans, Y.E.; Tollenaar, A. Link toegevoegd door redactie: Feitenvaststelling_in_beroep (dik PDF-bestand). In het online-boek óók meer over het door de onderzoekers ontwikkelde model voor feitenvaststelling in het bestuurs(proces)recht.

Niet gewend aan online-lezen? Geen punt, het boek wordt in print uitgegeven door Boom Juridische uitgevers.
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 20 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden