Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht
 
Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht
donderdag, 21 augustus 2008

Artikel 310 Wetboek van Strafrecht is van openbare orde

Overlevingscriminaliteit, van de één mag het - een arme mag een brood stelen, aldus bisschop Tiny Muskens van de katholieke kerk, van de ander - de wetgever - absoluut niet, dat wederrechtelijk toeëigenen van andermans goed (art. 310 Sr.). 

Of je vraagt de altijd vriendelijke bakker om de hoek netjes of hij een brood over heeft eind van de dag (dus met toestemming verkrijgen) of je levert een tegenprestatie (betalen, de oven schoonmaken gaat moeilijk, tenzij werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft ingevolge de Wav).

Daarnaast is er nog de voedselbank en bij hoge nood pikt men een vers brood van een oude pater die net ván de warme bakker komt... waarom Roomser zijn dan die Nederlandse 'paus'?

Enfin, voor deze Armeniër komt dit 'advies' te laat, want de rechtbank stelt allereerst vast dat eiser op 27 mei 2008 met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie vrijwillig is vertrokken naar Armenië.

Naar zijn mening was hij geen gevaar voor de openbare orde in Nederland omdat hij niet veroordeeld was voor gewelds,- drugs- of zedendelicten. Door omstandigheden heeft hij zich schuldig gemaakt aan diefstal, z.i. 'overlevingscriminaliteit', omdat hij geen inkomsten en geen opvang had.

Uit het uittreksel van de justitiële documentatie van 6 september 2007:

- op 19 april 2006 tot twee weken gevangenisstraf waarvan een week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van een diefstal op 16 december 2005;
- op 25 januari 2006 tot 20 uren werkstraf wegens het plegen van een diefstal op 20 oktober 2005;
- op 30 september 2004 tot een week gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van een diefstal op 23 juli 2004;
- op 20 maart 2003 tot een geldboete van € 300,-- wegens het plegen van een diefstal op 15 augustus 2002;
- op 2 augustus 2002 tot twee weken gevangenisstraf waarvan een week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van een diefstal op 5 oktober 2001.

Een vreemdeling die steelt kan ongewenst worden verklaard, indien hij een gevaar vormt voor de openbare orde (of nationale veiligheid). Onder artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000, nader uitgewerkt in hoofdstuk A5/2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 vallen onder meer vreemdelingen die bij herhaling ter zake van een misdrijf zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke (korte) gevangenisstraf (waaronder jeugddetentie) tot een taakstraf of een onvoorwaardelijke geldboete dan wel een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd hebben gekregen, dan wel een transactieaanbod hebben aanvaard of een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen.

De rechtbank is van oordeel dat het verweer “overlevingscriminaliteit” geen geldige uitzondering vormt in de (beleids)regels.

LJN: BE8719, Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Arnhem, AWB 08/5152

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden