Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hof van Justitie EG bevestigt deels beschikking Commissie papierkartel, boetes verlaagd

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hof van Justitie EG bevestigt deels beschikking Commissie papierkartel, boetes verlaagd

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Hof van Justitie EG bevestigt deels beschikking Commissie papierkartel, boetes verlaagd
vrijdag, 27 april 2007

Eén papierbedrijf ging gedurende procedure failliet

Aan Zicuñaga opgelegde geldboete wordt verlaagd van 1,54 miljoen tot 1,309 miljoen euro, aan Arjo Wiggins opgelegde geldboete van 184,27 miljoen tot 141,75 miljoen

Het Europese Hof van Justitie (gerecht van eerste aanleg) heeft gisteren gedeeltelijk de beschikking van de Europese Commissie inzake het papierkartel bevestigd.

Achtergronden van het Hof

Bij beschikking van 20 december 2001 heeft de Europese Commissie aan de tien betrokken ondernemingen geldboeten van in totaal 313,7 miljoen EUR opgelegd wegens deelname aan een kartel inzake de vaststelling van prijzen en de verdeling van de markt in de sector zelfkopiërend papier, dat voornamelijk gericht was op onderling afgestemde prijsverhogingen.

De vennootschap Sappi, de elfde deelnemer aan het kartel, heeft volledige immuniteit gekregen omdat zij als eerste onderneming aan het onderzoek heeft meegewerkt en bewijs van doorslaggevend belang heeft verstrekt.

De tien vennootschappen hebben tegen deze beschikking beroep ingesteld bij het Gerecht en nietigverklaring ervan en/of verlaging van de geldboete gevorderd. Na het faillissement van de vennootschap Carrs Paper heeft het Gerecht op 31 mei 2006 geoordeeld dat het in deze zaak (T‑123/02) geen uitspraak meer behoefde te doen.

In zijn arrest verwerpt het Gerecht de argumenten van de verzoeksters voor de nietigverklaring van de beschikking.

Aangaande de opgelegde geldboeten is het Gerecht van oordeel dat in het geval van twee ondernemingen de opgelegde geldboeten moeten worden verlaagd, en voor het overige wijst het de vorderingen tot verlaging af.

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, SA:

Het Gerecht stelt vast dat de Commissie de deelname van Zicuñaga aan de marktverdelingspraktijken niet heeft aangetoond. Het is van oordeel dat een dergelijk element in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de zwaarte van de inbreuk en bij de bepaling van de geldboete. Aangezien de Commissie met dit element geen rekening heeft gehouden bij de vaststelling van het definitieve bedrag van de aan Zicuñaga opgelegde geldboete, is het Gerecht van oordeel dat de definitieve geldboete van Zicuñaga met 15 % moet worden verlaagd.

Het totaalbedrag van de geldboete wordt dus verlaagd van 1,54 miljoen tot 1,309 miljoen EUR (punt 429).

Arjo Wiggins Appelton Ltd:

Het Gerecht verklaart dat het door AWA verstrekte bewijsmateriaal van gelijkwaardige kwaliteit was als dat van Mougeot. Ook al heeft Mougeot, anders dan AWA, documenten verstrekt die teruggaan tot de litigieuze periode, en al zijn haar verklaringen op bepaalde punten meer gedetailleerd, de door AWA gegeven informatie heeft betrekking op een langere periode en bestrijkt een groter geografisch gebied (punt 705).

Het Gerecht is aldus van oordeel dat aan AWA wegens haar medewerking dezelfde verlaging moest worden toegekend als aan Mougeot, dat wil zeggen 50 %, in plaats van de 35 % die door de Commissie was.

 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden