Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft
 
Geen dalende trend vertrouwen in de rechtspraak, verschil vrouwen en mannen blijft
dinsdag, 17 juli 2007
Het is maar welke krant je leest: "In tabel 4.1 (van 2Vandaag, nu EénVandaag. red.) zagen we dat bij enkele groepen bij wie het vertrouwen sowieso laag was (o.a. Telegraaflezers en lageropgeleiden) er een relatief sterke toename van het vertrouwen was tussen april en september 2005. Bij lezers van de Volkskrant en bij hogeropgeleiden vinden we het omgekeerde"

Schiedammer Parkmoord waarschijnlijk slechts op korte termijn van invloed, denkt SCP

Er is weer een nieuwe publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de rechtspraak verschenen. Het SCP zocht naar antwoorden op de volgende vragen.

  • Neemt het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland af?
  • Wat zijn de belangrijkste achtergronden van verschillen in vertrouwen tussen mensen?
  • In hoeverre bieden die individuele achtergronden en (het nieuws over) toestanden in de rechtspraak een verklaring voor veranderingen in het vertrouwen?

Er is gebruik gemaakt van grote hoeveelheid enquêtegegevens uit diverse (grotendeels) andere bronnen en grote landelijke onderzoeken, maar ook van een speciale steekproef uit achterstandswijken en van een drietal peilingen van vertrouwen van dezelfde mensen in de periode april-december 2005, toen de justitiële affaire van de Schiedamse parkmoord speelde.

Conclusie: geen dalende trend in het vertrouwen in de rechtspraak is, het vertrouwen sterk samenhangt met het vertrouwen in andere instituties, achterstandswijken slechts beperkt afwijken en schandalen waarschijnlijk slechts op korte termijn een negatief effect hebben.

'Niet bewijsbaar met onze data, maar wel aannemelijk is een beperkt en tijdelijk negatief effect van een (media-)schandaal op het vertrouwen in de rechtspraak. Bleef bij een (kleine) meerderheid van respondenten van een panel in 2005 het vertrouwen stabiel na de berichtgeving over de Schiedammer parkmoord, bij de meeste anderen was sprake van een daling en vervolgens herstel. In hoeverre het laatste een gevolg was van overtuigende reacties van de autoriteiten of simpelweg een terugkeer naar een natuurlijk niveau bij gebrek aan nieuwe schandalen, weten we helaas niet.'

Gebrek aan nieuwe schandalen? Dan lezen de sociaal-culturele wetenschappers de kranten niet. Enfin, college-voorzitter (PG's) Harm Brouwer heeft sinds de Schiedammer Parkmoord met zijn optreden in de media dus in elk geval het vertrouwen eerder doen herstellen, dan het (verder) laten verminderen of verminderd gelaten.

Maar er zijn meer conclusies te trekken. Niet veel, maar wel een paar. De vermindering van het vertrouwen bij vrouwen in de rechtspleging (van 1991 tot 2004) is bijvoorbeeld structureel en bij gemiddelden van de grafieken uit verschillende onderzoeken gewoon een feit te noemen. Het verschil heeft onduidelijke oorzaken, merken de opstellers van het onderzoek op. Zij speculeren vervolgens alle kanten op:

"Misschien hebben vrouwen het idee dat de rechtelijke macht misdrijven als huiselijk geweld verwaarloost. Of misschien is voor vrouwen minder vertrouwenwekkend dat er steeds meer vrouwelijke rechters komen. Dat zijn interessante vragen voor verder onderzoek, maar dat is hier niet mogelijk."

Zo weet de lezer wellicht ook nog wel een paar verklaringen te bedenken.

De publicatie is een vervolg op de SCP-studie Vertrouwen in de rechtspraak; theoretische en empirische verkenningen voor een monitor, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 uitbracht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

Link / download: Vertrouwen in de rechtspraak nader omderzocht (pdf)
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden