Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk
 
Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk
donderdag, 29 mei 2008
'Aanzienlijke besparingen voor schuldeisers'

Over uitbreiding informatiebevoegdheid en elektronisch derdenbeslag

Een bijdrage van mr. J.M. Wisseborn (Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders) - Op dinsdag 27 mei 2008 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel (31240) van staatssecretaris Albayrak (Justitie) tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet aangenomen. Dit wetsvoorstel valt uiteen in twee onderdelen, enerzijds het verlenen van de bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders om te informeren naar dienstverbanden en anderzijds de mogelijkheid om elektronisch derdenbeslag te leggen.

In de huidige wetgeving hebben gerechtsdeurwaarders de bevoegdheid een werkgever of uitkeringsinstantie te vragen of zij periodieke betalingen doen aan de veroordeelde schuldenaar. Indien hierop een postief antwoord volgt kan derdenbeslag worden gelegd.

Bij onbekendheid van werkgever of uitkeringsverstrekker ontbraken tot nog toe de mogelijkheden om deze te achterhalen. Schuldeisers zochten dan veelal hun toevlucht tot handelsinformatiebureaus die vervolgens trachten uit te vissen waar de schuldenaar zijn inkomen vandaan haalde.

In het verleden is er meermalen sprake geweest van dergelijke bureaus die de grenzen van de wet (bescherming persoonsgegevens) overschreden en het college bescherming persoonsgegevens heeft dan ook herhaaldelijk actie ondernomen.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders juicht het dan ook toe dat de wetgever deze ontbrekende schakel heeft ingevuld, door de gerechtsdeurwaarder die gerechtigd is om loonbeslag te leggen de bevoegdheid te geven, om bij de officiële instanties na te gaan wie er inkomen verstrekt aan de veroordeelde schuldenaar.

De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) heeft aanvankelijk wel geprotesteerd tegen deze uitbreiding vanwege het feit dat de gerechtsdeurwaarders te veel bevoegdheden zouden krijgen.

Nu deze bevoegdheid ten goede komt aan iedere schuldeiser die een veroordeling heeft op een schuldenaar, heeft dit protest weinig gewicht in de schaal gelegd. Terecht ook, is de mening van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders, want de wijziging maakt het voor elke schuldeiser mogelijk de gerechtsdeurwaarder opdracht te geven loonbeslag te leggen zonder eerst tegen veel kosten en via omwegen achter een werkgever te moeten komen.

Het tweede aspect van de wet is wat technischer van aard. Het voorziet in de mogelijkheid dat derden onder wie veel loonbeslagen worden gelegd (te denken valt aan het UWV, ABP, maar ook grotere werkgevers) de mogelijkheid krijgen om via een gesloten elektronisch stelsel aan data-uitwisseling te doen met de gerechtsdeurwaarder. Loonbeslagen worden door middel van een elektronische bericht en bevestiging hiervan gelegd. Voor deurwaarders betekent dit dat zij voor opdrachtgevers sneller dergelijke beslagen kan leggen en verwerken.

Beide voorstellen zullen aanzienlijke besparingen opleveren voor schuldeisers. Het is duidelijk dat het Justitie menens is met de modernisering van de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden