Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?
 
Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?
donderdag, 27 januari 2005
Criminalisering van het mededingingsrecht, Conferentie Rechtsgeleerdheid, donderdag 17 - vrijdag 18 februari UvA

Tijdens de internationale conferentie Remedies and sanctions in competition policy staat de gesignaleerde toenemende criminalisering van het mededingingsbeleid in de lidstaten van de Europese Gemeenschap centraal. Mededingingsbeleid is een vorm van overheidstoezicht bedoeld om het concurrentieproces te bewaken en te beschermen.

Op Europees niveau wordt het uitgevoerd door de Europese Commissie en het wordt in de EU-lidstaten aangevuld door het werk van de nationale mededingingsautoriteiten (zoals in Nederland door de NMa).

In een groot aantal EU-lidstaten staat een herziening van verplichtingen en sancties op stapel voor overtreders van de mededingingswet.

Behalve een toename van geldboetes voor bedrijven, wordt in die herziening ook de mogelijke introductie van strafrechtelijke sancties - waaronder geldboetes, tijdelijke verboden om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en soms zelfs gevangenisstraffen - bekeken.

Ook ervaringen met de uitvoering van het mededingingsbeleid in de Verenigde Staten worden in de herziening meegenomen. Het installeren van vergelijkbare criminele sancties in Europa roept echter een groot aantal fundamentele vragen op.

Zo impliceert het bijvoorbeeld de toepassing van elementen uit het strafrecht, naast of in plaats van het huidige administratiefrechtelijke systeem.

Als gevolg hiervan veranderen de toezichthoudende taken en bevoegdheden van de mededingingsautoriteiten.

Ook zijn er serieuze politieke bezwaren: de trend tot criminalisering van het mededingingsrecht brengt immers uiteenlopende en zwaarwegende politieke en sociale gevolgen met zich mee.

Sprekers zijn onder anderen: prof. dr. William Kovacic (George Washington University), prof. dr. Giancarlo Spagnolo (Stockholm School of Economics), prof. dr. Wouter Wils (Europese Commissie), prof. dr. Eleanor Fox (New York University) en Pieter Kalbfleisch LL.M. (directeur-generaal NMa).

De conferentie wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Competition & Regulation van het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) van de UvA.

Locaties

 Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Roetersstraat 11, Amsterdam (donderdag 17 februari), en het KNAW-gebouw, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam (vrijdag 18 februari).

Toegang: 275 euro voor het plenaire programma op vrijdag. Aanmelden: via het formulier op de ACLE-website: www.acle.nl

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018






O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden