Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond
 
Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond
dinsdag, 4 december 2007

Het beroep tegen de bouwvergunning voor een kopie van de voormalige woning van wijlen de heer Elvis Aaron Presley (Graceland geheten) aan de Heilaarstraat in Breda is gegrond verklaard. B en W van Breda zijn ten onrechte niet ingegaan op de gevolgen voor de waterhuishouding van de omwonenden. Ook is ten onrechte niet ingegaan op een tegenadvies van een architect waarmee eisers het welstandsadvies hebben bestreden.

Het echte Graceland in Memphis, Tennessee. Foto (c) Jan Kronsell, 2002

Het echte Graceland in Memphis, Tennessee. Foto (c) Jan Kronsell, 2002

Eisers, zo'n 11 omwonenden, hebben verder aangevoerd dat de vergunninghouder de replica niet (slechts) als woning zal gebruiken, maar tevens als seksinrichting. Zij hebben erop gewezen dat het bouwplan voorziet in een lift, rolstoelhelling, zwembad, whirlpool, relaxruimte en veel sanitair en dat de bedrijfsomschrijving van de eenmanszaak van vergunninghouder sinds kort is uitgebreid met “het verwerven van personeel”. Een 'Hamburgerhoek' in het huis van the (Burger) King ontbreekt kennelijk nog in de plannen.

De rechtbank is, na aanvankelijke tegemoetkoming van zij die de herinnering aan de pionier van de rock- & rollmuziek levende houden, van mening dat B en W op grond van de verstrekte informatie niettemin hebben mogen aannemen dat het pand niet als seksinrichting zal worden gebruikt, maar als woning.

Beroep op de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) faalt

Eisers hebben meer pannetjes op het vuur. Zo zou verweerder de bouwaanvraag ten onrechte niet hebben getoetst op grond van de Wet BIBOB, terwijl vergunninghouder naar hun mening op enkele punten onjuiste of tegenstrijdige informatie heeft verstrekt.

De rechtbank overweegt dat een bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid heeft ter zake van het gebruik van de mogelijkheden die de Wet BIBOB biedt, en verwijst naar MvT, de memorie van toelichting bij deze wet (TK 1999-2000, 26 883, nr. 3).

Verweerder heeft toegelicht dat binnen de gemeente Breda het BIBOB-instrumentarium alleen als uiterste middel wordt ingezet, omdat het bevoegdheden betreft die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. De argumenten van eisers zijn daarvoor volgens verweerder niet zwaarwegend genoeg.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder 'op basis van deze afweging mogen afzien van toetsing van de aanvraag op grond van de Wet BIBOB'. Deze beroepsgrond slaagt dan ook evenmin.

B en W zal opnieuw moeten beslissen op de bezwaren. De bouwvergunning is geschorst tot 6 weken na verzending van die beslissing.

LJN: BB9227, Rechtbank Breda, AWB 07/2150 t/m 07/2155, 07/2157 t/m 07/2161 WW44
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden