Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Werkstraf voor fraude en bedrieglijke bankbreuk vrouw die de Rabobank een poot uitdraaide

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Werkstraf voor fraude en bedrieglijke bankbreuk vrouw die de Rabobank een poot uitdraaide

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Werkstraf voor fraude en bedrieglijke bankbreuk vrouw die de Rabobank een poot uitdraaide
 
Werkstraf voor fraude en bedrieglijke bankbreuk vrouw die de Rabobank een poot uitdraaide
woensdag, 25 juni 2008

Terwijl verdachte bij vonnis van 25 augustus 2004 in staat van faillissement is verklaard!

Rechtbank Dordrecht heeft een 48-jarige vrouw veroordeeld tot een werkstraf van 200 uren terzake medeplegen van bedrieglijke bankbreuk en het meermalen medeplegen van opzettelijk gebruik maken van valse geschriften.

Door gebruik te maken van een valse werkgeversverklaringen salarisspecificatie heeft verdachte een hypothecaire lening verkregen.

Meer concreet, zodat duidelijk is wat deze dame precies heeft weten te bekokstoven:

4.1 De bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte

1.

in de periode van september 2004 tot en met november 2004 te Gorinchem, of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en),

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valsewerkgeversverklaring en salarisspecificatie, - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

als waren die geschriften echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat zij, verdachte, of één van haar mededader(s) deze werkgeversverklaring en salarisspecificatie heeft overgelegd of doen overleggen aan (een medewerker/ster van) de Rabobank (Gorinchem) (thans Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost) ter verkrijging van een hypotheek (op het pand gelegen op het adres Achter Zuiderlingedijk 93, 4211 BB Spijk)

en bestaande die valsheid (zakelijk weergegeven) hierin dat

- in die werkgeversverklaring van [bedrijf 1]. staat vermeld
dat verdachte [verdachte] sinds 1 juli 2004 in dienst is bij [bedrijf 1] als salesmanager en
dat [verdachte] een brutojaarsalaris van 45.000,- euro en een vakantietoeslag van 3.600 euro ontvangt, en

- in die salarisspecificatie van [bedrijf 1] staat vermeld
dat verdachte [verdachte] in de maand oktober 2004 een netto loon van 2.376,13 euro heeft ontvangen van [bedrijf 1] en dat het bedrag van 2.376,13 euro is betaald op [rekeningnummer];

2.

in de periode van juli 2003 tot en met oktober 2004

te Gorinchem of te Lingewaal, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met één ander,

terwijl verdachte bij vonnis van de (Arrondissements)rechtbank te Dordrecht van 25 augustus 2004, in staat van faillissement is verklaard,

ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers,

b. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i, eerste lid van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken,
bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld;

hebbende zij, verdachte of haar mededader

aan de curator geen jaarstukken/jaarcijfers en winst- en verliesrekening en kasboek en grootboek en debiteurenlijsten en crediteurenlijsten overgelegd of doen overleggen van [bedrijf 3] i.o. en [bedrijf 2] i.o..

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aan-genomen, is niet bewezen. De verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. (...)'

LJN: BD5313, Rechtbank Dordrecht, 11/992000-07

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden