Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen Nederlands kunnen spreken geen excuus, hof volgt kantonrechter, EVRM verplicht niet tot Engels

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen Nederlands kunnen spreken geen excuus, hof volgt kantonrechter, EVRM verplicht niet tot Engels

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Geen Nederlands kunnen spreken geen excuus, hof volgt kantonrechter, EVRM verplicht niet tot Engels
 
Geen Nederlands kunnen spreken geen excuus, hof volgt kantonrechter, EVRM verplicht niet tot Engels
maandag, 2 juni 2008

Wie in Nederland woont wordt geacht de taal te verstaan

Het gaat hier enkel om een boete (bedrag onbekend) inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), maar de toonzetting van de relevante overwegingen is helder: leer Nederlands als je hier woont, zoek anders hulp of laat je partner de boete vertalen, die sprak toch Nederlands? Raadsheer mr. Van Wagtendonk:

'3.2. De betrokkene voert aan dat hij de correspondentie niet begrijpt en dat de verschillende instanties ten onrechte niet in de Engelse taal hebben gecorrespondeerd. Naar het hof begrijpt stelt de betrokkene zich op het standpunt dat zijn verdedigingsrechten, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), hierdoor zijn geschonden.

Daarnaast voert de betrokkene aan geen zekerheid te kunnen stellen, omdat hij een negatief banksaldo heeft.

3.3. Het hof is van oordeel dat de verdedigingsrechten die besloten liggen in artikel 6, derde lid, onder b, EVRM meebrengen dat aan een verzoek van een betrokkene, die correspondeert in de Engelse taal, om aan hem gerichte correspondentie in de Engelse taal te stellen, in beginsel moet worden voldaan. De betrokkene heeft echter zijn woonadres in Nederland, zodat het enkele feit, dat hij in de Engelse taal correspondeert niet zonder meer betekent, dat hij de Nederlandse taal niet verstaat.

Uit de onderhavige zaak en de zaak met WAHV-nummer 07/00411 blijkt immers dat de betrokkene in ieder geval sinds 2005 in Nederland verblijft en kennelijk deelneemt aan het Nederlandse maatschappelijke verkeer.

Bovendien kan hij zelf, indien noodzakelijk, in zijn werk- en/of kennissenkring hulp zoeken bij de vertaling van schriftelijke stukken, indien hij deze stukken niet begrijpt. Daar komt nog bij dat uit de zaak met het WAHV-nummer 07/00411 blijkt dat de partner van de betrokkene de Nederlandse taal machtig is.

Het hof is dan ook van oordeel dat van de betrokkene kon worden verwacht dat hij kennis nam van de inhoud van de aan hem gerichte correspondentie. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de verdedigingsrechten van de betrokkene niet zijn geschonden doordat de aan hem gerichte correspondentie in de Nederlandse taal is gesteld.'

Verder oordeelt het gerechtshof dat een afschrift met een negatief banksaldo geen correct draagkrachtverweer behelst.

LJN: BD2971, Gerechtshof Leeuwarden, WAHV 07/01326
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden