Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag Preventie, signalering en vroegtijdige aanpak van jeugdcriminaliteit

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag Preventie, signalering en vroegtijdige aanpak van jeugdcriminaliteit

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Studiedag Preventie, signalering en vroegtijdige aanpak van jeugdcriminaliteit
 
Studiedag Preventie, signalering en vroegtijdige aanpak van jeugdcriminaliteit
maandag, 18 juni 2007

Ketensamenwerking en effectiviteit staan voorop

Aankondiging LCB / JD - De aanpak van jeugdcriminaliteit staat al jaren hoog op de politieke agenda. De nadruk ligt steeds minder op repressie en steeds meer op het voorkomen van eerste delicten en het verminderen van recidive.

Tijd voor wat de organisatie veelbelovende interventies noemt waaronder het Parent Management Training Programma (PMTO), OIG-Erger Voorkomen en Utrechts Convenant 12-min.

Ketensamenwerking en effectiviteit staan daarbij voorop. Het is van groot belang dat gemeenten, politie, jeugdhulpverlening, scholen en justitiële organisaties gezamenlijk een sluitende werkwijze ontwikkelen en effectieve interventies aanbieden.

Deze studiedag gaat over het signaleren, voorkomen en aanpakken van criminaliteit bij risicojongeren en de rol van betrokken partijen daarbij.

Er wordt aandacht besteed aan de achtergrond en risicofactoren van criminaliteit, de rol van de ouders, effectiviteit van interventies en ketensamenwerking.

In de middag volgen de presentaties van veelbelovende interventies.

Enkele interessante programma-onderdelen:

 10:00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Facts en figures
- Context; maatschappelijke invloeden en de rol van de media
prof.dr. Willem Koops, hoogleraar ontwikkelingspsychologie en decaan faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

10.15 uur Oorzaken van probleemgedrag en effectieve preventie
- Relatie tussen agressie en probleemgedrag/criminaliteit; hoe ontstaan deze problemen
- Risicofactoren en beschermende factoren
- Rol en invloed van omgeving
- Hoe zit het met groepsbeïnvloeding?
- Gevolgen van deze inzichten voor preventie en interventie
prof.dr. Bram Orobio de Castro, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie UU

12.30 uur

Discussie met korte inleiding door Tweede Kamerlid Samira Bouchibti, Tweedekamerlid PvdA (onder voorbehoud van kameragenda) Onder meer over de vraag: is de omvang en ernst van criminaliteit onder jongeren groter dan ‘vroeger’? De keiharde aanpak versus hulpverlenerbenadering, en het belang van de rol van de ouder.

Voor wie is deze studiedag bedoeld?

Medewerkers in de jeugdzorg(-hulpverlening en -bescherming), bij lokaal jeugdwerk, politie, justitie en scholen en beleidsmedewerkers van gemeenten, provinciale en landelijke overheid. Lees meer over de Studiedag jeugdcriminaliteit, hele programma.

Datum 27 september 2007, Aristo Amsterdam

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden