Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat
 
Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat
dinsdag, 12 juni 2007

'Goed luisteren naar wat er leeft' met Richard Krajicek en een dominee 

Van de Donk praat met Hirsch Ballin, op de achtergrond de heer Krajicek (foto Justitie)De komende (ruim) honderd dagen heeft Cees Grimbergen een waardige vervanger gevonden voor Rondom Tien in de persoon van Wim van de Donk, voorzitter van een voornaam adviesorgaan.

Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft namelijk gisteren mede namens collega-minister Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de "Commissie Uitdragen Kernwaarden van de Rechtsstaat" geïnstalleerd. Deze nieuwe commissie zal voorstellen doen om burgers 'bekender en vertrouwder' te maken met de kernwaarden van de rechtsstaat.

Foto: Van de Donk (midden) vertrouwt Hirsch Ballin zijn eerste aanbeveling toe, op de achtergrond de heer Krajicek

De lezersjury bij dagbladen als De Stentor, het AD en het Brabants Dagblad is kennelijk niet voldoende, de opendagen bij DJI, TBS-klinieken en rechtbanken evenmin, laat staan de assertieve 'lezersjury' in het forum van Maurice de Hond over de Deventer Moordzaak.

Sinds de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh staan kernwaarden als de vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst (denk aan de nog recente hoofddoek-discussies en omslachtige CGB-oordelen) meer centraal in het publieke debat dan ooit te voren.

Het vertrek van Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk uit de vuurlinie en de komst van de Christenunie in de regering heeft het debat enigszins verkoeld. 'Samen op weg', zo ziet Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het ook het liefst. Hij mag de voorzittershamer ter hand nemen in een commissie waarvan de verwachtingen niet bijzonder hoog gespannen zijn. Vóór 1 december dit jaar verschijnt het rapport al.

Van een oud-tennisser, een burgemeester tot een hoogleraar strafrecht uit Antwerpen, de ledenlijst is divers te noemen:

Voorzitter:
- Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (voorzitter WRR en hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde UvT)

Leden:
- Prof. dr. M.L.M. Hertogh (hoogleraar rechtssociologie Groningen)
- H.A.L. van Hoof (voorzitter CvB Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs)
- J. Kuiper (regionaal korpschef Gelderland-Midden)
- R. Krajicek (Richard Krajicek Foundation, VVD-stemmer)
- Mw. Drs. J. Leenhouts (voorzitter CvB ROC Mondriaan Onderwijsgroep)
- Dr. A. Ljamai (islamoloog)
- Mw. drs. G.R. Peetoom (predikant)
- Mr. A.B. Vast (hoofdofficier van Justitie)
- A.C.G. Verlind (directeur media, KRO)
- Dr. R.L. (Ruud) Vreeman (burgemeester Tilburg)
- Ir. R. Willems (president-directeur Shell-Nederland)
- Mw. prof. dr. C. van den Wyngaert (rechter Joegoslavië Tribunaal en hoogleraar strafrecht Antwerpen)

Wordt het vak Maatschappijleer niet meer gegeven op middelbare scholen?

Hieronder verantwoording en doelstelling nader gemotiveerd door het departement van Hirsch Ballin: 

'Het is voor burgers niet altijd duidelijk wat deze kernwaarden precies betekenen, waarom ze van belang zijn en hoe je er in de praktijk mee om moet gaan. Bij kernwaarden van de rechtsstaat gaat het bijvoorbeeld om het gelijkheidsbeginsel, de grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst.

Maar het gaat ook om het werk van het parlement, de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en instellingen als de Raad van State.

Veel actuele politiek-maatschappelijke discussies gaan direct of indirect over de botsing tussen verschillende kernwaarden. Bijvoorbeeld over de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, of tussen privacybescherming en terrorismebestrijding.

Bij die discussies is het van belang dat de verschillende bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving voldoende bekend zijn met de betekenis van die kernwaarden. Door uit te leggen hoe en waarom de rechtsstaat werkt zoals die werkt, worden die waarden impliciet uitgedragen en begrijpen mensen beter de dilemma’s rond kernwaarden.

Gebrek aan kennis en aan gedeelde waarden kan uiteindelijk het draagvlak voor de rechtsstaat aantasten. Daarom is het belangrijk goed te luisteren naar wat er leeft bij burgers en daarmee rekening te houden in het beleid. Dit geldt bij uitstek voor het vertrouwen in de kernwaarden van de rechtsstaat.

Er is bewust gekozen voor een brede maatschappelijke samenstelling van de commissie: van sport, onderwijs, wetenschap, godsdienst, bedrijfsleven, politiek, media, politie en rechterlijke macht.

Mensen die vanuit verschillende visies en werkzaamheden bezig zijn met kernwaardendilemma’s en met het uitdragen van kernwaarden. Juist door deze brede samenstelling verwachten de bewindslieden een advies met praktische aanbevelingen die aansluiten bij de behoeften van de samenleving. De commissie komt vóór 1 december 2007 met een rapport.'

Foto installatie commissie-Van de Donk (c) Justitie.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 24 juli 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden