Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Niet conform ambtsinstructie gehandeld tegen onberekenbaar en geoefend kickbokser met pitbull-hondje

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Niet conform ambtsinstructie gehandeld tegen onberekenbaar en geoefend kickbokser met pitbull-hondje

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Niet conform ambtsinstructie gehandeld tegen onberekenbaar en geoefend kickbokser met pitbull-hondje
 
Niet conform ambtsinstructie gehandeld tegen onberekenbaar en geoefend kickbokser met pitbull-hondje
donderdag, 5 juni 2008

Inval en schildprocedure niet vlekkeloos, belangen verdachte evenwel niet geschaad

Rechtbank Dordrecht heeft een verminderd toekeningsvatbare verdachte voor drie bedreigingen en één mishandeling veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechters vinden een TBS-maatregel op dit moment nog niet passend.

Het binnentreden verliep niet geheel volgens de spelregels en de inzet van een diensthond en een stroomstootwapen tegen het hondje van verdachte evenmin. Eerst het binnentreden zonder kloppen:

'Uit het procesdossier blijkt dat op 27 november 2007 zonder toestemming van de verdachte in diens woning is binnengetreden ter fine van aanhouding, terwijl daarvoor een machtiging was afgegeven ingevolge artikel 2 van de Awb. Uit de processen-verbaal terzake blijkt niet dat die machtiging aan de verdachte is getoond en evenmin van de onmogelijkheid die te tonen, zodat is gehandeld in strijd met het voorschrift van artikel 2, lid 1 laatste volzin van de Awb de machtiging zo mogelijk te tonen.

Dit feit is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende ernstig om tot niet ontvankelijkverklaring te leiden. Verdachte heeft geen belangen gesteld die met dit feit op grove wijze zijn veronachtzaamd en/of waardoor zijn recht op een eerlijke behandeling van de zaak tekort is gedaan. Er is uit de processen-verbaal terzake niet gebleken dat verdachte om de machtiging heeft gevraagd en ter zitting heeft hij dat ook niet gesteld.'

Om bovengenoemde redenen acht de rechtbank strafvermindering niet nodig. Het geweldadige optreden van de autoriteiten levert verdachte ook geen korting op:

'Artikel 4 van de ambtsinstructie luidt onder meer dat gebruik van geweld alleen is toegestaan aan een ambtenaar voorzover hij optreedt ter uitvoering van de taak met het oog waarop het geweldmiddel hem is toegekend.

In dit geval is een diensthond ingezet en gekozen voor binnentreden en aanhouden volgens de zgn schildprocedure omdat de verdachte bekend stond als onberekenbaar en geoefend kickbokser en bovendien in het bezit zou zijn van een pittbull-achtige hond. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee binnen genoemd artikel gehandeld.

Artikel 16 van de ambtsinstructie bepaalt onder meer dat het gebruik van de elektrische wapenstok slechts geoorloofd is als afweermiddel tegen agressieve dieren na toestemming van de meerdere. In dit geval is een stroomstootwapen gebruikt om verdachtes hond op afstand te houden, nadat hij deze had losgelaten. Van toestemming van een meerdere blijkt niet uit het proces-verbaal, zodat in zoverre niet conform de ambtsinstructie is gehandeld.

Ook hier geldt echter dat verdachte geen belangen heeft gesteld die met dit feit op grove wijze zijn veronachtzaamd en/of waardoor zijn recht op een eerlijke behandeling van de zaak tekort is gedaan. Niet-ontvankelijkverklaring en - gelet op de omstandigheden waaronder het wapen is gebruikt - strafvermindering is om die reden evenmin aan de orde.'

LJN: BD3170, Rechtbank Dordrecht, 11/500633-07

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden