Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Culturele vrijheid - voorwaarde voor menselijke ontwikkeling?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Culturele vrijheid - voorwaarde voor menselijke ontwikkeling?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Culturele vrijheid - voorwaarde voor menselijke ontwikkeling?
 
Culturele vrijheid - voorwaarde voor menselijke ontwikkeling?
dinsdag, 25 januari 2005
Lezing aan RUG, Studium Generale - Rondom het thema immigratie en integratie waait in Europa een koude wind. Het lijkt wel of iedereen het eens is met de stelling dat van immigratie ruzie komt, tenzij nieuwkomers zich volkomen aanpassen aan hun nieuwe omgeving. De ruimte van immigranten voor het spreken van de eigen taal of de beleving van de eigen cultuur of religie is dramatisch verkleind.

Dwars tegen die geest van de tijd in lijkt het Human Development Report van de Verenigde Naties te zijn geschreven.

Deze jaarlijkse monitor van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP eist in 2004 een plek voor de culturele vrijheid.

Iedereen is het er over eens dat economische en politieke vrijheid een voorwaarde zijn voor ontwikkeling. Het rapport kent aan culturele vrijheid evenveel waarde toe. Het breekt een lans voor het multiculturalisme en bestrijdt het dominante culturele conservatisme . Culturele vrijheid en respect voor de eigen culturele identiteit zijn volgens het rapport onlosmakelijk verbonden met menselijke ontwikkeling. Niet de inperking, maar juist de uitbreiding van culturele vrijheden is de enig mogelijke marsroute richting stabiliteit, democratie en ontwikkeling.

Het rapport werd kritisch ontvangen, niet verwonderlijk gezien het huidige conservatieve klimaat. Een van de opstellers is prof. Emanuel de Kadt, bijzonder hoogleraar sociaal-economisch ontwikkelingsbeleid aan de Universiteit Utrecht.

Hij gaat in zijn lezing in op het rapport en de kritiek. Dr. Pieter Boele van Hensbroek, als filosoof werkzaam aan het Centre for Development Studies van de RUG, becommentarieert de voordracht van De Kadt. Daarna is er veel ruimte voor discussie met het publiek. Voertaal is Engels.

Datum en tijd

dinsdag 8 februari 2005, 20.00 uur

prof. Emanuel de Kadt, Cultural Liberty. A Condition for Development?

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden