Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk
 
Bevoegdheden gerechtsdeurwaarders verruimd en elektronisch derdenbeslag nu mogelijk
donderdag, 29 mei 2008
'Aanzienlijke besparingen voor schuldeisers'

Over uitbreiding informatiebevoegdheid en elektronisch derdenbeslag

Een bijdrage van mr. J.M. Wisseborn (Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders) - Op dinsdag 27 mei 2008 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel (31240) van staatssecretaris Albayrak (Justitie) tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet aangenomen. Dit wetsvoorstel valt uiteen in twee onderdelen, enerzijds het verlenen van de bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders om te informeren naar dienstverbanden en anderzijds de mogelijkheid om elektronisch derdenbeslag te leggen.

In de huidige wetgeving hebben gerechtsdeurwaarders de bevoegdheid een werkgever of uitkeringsinstantie te vragen of zij periodieke betalingen doen aan de veroordeelde schuldenaar. Indien hierop een postief antwoord volgt kan derdenbeslag worden gelegd.

Bij onbekendheid van werkgever of uitkeringsverstrekker ontbraken tot nog toe de mogelijkheden om deze te achterhalen. Schuldeisers zochten dan veelal hun toevlucht tot handelsinformatiebureaus die vervolgens trachten uit te vissen waar de schuldenaar zijn inkomen vandaan haalde.

In het verleden is er meermalen sprake geweest van dergelijke bureaus die de grenzen van de wet (bescherming persoonsgegevens) overschreden en het college bescherming persoonsgegevens heeft dan ook herhaaldelijk actie ondernomen.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders juicht het dan ook toe dat de wetgever deze ontbrekende schakel heeft ingevuld, door de gerechtsdeurwaarder die gerechtigd is om loonbeslag te leggen de bevoegdheid te geven, om bij de officiële instanties na te gaan wie er inkomen verstrekt aan de veroordeelde schuldenaar.

De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) heeft aanvankelijk wel geprotesteerd tegen deze uitbreiding vanwege het feit dat de gerechtsdeurwaarders te veel bevoegdheden zouden krijgen.

Nu deze bevoegdheid ten goede komt aan iedere schuldeiser die een veroordeling heeft op een schuldenaar, heeft dit protest weinig gewicht in de schaal gelegd. Terecht ook, is de mening van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders, want de wijziging maakt het voor elke schuldeiser mogelijk de gerechtsdeurwaarder opdracht te geven loonbeslag te leggen zonder eerst tegen veel kosten en via omwegen achter een werkgever te moeten komen.

Het tweede aspect van de wet is wat technischer van aard. Het voorziet in de mogelijkheid dat derden onder wie veel loonbeslagen worden gelegd (te denken valt aan het UWV, ABP, maar ook grotere werkgevers) de mogelijkheid krijgen om via een gesloten elektronisch stelsel aan data-uitwisseling te doen met de gerechtsdeurwaarder. Loonbeslagen worden door middel van een elektronische bericht en bevestiging hiervan gelegd. Voor deurwaarders betekent dit dat zij voor opdrachtgevers sneller dergelijke beslagen kan leggen en verwerken.

Beide voorstellen zullen aanzienlijke besparingen opleveren voor schuldeisers. Het is duidelijk dat het Justitie menens is met de modernisering van de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden