Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gemeente heeft ten onrechte oliebollenbakker beter behandeld dan eigenaar hotdogkraam

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gemeente heeft ten onrechte oliebollenbakker beter behandeld dan eigenaar hotdogkraam

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Gemeente heeft ten onrechte oliebollenbakker beter behandeld dan eigenaar hotdogkraam
 
Gemeente heeft ten onrechte oliebollenbakker beter behandeld dan eigenaar hotdogkraam
maandag, 31 december 2007
Beroep op gelijkheidsbeginsel gegrond

De kraam van eiser staat in het (uitgaans-)centrum van Sneek en daarom is verweerder (gemeente) bevreesd voor vandalisme in de avond en de nacht. De gemeente wil dat eiser zijn kraam na sluitingstijd van de standplaats verwijdert.

In beroep heeft eiser, de eigenaar van de hotdogkraam, aangevoerd dat een permanente vergunning is verleend welke inhoudt dat zijn kraam 24 uur per dag mag blijven staan. Het kost hem dagelijks vele uren om zijn kraam op te bouwen, te verplaatsen en weer af te breken, terwijl daarvoor geen goede rechtvaardiging bestaat.

En wat wil het geval? De nabij gelegen oliebollenkraam mag wél 24 uur per dag blijven staan, terwijl er zijn insziens geen wezenlijk verschil bestaat tussen de beide kramen. Eiser heeft verder naar voren gebracht dat zijn kraam zonder problemen gedurende vele maanden dag en nacht op de standplaats heeft gestaan. Daarbij komt dat op de dagen dat eiser zijn kraam wel heeft verplaatst de standplaats 's-ochtends regelmatig is ingenomen door een geparkeerde auto.

Selectie uit de beoordeling:

'Ten aanzien van eisers stelling dat de oliebollenkraam in Sneek een vergelijkbare kraam is en dat er geen objectieve rechtvaardigingsgrond is om toe te staan dat deze kraam wel dag en nacht mag blijven staan is de rechtbank van oordeel dat verweerder er onvoldoende in is geslaagd dit beroep op het gelijkheidsbeginsel te weerleggen.

Ter zitting is gebleken dat beide kramen in het (uitgaans-)centrum van Sneek zijn gelegen en dat deze allebei aan een voertuig kunnen worden gekoppeld om als aanhanger te verplaatsen. Verweerder is er naar het oordeel van de rechtbank evenmin in geslaagd op overtuigende wijze aannemelijk te maken dat de oliebollenkraam een zodanige ingewikkelde elektriciteits- en watertoevoer heeft dat dit tot gevolg heeft dat de opbouw en het afbreken van deze kraam een dag werk kost.

Voorts heeft eiser genoegzaam uiteengezet dat hij enige uren per dag bezig is met het opbouwen en afbreken van zijn hotdogkraam. Verweerder heeft de rechtbank er dan ook niet van kunnen overtuigen dat met het verplaatsen van de oliebollenkraam veel meer tijd is gemoeid dan met het verplaatsen van de hotdogkraam.

De rechtbank vermag verder niet in te zien dat de kraam van eiser gevoeliger zou zijn voor vandalisme dan de oliebollenkraam, gelet op de ligging van beide standplaatsen. Bovendien heeft eiser net als de exploitant van de oliebollenkraam te maken met auto's die op zijn standplaats staan geparkeerd als hij zijn kraam heeft weggehaald, zodat ook in die omstandigheid geen wezenlijk verschil is te vinden. Naar het oordeel van de rechtbank kan verweerder in beide situaties een parkeerverbod instellen en zonodig handhavend optreden.

Ten slotte heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank geen doorslaggevende betekenis kunnen hechten aan de omstandigheid dat de oliebollenkraam gedurende vier maanden per jaar staat opgesteld, terwijl de kraam van eiser gedurende twaalf maanden per jaar in gebruik is.

De rechtbank ziet niet in dat de oliebollenkraam daardoor minder gevoelig zou zijn voor vandalisme. Het voorgaande betekent dat het bestreden besluit in strijd met artikel 7:12 Awb op een ondeugdelijke motivering berust. Het beroep is derhalve gegrond en het bestreden besluit zal worden vernietigd.'

LJN: BB6918, Rechtbank Leeuwarden, 07/477
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden