Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond
 
Elvis is alive in Breda, maar rechtbank verklaart beroep tegen bouwvergunning kopie woning gegrond
dinsdag, 4 december 2007

Het beroep tegen de bouwvergunning voor een kopie van de voormalige woning van wijlen de heer Elvis Aaron Presley (Graceland geheten) aan de Heilaarstraat in Breda is gegrond verklaard. B en W van Breda zijn ten onrechte niet ingegaan op de gevolgen voor de waterhuishouding van de omwonenden. Ook is ten onrechte niet ingegaan op een tegenadvies van een architect waarmee eisers het welstandsadvies hebben bestreden.

Het echte Graceland in Memphis, Tennessee. Foto (c) Jan Kronsell, 2002

Het echte Graceland in Memphis, Tennessee. Foto (c) Jan Kronsell, 2002

Eisers, zo'n 11 omwonenden, hebben verder aangevoerd dat de vergunninghouder de replica niet (slechts) als woning zal gebruiken, maar tevens als seksinrichting. Zij hebben erop gewezen dat het bouwplan voorziet in een lift, rolstoelhelling, zwembad, whirlpool, relaxruimte en veel sanitair en dat de bedrijfsomschrijving van de eenmanszaak van vergunninghouder sinds kort is uitgebreid met “het verwerven van personeel”. Een 'Hamburgerhoek' in het huis van the (Burger) King ontbreekt kennelijk nog in de plannen.

De rechtbank is, na aanvankelijke tegemoetkoming van zij die de herinnering aan de pionier van de rock- & rollmuziek levende houden, van mening dat B en W op grond van de verstrekte informatie niettemin hebben mogen aannemen dat het pand niet als seksinrichting zal worden gebruikt, maar als woning.

Beroep op de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) faalt

Eisers hebben meer pannetjes op het vuur. Zo zou verweerder de bouwaanvraag ten onrechte niet hebben getoetst op grond van de Wet BIBOB, terwijl vergunninghouder naar hun mening op enkele punten onjuiste of tegenstrijdige informatie heeft verstrekt.

De rechtbank overweegt dat een bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid heeft ter zake van het gebruik van de mogelijkheden die de Wet BIBOB biedt, en verwijst naar MvT, de memorie van toelichting bij deze wet (TK 1999-2000, 26 883, nr. 3).

Verweerder heeft toegelicht dat binnen de gemeente Breda het BIBOB-instrumentarium alleen als uiterste middel wordt ingezet, omdat het bevoegdheden betreft die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. De argumenten van eisers zijn daarvoor volgens verweerder niet zwaarwegend genoeg.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder 'op basis van deze afweging mogen afzien van toetsing van de aanvraag op grond van de Wet BIBOB'. Deze beroepsgrond slaagt dan ook evenmin.

B en W zal opnieuw moeten beslissen op de bezwaren. De bouwvergunning is geschorst tot 6 weken na verzending van die beslissing.

LJN: BB9227, Rechtbank Breda, AWB 07/2150 t/m 07/2155, 07/2157 t/m 07/2161 WW44
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden