Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Donderdag kwestie wanbeleid bestuurders Koninklijke Begemann Groep behandeld

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Donderdag kwestie wanbeleid bestuurders Koninklijke Begemann Groep behandeld

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Donderdag kwestie wanbeleid bestuurders Koninklijke Begemann Groep behandeld
 
Donderdag kwestie wanbeleid bestuurders Koninklijke Begemann Groep behandeld
maandag, 28 januari 2008

Agenda OK 31-01-2008, secretaris mr. Margriet Hogeterp - Op donderdag 31 januari 2008 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam de volgende zaken behandeld:

  •  09.30 uur: de verzoeken van Walter Wilhelmus Maria Frijters en Jacobus Antonius Kemp (advocaten: mrs. J.H. Lemstra en V.M. Neerink) tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen bij de naamloze vennootschap Koninklijke Begemann Groep N.V. (advocaten: mrs. G.A.A. Conyn, B.J.W.M. Raaymakers en P. Bavelaar) en tot vaststelling dat bij Koninklijke Begemann Groep N.V. van wanbeleid is gebleken en vast te stellen dat de verantwoordelijkheid voor het wanbeleid rust bij de bestuurders en commissarissen van Koninklijke Begemann Groep N.V. in de periode vanaf 1 januari 2005 alsmede tot het treffen van bepaalde voorzieningen;
  • 13.00 uur: het verzoek van L.J. Venema Beheer B.V. (advocaat: mr. S.A. Roodhof) tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Venema en Noppe Gerechtsdeurwaarders B.V. (advocaat: mr. E.W. Franken) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen;
  • 15.00 uur: het verzoek van de Ondernemingsraad van de Stichting Ambulance Oost (advocaat: mr M.A. Huisman) dat zich richt tegen het besluit van Stichting Ambulance Oost (advocaat: mr H.A. Hoving) van 29 oktober 2007 tot (onder meer) aanpassing van de FLO-overgangsregeling ter voorkoming van het faillissement van Ambulance Oost;
  • 16.30 uur: het verzoek van EDMC Planconsultants B.V. (advocaat: mr. N.W.A. Tollenaar) tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VHR Projekten 20 B.V. (advocaten: mrs. M.H.S. Verhoeven en A. van den Heuvel) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen. Enkel het verzoek tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen zal worden behandeld.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 te Amsterdam. De mogelijkheid bestaat dat de behandeling van bepaalde zaken geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat partijen alsnog tot een vergelijk zijn gekomen.

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden