Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Faillissementsprocedure schiet haar doelen voorbij, blijkt uit onderzoek Insolventierecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Faillissementsprocedure schiet haar doelen voorbij, blijkt uit onderzoek Insolventierecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Faillissementsprocedure schiet haar doelen voorbij, blijkt uit onderzoek Insolventierecht
 
Faillissementsprocedure schiet haar doelen voorbij, blijkt uit onderzoek Insolventierecht
vrijdag, 16 maart 2007

Karin Luttikhuis: vergaande conclusiesDe Staatscomissie Insolventierecht heeft een flinke kluif aan de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek in het kader van het Schoordijk Instituut Center for Company Law, getiteld Insolventierecht in cijfers en modellen: Schuldeisersbenadeling en conclusies van mr. drs. A.P.K. Luttikhuis RA en dr. ir. R.E. Timmermans. Die commissie is hier nu mee bezig.

In deze studie worden de resultaten gepubliceerd van het dossieronderzoek voor de Faillissementsstatistiek 2004, meldt het CBS. Resultaten met betrekking tot werkgelegenheid, behoud van onderneming en misbruik van faillissementsrecht zijn eerder gepubliceerd.

Onderzoekster Karin Luttikhuis noemt tegenover dit dagblad de conclusies betreffende de nieuwe faillissementswet 'vergaand' en hoopt dat de resultaten de Staatscomissie Insolventierecht van dienst zijn. Waarschijnlijk worden haar aanbevelingen wel ter harte genomen (naast inhoudelijke redenen) nu in deze Staatscommissie enkele leden van haar promotiecomissie zitten.

Uit het onderzoek Insolventierecht in cijfers en modellen: Schuldeisersbenadeling en conclusies hieronder het deel over contraproductieve wetgeving.

Doelmatige en doeltreffende wijzigingen

'We hebben gezien dat de faillissementsprocedure haar doelen amper bereikt. Voorkomen moet worden dat door goed bedoelde wetgeving de effectiviteit vermindert.

Alvorens de wetgever wijzigingen gaat incorporeren in de faillissementsprocedure en/of in de informele reorganisatie en/of in de individuele verhaalsprocedures dient hij het effect daarvan op de doelen te hebben onderzocht, althans beredeneerd. Voorts dienen de kosten daarvan in kaart te zijn gebracht en dient een antwoord te worden gegeven op de vraag: wie dient de kosten te dragen?

De regelgeving dient er niet toe te leiden dat de kosten de baten ervan overschrijden. Onder deze kosten vallen ook de kosten ten behoeve van het behoud van onderneming en werkgelegenheid. Dit alles is essentieel.

Het wijzigen van een faillissementsprocedure uit het oogpunt van rechtvaardigheid, zonder de efficiėntie en effectiviteit van de instrumenten in ogenschouw te nemen kan leiden tot contraproductieve wetgeving. We dienen te voorkomen dat er een zelfde fout wordt gemaakt als bij de invoering van de procedure voor het vereenvoudigd afwikkelen van het faillissement.

Uit mijn onderzoek blijkt dat in een verwaarloosbaar aantal faillissementen de schuldeisers gebruik maken van hun recht om in verzet te gaan tegen de uitdelingslijst indien er sprake is van een vereenvoudigde afwikkeling. Gesteld kan worden dat de baten hiervan, het winnen aan transparantie laag is indien we als indicator hiervoor nemen het aantal schuldeisers dat in verzet gaat. Terwijl de kosten van het vereenvoudigd afwikkelen voor de schuldeisers naar schatting hoog zijn: bij elke vereenvoudigde afwikkeling dienen er publicatiekosten te worden gemaakt en kost het de curator de nodige tijd om de verplichte procedure te doorlopen. Indien wij de kosten tegen de baten afwegen dan is er naar mijn mening sprake van ‘ongewenste transparantie’.

Een ander voorbeeld van contraproductieve wetgeving is de wijziging van art. 67 lid 2 Fw. bij Wet van 18 april 2002 ten behoeve van de werknemer.9 Een voorbeeld van mogelijke contraproductieve wetgeving is het advies van de Commissie insolventierecht van 13 april 2005. Zij stelt hierin een geheel ander systeem van toezicht voor dan het huidige.

Volgens haar dienen de schuldeisers primair het toezicht uit te oefenen en dient de r-c geen inhoudelijk toezicht meer te houden, maar zich te beperken tot het beslechten van geschillen. In haar advies blijven echter onvermeld wat de effecten hiervan zullen zijn op de doelen. Allereerst, betwijfel ik ten zeerste of het doel maximalisatie van de opbrengsten van de schuldeisers in meerdere mate zal worden bereikt door deze wijziging.

Immers niet alleen de baten, maar ook de kosten van het toezicht door de schuldeisers, bestaande uit voornamelijk het honorarium van de curator, komen ten laste van de boedel.

Uit de onderzoeksresultaten zoals weergegeven in hoofdstuk twee blijkt dat er nu reeds in drievierde van de faillissementen van bedrijven er sprake is van een negatieve boedel en dat de recovery rates bijzonder laag zijn.

Het gevaar bestaat dat een actievere participatie van de schuldeisers in de faillissementsprocedure de curator veel tijd zal vergen om zich te verantwoorden en leidt tot nog lagere recovery rates en meer negatieve boedels. Voorts is het de vraag in hoeverre de schuldeisers gemotiveerd zullen zijn om toezicht te houden op de andere twee doelen: behoud van onderneming en werkgelegenheid.

Het had op de weg van de commissie gelegen om in dit nieuwe systeem van toezicht dan bijvoorbeeld ook de werknemers een rol te geven.

Een ander voorbeeld van mogelijke toekomstige contraproductieve wetgeving is het voorstel van de Commissie insolventierecht om de curator exclusief bevoegd te maken om de zogenoemde Peeters/Gatzen vordering in te stellen. Uit de onderzoeksresultaten van hoofdstuk vier blijkt dat een curator in een zeer klein percentage van de faillissementen waarin er sprake is van schuldeisersbenadeling, een vordering wegens schuldeisersbenadeling instelt en dat dit in een nog kleiner percentage succesvol is.

De vraag rijst of voornoemd voorstel zal leiden tot contraproductieve wetgeving. Het voorstel neemt het recht van de individuele schuldeisers af, zonder dat duidelijk is of de curator van het recht om een derde aansprakelijk te stellen gebruik zal maken. Bovenal is het volstrekt onbekend in hoeverre er sprake is van samenloop en als er sprake is van samenloop, in hoeverre dit de doelen van de faillissementsprocedure aantast.

Voorts blijft het mogelijke positieve effect van dit recht van de individuele schuldeiser op de doelen van de faillissementsprocedure onbesproken. Het voordeel van dit recht bij de individuele schuldeiser is dat indien de schuldeiser met succes zich beroept op de derde de vordering van die schuldeiser (gedeeltelijk) tenietgaat. In dat geval zijn de gezamenlijke schuldeisers gebaat indien zij als gevolg daarvan een hogere uitkering krijgen en de curator toch niet voornemens was om die vordering in te stellen.'

Volledige onderzoek: Schoordijk Instituut Center for Company Law Insolventure Insolventierecht in cijfers en modellen: Schuldeisersbenadeling en conclusies van mr. drs. A.P.K. Luttikhuis RA en dr. ir. R.E. Timmermans, link: Insolventietrechtincijfers (61 p. PDF)

Zie voor meer publicaties de website van Karin Luttikhuis: Advocaatie.nl (met dubbel a).

Lees ook: Nieuwe cijfers faillissementen voeden argument om informele reorganisatie centraal te stellen

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 25 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden