Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk
 
Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk
donderdag, 29 mei 2008
'Aanzienlijke besparingen voor schuldeisers'

Over uitbreiding informatiebevoegdheid en elektronisch derdenbeslag

Een bijdrage van mr. J.M. Wisseborn (Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders) - Op dinsdag 27 mei 2008 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel (31240) van staatssecretaris Albayrak (Justitie) tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet aangenomen. Dit wetsvoorstel valt uiteen in twee onderdelen, enerzijds het verlenen van de bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders om te informeren naar dienstverbanden en anderzijds de mogelijkheid om elektronisch derdenbeslag te leggen.

In de huidige wetgeving hebben gerechtsdeurwaarders de bevoegdheid een werkgever of uitkeringsinstantie te vragen of zij periodieke betalingen doen aan de veroordeelde schuldenaar. Indien hierop een postief antwoord volgt kan derdenbeslag worden gelegd.

Bij onbekendheid van werkgever of uitkeringsverstrekker ontbraken tot nog toe de mogelijkheden om deze te achterhalen. Schuldeisers zochten dan veelal hun toevlucht tot handelsinformatiebureaus die vervolgens trachten uit te vissen waar de schuldenaar zijn inkomen vandaan haalde.

In het verleden is er meermalen sprake geweest van dergelijke bureaus die de grenzen van de wet (bescherming persoonsgegevens) overschreden en het college bescherming persoonsgegevens heeft dan ook herhaaldelijk actie ondernomen.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders juicht het dan ook toe dat de wetgever deze ontbrekende schakel heeft ingevuld, door de gerechtsdeurwaarder die gerechtigd is om loonbeslag te leggen de bevoegdheid te geven, om bij de officiële instanties na te gaan wie er inkomen verstrekt aan de veroordeelde schuldenaar.

De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) heeft aanvankelijk wel geprotesteerd tegen deze uitbreiding vanwege het feit dat de gerechtsdeurwaarders te veel bevoegdheden zouden krijgen.

Nu deze bevoegdheid ten goede komt aan iedere schuldeiser die een veroordeling heeft op een schuldenaar, heeft dit protest weinig gewicht in de schaal gelegd. Terecht ook, is de mening van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders, want de wijziging maakt het voor elke schuldeiser mogelijk de gerechtsdeurwaarder opdracht te geven loonbeslag te leggen zonder eerst tegen veel kosten en via omwegen achter een werkgever te moeten komen.

Het tweede aspect van de wet is wat technischer van aard. Het voorziet in de mogelijkheid dat derden onder wie veel loonbeslagen worden gelegd (te denken valt aan het UWV, ABP, maar ook grotere werkgevers) de mogelijkheid krijgen om via een gesloten elektronisch stelsel aan data-uitwisseling te doen met de gerechtsdeurwaarder. Loonbeslagen worden door middel van een elektronische bericht en bevestiging hiervan gelegd. Voor deurwaarders betekent dit dat zij voor opdrachtgevers sneller dergelijke beslagen kan leggen en verwerken.

Beide voorstellen zullen aanzienlijke besparingen opleveren voor schuldeisers. Het is duidelijk dat het Justitie menens is met de modernisering van de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 19 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden