Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?
 
Steeds hogere boetes en criminalisering van het mededingingsrecht, straks ook celstraffen?
donderdag, 27 januari 2005
Criminalisering van het mededingingsrecht, Conferentie Rechtsgeleerdheid, donderdag 17 - vrijdag 18 februari UvA

Tijdens de internationale conferentie Remedies and sanctions in competition policy staat de gesignaleerde toenemende criminalisering van het mededingingsbeleid in de lidstaten van de Europese Gemeenschap centraal. Mededingingsbeleid is een vorm van overheidstoezicht bedoeld om het concurrentieproces te bewaken en te beschermen.

Op Europees niveau wordt het uitgevoerd door de Europese Commissie en het wordt in de EU-lidstaten aangevuld door het werk van de nationale mededingingsautoriteiten (zoals in Nederland door de NMa).

In een groot aantal EU-lidstaten staat een herziening van verplichtingen en sancties op stapel voor overtreders van de mededingingswet.

Behalve een toename van geldboetes voor bedrijven, wordt in die herziening ook de mogelijke introductie van strafrechtelijke sancties - waaronder geldboetes, tijdelijke verboden om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en soms zelfs gevangenisstraffen - bekeken.

Ook ervaringen met de uitvoering van het mededingingsbeleid in de Verenigde Staten worden in de herziening meegenomen. Het installeren van vergelijkbare criminele sancties in Europa roept echter een groot aantal fundamentele vragen op.

Zo impliceert het bijvoorbeeld de toepassing van elementen uit het strafrecht, naast of in plaats van het huidige administratiefrechtelijke systeem.

Als gevolg hiervan veranderen de toezichthoudende taken en bevoegdheden van de mededingingsautoriteiten.

Ook zijn er serieuze politieke bezwaren: de trend tot criminalisering van het mededingingsrecht brengt immers uiteenlopende en zwaarwegende politieke en sociale gevolgen met zich mee.

Sprekers zijn onder anderen: prof. dr. William Kovacic (George Washington University), prof. dr. Giancarlo Spagnolo (Stockholm School of Economics), prof. dr. Wouter Wils (Europese Commissie), prof. dr. Eleanor Fox (New York University) en Pieter Kalbfleisch LL.M. (directeur-generaal NMa).

De conferentie wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Competition & Regulation van het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) van de UvA.

Locaties

 Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Roetersstraat 11, Amsterdam (donderdag 17 februari), en het KNAW-gebouw, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam (vrijdag 18 februari).

Toegang: 275 euro voor het plenaire programma op vrijdag. Aanmelden: via het formulier op de ACLE-website: www.acle.nl

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 20 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden