Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat
 
Recht aan de man brengen, Hirsch Ballin installeert commisie Uitdragen Kernwaarden Rechtsstaat
dinsdag, 12 juni 2007

'Goed luisteren naar wat er leeft' met Richard Krajicek en een dominee 

Van de Donk praat met Hirsch Ballin, op de achtergrond de heer Krajicek (foto Justitie)De komende (ruim) honderd dagen heeft Cees Grimbergen een waardige vervanger gevonden voor Rondom Tien in de persoon van Wim van de Donk, voorzitter van een voornaam adviesorgaan.

Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft namelijk gisteren mede namens collega-minister Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de "Commissie Uitdragen Kernwaarden van de Rechtsstaat" geïnstalleerd. Deze nieuwe commissie zal voorstellen doen om burgers 'bekender en vertrouwder' te maken met de kernwaarden van de rechtsstaat.

Foto: Van de Donk (midden) vertrouwt Hirsch Ballin zijn eerste aanbeveling toe, op de achtergrond de heer Krajicek

De lezersjury bij dagbladen als De Stentor, het AD en het Brabants Dagblad is kennelijk niet voldoende, de opendagen bij DJI, TBS-klinieken en rechtbanken evenmin, laat staan de assertieve 'lezersjury' in het forum van Maurice de Hond over de Deventer Moordzaak.

Sinds de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh staan kernwaarden als de vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst (denk aan de nog recente hoofddoek-discussies en omslachtige CGB-oordelen) meer centraal in het publieke debat dan ooit te voren.

Het vertrek van Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk uit de vuurlinie en de komst van de Christenunie in de regering heeft het debat enigszins verkoeld. 'Samen op weg', zo ziet Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het ook het liefst. Hij mag de voorzittershamer ter hand nemen in een commissie waarvan de verwachtingen niet bijzonder hoog gespannen zijn. Vóór 1 december dit jaar verschijnt het rapport al.

Van een oud-tennisser, een burgemeester tot een hoogleraar strafrecht uit Antwerpen, de ledenlijst is divers te noemen:

Voorzitter:
- Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (voorzitter WRR en hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde UvT)

Leden:
- Prof. dr. M.L.M. Hertogh (hoogleraar rechtssociologie Groningen)
- H.A.L. van Hoof (voorzitter CvB Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs)
- J. Kuiper (regionaal korpschef Gelderland-Midden)
- R. Krajicek (Richard Krajicek Foundation, VVD-stemmer)
- Mw. Drs. J. Leenhouts (voorzitter CvB ROC Mondriaan Onderwijsgroep)
- Dr. A. Ljamai (islamoloog)
- Mw. drs. G.R. Peetoom (predikant)
- Mr. A.B. Vast (hoofdofficier van Justitie)
- A.C.G. Verlind (directeur media, KRO)
- Dr. R.L. (Ruud) Vreeman (burgemeester Tilburg)
- Ir. R. Willems (president-directeur Shell-Nederland)
- Mw. prof. dr. C. van den Wyngaert (rechter Joegoslavië Tribunaal en hoogleraar strafrecht Antwerpen)

Wordt het vak Maatschappijleer niet meer gegeven op middelbare scholen?

Hieronder verantwoording en doelstelling nader gemotiveerd door het departement van Hirsch Ballin: 

'Het is voor burgers niet altijd duidelijk wat deze kernwaarden precies betekenen, waarom ze van belang zijn en hoe je er in de praktijk mee om moet gaan. Bij kernwaarden van de rechtsstaat gaat het bijvoorbeeld om het gelijkheidsbeginsel, de grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst.

Maar het gaat ook om het werk van het parlement, de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en instellingen als de Raad van State.

Veel actuele politiek-maatschappelijke discussies gaan direct of indirect over de botsing tussen verschillende kernwaarden. Bijvoorbeeld over de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, of tussen privacybescherming en terrorismebestrijding.

Bij die discussies is het van belang dat de verschillende bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving voldoende bekend zijn met de betekenis van die kernwaarden. Door uit te leggen hoe en waarom de rechtsstaat werkt zoals die werkt, worden die waarden impliciet uitgedragen en begrijpen mensen beter de dilemma’s rond kernwaarden.

Gebrek aan kennis en aan gedeelde waarden kan uiteindelijk het draagvlak voor de rechtsstaat aantasten. Daarom is het belangrijk goed te luisteren naar wat er leeft bij burgers en daarmee rekening te houden in het beleid. Dit geldt bij uitstek voor het vertrouwen in de kernwaarden van de rechtsstaat.

Er is bewust gekozen voor een brede maatschappelijke samenstelling van de commissie: van sport, onderwijs, wetenschap, godsdienst, bedrijfsleven, politiek, media, politie en rechterlijke macht.

Mensen die vanuit verschillende visies en werkzaamheden bezig zijn met kernwaardendilemma’s en met het uitdragen van kernwaarden. Juist door deze brede samenstelling verwachten de bewindslieden een advies met praktische aanbevelingen die aansluiten bij de behoeften van de samenleving. De commissie komt vóór 1 december 2007 met een rapport.'

Foto installatie commissie-Van de Donk (c) Justitie.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 25 september 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden