Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft
 
Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft
dinsdag, 17 juli 2007
Het is maar welke krant je leest: "In tabel 4.1 (van 2Vandaag, nu EénVandaag. red.) zagen we dat bij enkele groepen bij wie het vertrouwen sowieso laag was (o.a. Telegraaflezers en lageropgeleiden) er een relatief sterke toename van het vertrouwen was tussen april en september 2005. Bij lezers van de Volkskrant en bij hogeropgeleiden vinden we het omgekeerde"

Schiedammer Parkmoord waarschijnlijk slechts op korte termijn van invloed, denkt SCP

Er is weer een nieuwe publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de rechtspraak verschenen. Het SCP zocht naar antwoorden op de volgende vragen.

  • Neemt het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland af?
  • Wat zijn de belangrijkste achtergronden van verschillen in vertrouwen tussen mensen?
  • In hoeverre bieden die individuele achtergronden en (het nieuws over) toestanden in de rechtspraak een verklaring voor veranderingen in het vertrouwen?

Er is gebruik gemaakt van grote hoeveelheid enquêtegegevens uit diverse (grotendeels) andere bronnen en grote landelijke onderzoeken, maar ook van een speciale steekproef uit achterstandswijken en van een drietal peilingen van vertrouwen van dezelfde mensen in de periode april-december 2005, toen de justitiële affaire van de Schiedamse parkmoord speelde.

Conclusie: geen dalende trend in het vertrouwen in de rechtspraak is, het vertrouwen sterk samenhangt met het vertrouwen in andere instituties, achterstandswijken slechts beperkt afwijken en schandalen waarschijnlijk slechts op korte termijn een negatief effect hebben.

'Niet bewijsbaar met onze data, maar wel aannemelijk is een beperkt en tijdelijk negatief effect van een (media-)schandaal op het vertrouwen in de rechtspraak. Bleef bij een (kleine) meerderheid van respondenten van een panel in 2005 het vertrouwen stabiel na de berichtgeving over de Schiedammer parkmoord, bij de meeste anderen was sprake van een daling en vervolgens herstel. In hoeverre het laatste een gevolg was van overtuigende reacties van de autoriteiten of simpelweg een terugkeer naar een natuurlijk niveau bij gebrek aan nieuwe schandalen, weten we helaas niet.'

Gebrek aan nieuwe schandalen? Dan lezen de sociaal-culturele wetenschappers de kranten niet. Enfin, college-voorzitter (PG's) Harm Brouwer heeft sinds de Schiedammer Parkmoord met zijn optreden in de media dus in elk geval het vertrouwen eerder doen herstellen, dan het (verder) laten verminderen of verminderd gelaten.

Maar er zijn meer conclusies te trekken. Niet veel, maar wel een paar. De vermindering van het vertrouwen bij vrouwen in de rechtspleging (van 1991 tot 2004) is bijvoorbeeld structureel en bij gemiddelden van de grafieken uit verschillende onderzoeken gewoon een feit te noemen. Het verschil heeft onduidelijke oorzaken, merken de opstellers van het onderzoek op. Zij speculeren vervolgens alle kanten op:

"Misschien hebben vrouwen het idee dat de rechtelijke macht misdrijven als huiselijk geweld verwaarloost. Of misschien is voor vrouwen minder vertrouwenwekkend dat er steeds meer vrouwelijke rechters komen. Dat zijn interessante vragen voor verder onderzoek, maar dat is hier niet mogelijk."

Zo weet de lezer wellicht ook nog wel een paar verklaringen te bedenken.

De publicatie is een vervolg op de SCP-studie Vertrouwen in de rechtspraak; theoretische en empirische verkenningen voor een monitor, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 uitbracht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

Link / download: Vertrouwen in de rechtspraak nader omderzocht (pdf)
 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 19 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden