Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?
 
Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?
donderdag, 27 januari 2005
Criminalisering van het mededingingsrecht, Conferentie Rechtsgeleerdheid, donderdag 17 - vrijdag 18 februari UvA

Tijdens de internationale conferentie Remedies and sanctions in competition policy staat de gesignaleerde toenemende criminalisering van het mededingingsbeleid in de lidstaten van de Europese Gemeenschap centraal. Mededingingsbeleid is een vorm van overheidstoezicht bedoeld om het concurrentieproces te bewaken en te beschermen.

Op Europees niveau wordt het uitgevoerd door de Europese Commissie en het wordt in de EU-lidstaten aangevuld door het werk van de nationale mededingingsautoriteiten (zoals in Nederland door de NMa).

In een groot aantal EU-lidstaten staat een herziening van verplichtingen en sancties op stapel voor overtreders van de mededingingswet.

Behalve een toename van geldboetes voor bedrijven, wordt in die herziening ook de mogelijke introductie van strafrechtelijke sancties - waaronder geldboetes, tijdelijke verboden om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en soms zelfs gevangenisstraffen - bekeken.

Ook ervaringen met de uitvoering van het mededingingsbeleid in de Verenigde Staten worden in de herziening meegenomen. Het installeren van vergelijkbare criminele sancties in Europa roept echter een groot aantal fundamentele vragen op.

Zo impliceert het bijvoorbeeld de toepassing van elementen uit het strafrecht, naast of in plaats van het huidige administratiefrechtelijke systeem.

Als gevolg hiervan veranderen de toezichthoudende taken en bevoegdheden van de mededingingsautoriteiten.

Ook zijn er serieuze politieke bezwaren: de trend tot criminalisering van het mededingingsrecht brengt immers uiteenlopende en zwaarwegende politieke en sociale gevolgen met zich mee.

Sprekers zijn onder anderen: prof. dr. William Kovacic (George Washington University), prof. dr. Giancarlo Spagnolo (Stockholm School of Economics), prof. dr. Wouter Wils (Europese Commissie), prof. dr. Eleanor Fox (New York University) en Pieter Kalbfleisch LL.M. (directeur-generaal NMa).

De conferentie wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Competition & Regulation van het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) van de UvA.

Locaties

 Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Roetersstraat 11, Amsterdam (donderdag 17 februari), en het KNAW-gebouw, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam (vrijdag 18 februari).

Toegang: 275 euro voor het plenaire programma op vrijdag. Aanmelden: via het formulier op de ACLE-website: www.acle.nl

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden