Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ouderlijk gezag met inlichtplicht afkomst kind bepleit

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ouderlijk gezag met inlichtplicht afkomst kind bepleit

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Ouderlijk gezag met inlichtplicht afkomst kind bepleit
 
Ouderlijk gezag met inlichtplicht afkomst kind bepleit
dinsdag, 30 oktober 2007

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Het recht op afstammingsinformatie verdient een betere regeling, meent promovenda Jeannette van Raak-Kuiper, onderzoekster aan de Universiteit van Tilburg.

Het evidente belang om te weten wie je echte, dus biologische ouders zijn wordt steeds meer ingezien, neemt (ook) zij waar. Van Raak vindt dat hiervoor ten behoeve van het kind in Nederland te weinig is geregeld bij wet, de Wet Donorgegevens daargelaten. Een onderzoek naar het recht van het kind om te weten en/of de plicht bij de ouder het te informeren.

Haar voorstellen kunnen van groot belang zijn voor (toekomstige) adoptiekinderen, vondelingen en hen die door kunstmatige voortplantingstechniek ter wereld komen. Met de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting uit 2004 kunnen donorkinderen wel gegevens over hun biologische ouder verkrijgen, maar da's dan ook alles.

Jeannette van Raak onderzocht waarom en op welke wijze het recht op afstammingsinformatie beter kan worden vormgegeven in het Nederlandse recht. Twee aanbevelingen om het afstammings- en adoptierecht te verbeteren:

  • het ouderlijk gezag omvat ook de plicht voor de ouder zijn kind in te lichten over zijn/haar afkomst
  • de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting dient op verzoek van het kind een verklaring af te laten afgeven dat het kind op kunstmatige wijze is verwekt

In haar proefschrift doet ze in totaal vijftien aanbevelingen.

Jeannette van Raak-Kuiper (1960, Tilburg), studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Zij werkt daar sinds 2000 als universitair docent Familie- en jeugdrecht. Van Raak voerde haar promotieonderzoek uit bij de afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Woensdag 7 november om 16.00 uur vindt de promotie plaats in de Aula van de Universiteit van Tilburg. Titel proefschrift: Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie. Promotor: prof. mr. P. Vlaardingerbroek.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 24 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden