Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zorgplicht Google is beperkt, zoekmachine niet aansprakelijk voor links naar sekswebsites

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zorgplicht Google is beperkt, zoekmachine niet aansprakelijk voor links naar sekswebsites

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Zorgplicht Google is beperkt, zoekmachine niet aansprakelijk voor links naar sekswebsites
donderdag, 26 april 2007

Geen afgeleide onrechtmatige daad jegens gedupeerden

Vordering van eiseres dat 'GOOGLE NETHERLANDS BV', bekend van de gelijknamige searchengine, wordt veroordeeld om links c.q. zoekresultaten verwijderd te houden is - geheel in de lijn der verwachtingen, maar goed voor de jurisprudentie - afgewezen.

Om wie gaat het dan? Eiseres blijkt een presentatrice bij regionet RTVN (niet te verwarren met nogal gelijkende RTVNH) en staat nu in beginsel alleen nog op de internetsite www.tvbabes.com. Google heeft de andere resultaten op 4 april jl. verwijderd uit de zoekindex.

Maar wie Urmia Jensen (klinkt Zweeds) googlet komt niet uit bij de zus van presentator Robert, maar bij de nieuwe 'Martha Wesenhagen'. Enfin, wie het ook is, mr. R. de Orobio de Castro ('IE-rechter' in casu) zal het een zorg zijn als erudiete heer op leeftijd en komt in elk geval tot de hiernavolgende, uitstekende beoordeling, waarbij en passant het beleid van de zoekmachine aan het licht komt:

'Google heeft uiteengezet hoe de Google index wordt samengesteld door middel van een volledig geautomatiseerd proces dat de inhoud van websites produceert zonder menselijke tussenkomst, het zogenaamde ‘crawling’ of ‘web crawl’. Bij het uitvoeren van een zoekopdracht wordt de inhoud van de websites die door de zoekmachine is gecrawld, doorzocht.

  De zoekresultaten worden eerst verkregen uit de gehele index en daarna op volgorde van relevantie en nauwkeurigheid met betrekking tot de opgegeven zoekterm geplaatst, het zogenaamde ‘ranking’. Ranking van zoekresultaten vindt plaats op geautomatiseerde wijze, met toepassing van een combinatie van verschillende softwarematige processen.

Google hanteert voor bepaalde gevallen een ‘Notice and Take Down’ procedure, in verband met behoud van de integriteit en transparantie van de index, en in verband met het respecteren van de rechten van derden.

Met deze procedure kan Google stappen ondernemen om links naar websites, die door manipulatie de integriteit en objectiviteit van de zoekmachine in gevaar brengen, of die onmiskenbaar onrechtmatig zijn jegens bedrijven of personen, uit de index weg te laten. Ieder verzoek tot verwijdering wordt afzonderlijk beoordeeld. Indien Google een verzoek tot verwijdering honoreert, wordt het volledige webadres van de website in een bestand, de ‘black list’, geplaatst.

Dit gebeurt handmatig en het hele proces duurt ongeveer 72 uur. Plaatsing op de ‘black list’ betekent niet dat het webadres zelf niet meer beschikbaar is of dat het webadres niet op andere zoekmachines te vinden is. Bij een volgende indexeringsronde van een zoekmachine kan al dan niet onder een andere domeinnaam geplaatste informatie opnieuw gevonden worden.

  Google heeft hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat zij geen (preventieve) bemoeienis heeft met of invloed heeft op de inhoud van de links naar de websites en op de inhoud van de websites die automatisch als zoekresultaten worden verkregen na het intoetsen van, in dit geval, de zoektermen [eiseres] + [voornaam] + [voornaam].

Hierop wordt de gebruiker van Google ook nog eens gewezen in de gebruiksvoorwaarden (zie 2.3). Het is de eigenaar van de website die de inhoud van de website bepaalt en ook invloed kan uitoefenen op het resultaat van de zoekopdracht.

Het ‘crawlen’, indexeren en ‘ranken’ heeft een technisch, automatisch en passief karakter en Google kan in beginsel dan ook niet verantwoordelijkheid worden geacht voor de uitkomst van een zoekopdracht en de inhoud van de zoekresultaten.

Dat wellicht de eigenaar van de websites onrechtmatig handelt jegens [eiseres] door haar naam ten onrechte aan de sekswebsites te verbinden, brengt niet mee dat Google een daarvan afgeleide onrechtmatige daad jegens [eiseres] pleegt en daarom de plicht jegens [eiseres] zou hebben om tot verwijdering van de zoekresultaten over te gaan.

  Van een onmiskenbaar onrechtmatig handelen jegens [eiseres] kan evenmin worden gesproken. Het gaat hier om de weergave van zoekresultaten van (nog steeds) op internet geplaatste informatie, welke informatie ook na verwijdering door Google van de links nog steeds op internet is te vinden, bijvoorbeeld door de desbetreffende URL in te toetsen.

De zorgplicht van Google reikt niet zover dat zij aansprakelijk is voor de bereikbaarheid van die informatie van die ander, indien zij niet weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie apert onrechtmatig is. In dit geval was het voor Google redelijkerwijs onmogelijk om tot de conclusie te komen dat de informatie niet correct was. De informatie is dan ook niet als onmiskenbaar onrechtmatig te beschouwen.

De stelling van [eiseres] dat de verantwoordelijkheid van Google aanvangt op het moment dat zij op de vermeende onrechtmatigheid van de links wordt aangesproken, gaat daarmee evenmin op.

Verder bestaan er voor [eiseres] minder verstrekkende mogelijkheden om de zoekresultaten die haar naam aan de sekswebsites verbinden, verwijderd te krijgen, namelijk door rechtstreeks de website-eigenaren dan wel (onder)houders, die de zoekresultaten manipuleren, hierop aan te spreken. In dit geval is dit bedoeld Enschedees bedrijf.

Ter terechtzitting is gebleken dat zij met deze weg bekend is en dit bedrijf ook aansprakelijk heeft gesteld. Onder deze omstandigheden bestaat voor Google niet de verplichting jegens [eiseres] om de betreffende links te verwijderen.

Dat Google de links naar de betreffende websites inmiddels toch heeft verwijderd en op de ‘black list’ heeft gezet, is, zo heeft zij uiteengezet, om een andere reden geschied, namelijk op grond van de ‘Notice and Take Down’ procedure, wegens manipulatie van de zoekmachine met de naam van [eiseres] door de eigenaar van deze sekswebsites.

  Bij het ontbreken van onrechtmatig handelen door Google jegens [eiseres] zullen de vorderingen, daaronder begrepen de vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding, worden afgewezen.'

LJN: BA3941, Rechtbank Amsterdam, 365193 / KG ZA 07-480 OdC/SK

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 19 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden