Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Criminoloog Frank Bovenkerk verklaart vrijdag hoge misdaadcijfers allochtonen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Criminoloog Frank Bovenkerk verklaart vrijdag hoge misdaadcijfers allochtonen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Criminoloog Frank Bovenkerk verklaart vrijdag hoge misdaadcijfers allochtonen
 
Criminoloog Frank Bovenkerk verklaart vrijdag hoge misdaadcijfers allochtonen
woensdag, 13 juni 2007

Tilburgs seminar over culturele factoren misdaad

Frank Bovenkerk, factfinder en wetenschapper zonder morele roze brilHoe komt het dat bepaalde etnische groepen hoog scoren in de misdaadcijfers? En anderen zoals Aziatische Nederlanders vrijwel helemaal niet? Hoe is jeugdcriminaliteit het beste te bestrijden? Zullen de kostbare plannen van minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) goed uitpakken?

Wie ongeduldig is dient vrijdag echt naar Tilburg af te reizen, want daar wordt deze immer actuele problematiek aan de orde gesteld in het 6e Palet-Babylonseminar.

Wie uitkijkt naar (meer) 'veelbelovende interventies' (ook 'De Baarsjes-oplossing' wellicht) kan terecht op de landelijke studiedag van het Leids Congres Bureau in het najaar (27 september, aankondiging volgt, red.), getiteld 'Preventie, signalering en vroegtijdige aanpak van Jeugdcriminaliteit'. In die aankondiging echter niets over de allochtone factoren, wel de rol van ouders in de bestrijding van de jeugdcriminaliteit.

De antwoorden in het publieke en politieke debat zijn meestal kort door de bocht. De problematiek is pittig en vraagt om een meer 'zorgvuldige en goed doordachte benadering', zo vinden de organisatoren van het 6e Palet-Babylonseminar. Op vrijdag 22 juni 2007 vindt dit seminar plaats op de Universiteit van Tilburg.

Hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk van het Willem Pompe Instituut opent het seminar met een lezing waarin hij verschillende verklaringen geeft voor de oververtegenwoordiging van enkele etnische groepen in de criminaliteit.

Hij zal het in Nederland gangbare beeld dat misdaad cultureel bepaald is, onder de loep nemen. Wat betekent dit beeld voor de interventies om dit probleem tegen te gaan?

En hoe effectief zijn deze interventies? In een paneldiscussie komen mensen aan het woord die op bestuurlijk en uitvoerend niveau werken aan de preventie en bestrijding van (jeugd)criminaliteit.

Zij geven inzicht in de manieren waarop zij 'omgaan met de problematiek en belichten diverse oplossingsrichtingen'. Enfin, tot slot krijgt het publiek de gelegenheid om te reageren.

De Palet-Babylon seminars zijn een gezamenlijke activiteit van Palet, adviseurs diversiteit, en Babylon, Centrum voor studies van de multiculturele samenleving aan de Universiteit van Tilburg.

Voor wie?

Het seminar is bedoeld voor gemeenteraadsleden, Statenleden, beleidsontwikkelaars, bestuurders van zelforganisaties en anderen die betrokken zijn bij integratie- en werkgelegenheidsbeleid.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden