Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gefeliciteerd Keanu Dean Dennis Parlevliet! Baby krijgt eerste burgerservicenummer (BSN)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gefeliciteerd Keanu Dean Dennis Parlevliet! Baby krijgt eerste burgerservicenummer (BSN)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Gefeliciteerd Keanu Dean Dennis Parlevliet! Baby krijgt eerste burgerservicenummer (BSN)
 
Gefeliciteerd Keanu Dean Dennis Parlevliet! Baby krijgt eerste burgerservicenummer (BSN)
dinsdag, 27 november 2007

Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten en burgemeester Wim Deetman van Den Haag reikten vanmorgen trots het eerste officiële nieuwe burgerservicenummer (BSN) uit aan Keanu Dean Dennis Parlevliet, 23 november jl. geboren in de gemeente Den Haag.

Nederlanders hebben vanaf vandaag genoeg aan dit nummer voor al hun contacten met de overheid. Dit unieke persoonsnummer is de opvolger van het sociaal-fiscaalnummer (sofinummer). De burger hoeft niets te doen, het sofinummer is automatisch 'omgezet'.

Het gebruik van BSN vermindert het aantal fouten bij invoering en verwerking van persoongegevens hoopt de regering en draagt mogelijk ook bij aan meer klantgerichte dienstverlening en betere bescherming tegen identiteitsfraude.

De nieuwe BSN’s worden uitgegeven door gemeenten bij inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dit kan bijvoorbeeld bij een geboorte zoals bij Keanu of wanneer iemand als immigrant naar Nederland komt en in de GBA wordt ingeschreven.

Op de website www.burgerservicenummer.nl kan men zelf inzien welke instanties aan het BSN gerelateerde gegevens verwerken en uitwisselen én op grond van welke wet zij dit mogen doen.

Burgers kunnen met vragen in eerste instantie terecht bij hun gemeente. Er is ook een BSN-punt ingericht op (088) 9001010. Verder zijn er informatiefolders beschikbaar bij gemeenten, Postbus 51, de Belastingdienst en de politie, verzekert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden