Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces
 
Informatieplicht advocaten inzake witwasregels niet strijdig met recht eerlijk proces
dinsdag, 26 juni 2007
Arrest van het Hof van Justitie (HvJ EG) in zaak C‑305/05 (communiquť) - De richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld is een van de belangrijkste internationale instrumenten om het witwassen van geld te bestrijden.

In 2001 is deze richtlijn geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de conclusies van de Commissie en de wensen van het Europees Parlement en de lidstaten.

Voortaan zijn notarissen en onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen, als gedefinieerd door de lidstaten, onderworpen aan de bepalingen van de richtlijn wanneer zij deelnemen aan financiŽle of onroerendgoedtransacties of optreden in naam en voor rekening van ondernemingen in enigerlei financiŽle of onroerendgoedtransactie.

Bij twee verzoekschriften van 22 juli 2004 hebben verschillende ordes van advocaten het Arbitragehof (BelgiŽ) verzocht om een aantal artikelen van de Belgische wet ter omzetting van deze richtlijn te vernietigen.

Verzoekers stellen in het bijzonder, dat de uitbreiding tot advocaten van de verplichting om de bevoegde autoriteiten te informeren wanneer zij feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld en de verplichting om deze autoriteiten alle bijkomende informatie te verstrekken die deze nuttig achten, ongerechtvaardigd inbreuk maakt op de beginselen van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van de advocaat, welke beginselen deel uitmaken van het fundamentele recht van elke justitiabele op een eerlijk proces en op eerbiediging van zijn rechten van de verdediging.

In deze context heeft het Arbitragehof het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de vraag gesteld, of de oplegging aan advocaten van de verplichting om de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken, in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Het Hof roept in herinnering dat de informatie en samenwerkingsplicht slechts voor advocaten geldt wanneer zij hun cliŽnt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde transacties van voornamelijk financiŽle aard of op het gebied van onroerend goed of wanneer zij in naam en voor rekening van hun cliŽnt optreden in het kader van financiŽle of onroerendgoedtransacties.

In het algemeen houden deze activiteiten naar hun aard geen verband met een rechtsgeding en vallen zij dus buiten de werkingssfeer van het recht op een eerlijk proces.

Zodra de advocaat om bijstand wordt verzocht in verband met de verdediging of vertegenwoordiging in rechte of de verlening van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, is hij vrijgesteld van de informatie en samenwerkingsplicht, ongeacht of dergelijke informatie vůůr, gedurende of na het rechtsgeding is ontvangen of verkregen.

Deze vrijstelling tast het recht op een eerlijk proces van de cliŽnt niet aan.

Daarentegen verzetten de vereisten uit hoofde van het recht op een eerlijk proces zich er niet tegen dat, wanneer een advocaat optreedt binnen het welomschreven kader van voornoemde financiŽle of onroerendgoedtransacties die geen verband houden met een gerechtelijke procedure, hij wordt onderworpen aan de bij de richtlijn ingevoerde informatie en samenwerkingsplicht, voor zover dit gerechtvaardigd lijkt in het licht van de noodzaak van een doeltreffende bestrijding van het witwassen van geld, dat onmiskenbaar van invloed is op de groei van de georganiseerde misdaad, hetgeen een bijzondere bedreiging vormt voor de samenleving in de lidstaten.

Het Hof is derhalve van oordeel dat het opleggen aan advocaten van de verplichting om de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken wanneer zij deelnemen aan bepaalde financiŽle transacties die geen verband houden met een gerechtelijke procedure, niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden