Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zelfbedieningswasserette komt huurbescherming toe, ondanks gemis wasdames

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zelfbedieningswasserette komt huurbescherming toe, ondanks gemis wasdames

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Zelfbedieningswasserette komt huurbescherming toe, ondanks gemis wasdames
 
Zelfbedieningswasserette komt huurbescherming toe, ondanks gemis wasdames
dinsdag, 15 juli 2008

Bij verhuur van ruimte voor ‘zelfbedieningswasserette’ hebben partijen het gebruik ter uitoefening van een ambachtsbedrijf voor ogen gestaan. De wasdames zijn verdwenen, maar de huurder komt nog dezelfde huurbescherming toe, zo blijkt. 

'De eerste grief stelt de kern van de kwestie die partijen verdeeld houdt aan de orde: is de zelfbedieningswasserette een ambachtsbedrijf als bedoeld in artikel 7:290 BW?

4.3 Bij de beantwoording van deze vraag is beslissend hetgeen partijen, mede in aanmerking genomen de inrichting van het gehuurde, bij het sluiten van de huurovereenkomst omtrent het gebruik van het gehuurde voor ogen heeft gestaan.

De omschrijving van de contractuele bestemming “zelfbedieningswasserette” biedt in dit verband geen uitkomst. Zij heeft te weinig onderscheidend vermogen. Ook aan de aanduiding van het gehuurde object met “[A]str. [1] winkel” komt geen doorslaggevende betekenis toe, omdat niet kan worden uitgesloten dat slechts bedoeld is daarmede het pand te omschrijven.

Het gaat er dus om mede op grond van de overige feiten en omstandigheden vast te stellen of het door Automatic Industries geëxploiteerde bedrijf de kwalificatie ambachtsbedrijf verdient.

4.4 In de voor het publiek toegankelijke bedrijfsruimte, een gebouwde onroerende zaak, stonden vanaf de aanvang van de huurovereenkomst wasmachines en drogers opgesteld. Klanten konden daarvan gedurende de openingsuren gebruik maken. Voor dat gebruik moesten zij betalen. De benodigde zeep was ter plaatse tegen betaling verkrijgbaar. Bovendien waren zogenoemde wasdames aanwezig teneinde de te reinigen was aan te nemen en uit te geven. Ook assisteerden deze wasdames bij het gebruik van de wasmachines en wasdrogers. Het bedrijf was sterk buurtgebonden, de klanten waren omwonenden uit de […]buurt.

Bij gebreke van een voldoende gemotiveerde betwisting neemt het hof aan dat de wasdames indertijd de was die zij ten behoeve van reiniging hadden aangenomen, gereinigd weer uitgaven. Hoewel het bedrijf van Automatic Industries daarmee nog niet de omschrijving ‘wasserij’ verdient, wijst deze omstandigheid wel op relevante ambachtelijke activiteit in de zelfbedieningswasserette.
Mede gelet op de hierboven omschreven bedrijfsvoering rechtvaardigt dit de gevolgtrekking dat indertijd sprake was van een ambachtsbedrijf in de zin van, thans, artikel 7:290 BW. Er is dus goede grond aan te nemen dat partijen voor ogen heeft gestaan dat aan Automatic Industries de huurbescherming van, thans, artikel 7:290 BW toekwam.

De stellingen van [appellanten] bevatten weinig en in elk geval onvoldoende aanknopingspunt om te oordelen dat dit toentertijd niet het geval zou zijn geweest.

4.5 De wasdames zijn jarenlang in de zelfbedieningswasserette werkzaam geweest maar inmiddels daaruit verdwenen. Daarmee is het aanneem- en uitgiftedepot van was eveneens verdwenen. Wel kunnen de klanten tussen 8.00 uur en 20.00 uur hun vuile goed komen wassen en drogen. De benodigde zeep kunnen ze kopen met behulp van een zeepautomaat. Mocht het nodig zijn dan kan de heer [D], directeur van Automatic Industries, voor assistentie worden gebeld. [D] opent ’s morgens de zaak en zorgt ervoor dat de machines kunnen draaien en dat er voldoende zeep is. ’s Avonds sluit hij af.

4.6 [Appellanten] betogen in het bijzonder dat de bedrijfsvoering daardoor zodanig is veranderd dat niet langer sprake is van een ambachtsbedrijf in de zin van artikel 7:290 BW.

[Appellanten] hebben het gelijk aan hun zijde dat het door het verdwijnen van de wasdames moeilijker wordt om het bedrijf van Automatic Industries te beschouwen als een ambachtsbedrijf. Het verschil is evenwel niet groot genoeg om te oordelen dat aan Automatic Industries niet langer de in de artikelen 7:290 en volgende BW bedoelde huurbescherming toekomt, hoewel aan de contractspartijen die bescherming in de aanvang wel voor ogen heeft gestaan. Voor die gevolgtrekking bestaat temeer goede grond, omdat de partijen tijdens hun recente onderhandelingen over de huurprijs onmiskenbaar zijn uitgegaan van zogenoemde 290-bedrijfsruimte.' (enz. enz.)

Kortom: het hof deelt dan ook het oordeel van de kantonrechter dat de opgetreden verandering van de bedrijfsvoering in de omstandigheden van dit geval niet heeft meegebracht dat aan Automatic Industries niet langer de in de artikelen 7:290 en volgende BW bedoelde huurbescherming toekomt.

LJN: BD7064, Gerechtshof Amsterdam, 200.000.811/01

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden