Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitkeringstrekker had beter een maandje eerder de sociale dienst kunnen bedreigen, nu 50% gekort

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitkeringstrekker had beter een maandje eerder de sociale dienst kunnen bedreigen, nu 50% gekort

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Uitkeringstrekker had beter een maandje eerder de sociale dienst kunnen bedreigen, nu 50% gekort
 
Uitkeringstrekker had beter een maandje eerder de sociale dienst kunnen bedreigen, nu 50% gekort
dinsdag, 20 mei 2008

'Geen bedreiging maar een belofte' (een vast voornemen dus... wat het zéker bedreigend maakt!)

Bij besluit van 6 februari 2006 heeft verweerder (gemeente Beesel, vlak bij Mönchengladbach) het bezwaar van eisers van 2 november 2005 tegen het besluit van 27 oktober 2005, waarbij verweerder de uitkering van eisers op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) met ingang van 1 november 2005 heeft verlaagd met 50% gedurende een maand, ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is door eisers bij schrijven van 16 maart 2006 een beroepschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ingediend bij verweerder. Afgewezen, nu zitten we bij de rechtbank. Tot zover de proceshistorie, de achterliggende reden boeit meer.

Een uitkeringsgerechtigde had beter een maandje eerder de sociale dienst kunnen bedreigen, zo zal blijken. Eerst het wettelijke kader, centraal staat het criterium 'gedrag dat in het normale menselijk verkeer in alle gevallen als onacceptabel kan worden beschouwd'.

Artikel 18, tweede lid, van de WWB bepaalt, voor zover hier van belang, dat indien de belanghebbende de uit deze wet voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, waaronder begrepen het zich jegens het college zeer ernstig misdragen, het college de bijstand overeenkomstig de verordening bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de WWB verlaagt.

Artikel 15 van de Afstemmingsverordening bepaalt dat indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de wet, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, onverminderd artikel 2, tweede lid, een verlaging wordt toegepast van minimaal 50% gedurende 1 maand.

Wat blijkt? De misdragingen hebben plaatsgevonden tijdens het telefoongesprek op 20 oktober 2005, derhalve na de inwerkingtreding op 22 september 2005 van de Afstemmingsverordening. De bepalingen van de Afstemmingsverordening zijn derhalve van toepassing.

Het oordeel van de rechtbank, want op een of andere manier moet de mate van de vermeende verbale agressie wel worden getoetst: 

 'Eiser betwist op zich niet de door hem gedane uitlatingen tijdens het telefoongesprek op 20 oktober 2005. Deze hielden in dat eiser heeft gezegd te hopen dat hij de behandelend ambtenaar binnenkort tegen zou komen, dat hij deze opmerking, na om uitleg te zijn gevraagd, heeft herhaald en daaraan heeft toegevoegd dat dit “geen bedreiging maar een belofte” is, waarna hij het gesprek heeft afgebroken.

Nadien heeft eiser deze uitlating desgevraagd tegenover het afdelingshoofd herhaald. Naar het oordeel van de rechtbank konden deze uitlatingen, mede door het herhalen ervan, en de kennelijke weigering om de bedoeling ervan toe te lichten, door de behandelend ambtenaar worden opgevat als een serieuze bedreiging aan haar adres.'

De uitkeringstrekker was ook schriftelijk al eerder gewaarschuwd voor de korting op 'zijn geld' overigens. De rechtbank verklaart het beroep vervolgens ongegrond. De sanctie is overigens 'minimaal 50%', meer mag ook, wie het helemaal te bont maakt behoort te rekenen (als de gemeente durft) op 100%.

LJN: BD1874, Rechtbank Roermond, 06 / 516 WWB K1
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden