Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart
 
Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart
donderdag, 3 februari 2005

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart over de introductie van een nieuw boetestelsel binnen het toezicht op de financiële markten.

Belangrijkste voorstel is de introductie van de mogelijkheid voor AFM en DNB om bij zware overtredingen een boete te kunnen opleggen die beter in verhouding staat tot het genoten voordeel of de veroorzaakte schade.

Ook zal het bij zwaardere overtredingen vaker dan nu mogelijk zijn om individuele personen te beboeten. 

Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart

Kernpunten van de voorstellen

  • Het huidige vaste boetestelsel in financiële wetgeving wordt omgezet naar een combinatie van een vaste boetesystematiek (voor standaardovertredingen) en een flexibele boetesystematiek (voor zwaardere overtredingen). Doel van de flexibiliteit is om ook bij zwaardere overtredingen boetes te kunnen opleggen die qua hoogte proportioneel zijn.
  • Voor veelvoorkomende overtredingen, standaardovertredingen en minder ernstige overtredingen blijft de vaste boetesystematiek gelden. De hoogte van de bedragen in de vaste boetesystematiek zal worden doorgelicht en eventueel aangepast.
  • Voor de zwaardere overtredingen gaat een flexibel boetesysteem gelden. Daarbij mag maximaal een bedrag van 1 miljoen euro (de zwaarste overtredingen) of 500.000 euro (de ‘tussencategorie’) aan boete worden opgelegd, of – indien dat bedrag hoger is – tweemaal het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel c.q. éénmaal de door derden geleden schade.
  • Voor de bepaling van de boetehoogtes in de flexibele systematiek zullen bij algemene maatregel van bestuur boeterichtsnoeren worden vastgesteld, waarbij de ernst van de overtreding, de draagkracht van de overtreder, recidive en de opstelling van de overtreder factoren vormen voor de bepaling van de boetehoogtes.
  • Voor de zwaardere overtredingen zal – waar dat thans nog niet kan – de mogelijkheid tot het bestuurlijk beboeten van individuele personen worden ingevoerd.
  • Verder bevat de nota nog enkele maatregelen tot verbetering van de aanpak van veelplegers en verbetering van de invordering van opgelegde boetes.
  • Het nieuwe stelsel gaat voor de gehele financiële wetgeving gelden. Daartoe zal een apart wetsvoorstel ‘wijziging boetestelsel financiële wetgeving’ worden ingediend.

De consultatie loopt tot 14 maart 2005. U kunt uw reactie sturen naar Dit e-mail adres wordt beschermd tegen from spam bots, u hebt Javascript nodig om het te bekijken

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden