Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart
 
Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart
donderdag, 3 februari 2005

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart over de introductie van een nieuw boetestelsel binnen het toezicht op de financiële markten.

Belangrijkste voorstel is de introductie van de mogelijkheid voor AFM en DNB om bij zware overtredingen een boete te kunnen opleggen die beter in verhouding staat tot het genoten voordeel of de veroorzaakte schade.

Ook zal het bij zwaardere overtredingen vaker dan nu mogelijk zijn om individuele personen te beboeten. 

Boetestelsel financieel toezicht wordt aangescherpt: consultatieronde gestart

Kernpunten van de voorstellen

  • Het huidige vaste boetestelsel in financiële wetgeving wordt omgezet naar een combinatie van een vaste boetesystematiek (voor standaardovertredingen) en een flexibele boetesystematiek (voor zwaardere overtredingen). Doel van de flexibiliteit is om ook bij zwaardere overtredingen boetes te kunnen opleggen die qua hoogte proportioneel zijn.
  • Voor veelvoorkomende overtredingen, standaardovertredingen en minder ernstige overtredingen blijft de vaste boetesystematiek gelden. De hoogte van de bedragen in de vaste boetesystematiek zal worden doorgelicht en eventueel aangepast.
  • Voor de zwaardere overtredingen gaat een flexibel boetesysteem gelden. Daarbij mag maximaal een bedrag van 1 miljoen euro (de zwaarste overtredingen) of 500.000 euro (de ‘tussencategorie’) aan boete worden opgelegd, of – indien dat bedrag hoger is – tweemaal het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel c.q. éénmaal de door derden geleden schade.
  • Voor de bepaling van de boetehoogtes in de flexibele systematiek zullen bij algemene maatregel van bestuur boeterichtsnoeren worden vastgesteld, waarbij de ernst van de overtreding, de draagkracht van de overtreder, recidive en de opstelling van de overtreder factoren vormen voor de bepaling van de boetehoogtes.
  • Voor de zwaardere overtredingen zal – waar dat thans nog niet kan – de mogelijkheid tot het bestuurlijk beboeten van individuele personen worden ingevoerd.
  • Verder bevat de nota nog enkele maatregelen tot verbetering van de aanpak van veelplegers en verbetering van de invordering van opgelegde boetes.
  • Het nieuwe stelsel gaat voor de gehele financiële wetgeving gelden. Daartoe zal een apart wetsvoorstel ‘wijziging boetestelsel financiële wetgeving’ worden ingediend.

De consultatie loopt tot 14 maart 2005. U kunt uw reactie sturen naar Dit e-mail adres wordt beschermd tegen from spam bots, u hebt Javascript nodig om het te bekijken

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden