Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - FP Magazine om Functioneel Parket nog meer bekendheid te geven

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - FP Magazine om Functioneel Parket nog meer bekendheid te geven

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow FP Magazine om Functioneel Parket nog meer bekendheid te geven
 
FP Magazine om Functioneel Parket nog meer bekendheid te geven
dinsdag, 5 juni 2007

Sinds 1 juni is Functioneel Parket een 'volwassen onderdeel' van het Openbaar Ministerie. Op die datum is de 'Wet op de bijzondere opsporingsdiensten' in werking getreden, wat inhoudt dat ingevolge de wet op de rechterlijke organisatie (wet RO), het Functioneel Parket niet meer in oprichting is, maar formeel deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie.

Tot zover de formele mededeling, er is ook een nieuw tijdschrift aan dit nieuws verbonden dat twee maal per jaar verschijnt. Hier te downloaden: FP Magazine (pdf). In het blad is onder meer te lezen wat minister Hirsch Balling vindt van het FP.

Hieronder een algemene toelichting van het Parket over de werkterreinen. 

In januari 2003 kregen vier opsporingsdiensten, middels een wetsvoorstel, algehele opsporingsbevoegdheid op het gebied van financiën en economie, landbouw, milieu en leefomgeving en sociale zekerheid. Het gezag over de opsporing door het Openbaar Ministerie werd neergelegd bij het Functioneel Parket i.o.. Het Functioneel Parket was echter nog niet formeel bij de wet ingesteld. Met de inwerkingtreding van de ‘Wet op de bijzondere opsporingsdiensten’ is dat wel het geval.

Het Functioneel Parket stuurt sinds januari 2003 de bijzondere opsporingsdiensten aan en vervolgt de misdrijven die deze diensten aandragen.

In eerste instantie ging het om de fraudezaken op landelijk niveau van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst (FIOD-ECD) van het ministerie van Financiën, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Sinds oktober 2005 zijn daar vrijwel alle milieuzaken van de regiopolitiekorpsen bijgekomen, evenals alle zaken van de regionale inspectiediensten van VROM en de AID.

De organisatie telt inmiddels 250 medewerkers, waaronder circa 45 officieren van justitie, met een omvang van 16.000 strafzaken per jaar.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden