Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht
 
Overlevingscriminaliteit voor vreemdeling geen excuus, rechtbank vindt ongewenstverklaring terecht
donderdag, 21 augustus 2008

Artikel 310 Wetboek van Strafrecht is van openbare orde

Overlevingscriminaliteit, van de één mag het - een arme mag een brood stelen, aldus bisschop Tiny Muskens van de katholieke kerk, van de ander - de wetgever - absoluut niet, dat wederrechtelijk toeëigenen van andermans goed (art. 310 Sr.). 

Of je vraagt de altijd vriendelijke bakker om de hoek netjes of hij een brood over heeft eind van de dag (dus met toestemming verkrijgen) of je levert een tegenprestatie (betalen, de oven schoonmaken gaat moeilijk, tenzij werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft ingevolge de Wav).

Daarnaast is er nog de voedselbank en bij hoge nood pikt men een vers brood van een oude pater die net ván de warme bakker komt... waarom Roomser zijn dan die Nederlandse 'paus'?

Enfin, voor deze Armeniër komt dit 'advies' te laat, want de rechtbank stelt allereerst vast dat eiser op 27 mei 2008 met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie vrijwillig is vertrokken naar Armenië.

Naar zijn mening was hij geen gevaar voor de openbare orde in Nederland omdat hij niet veroordeeld was voor gewelds,- drugs- of zedendelicten. Door omstandigheden heeft hij zich schuldig gemaakt aan diefstal, z.i. 'overlevingscriminaliteit', omdat hij geen inkomsten en geen opvang had.

Uit het uittreksel van de justitiële documentatie van 6 september 2007:

- op 19 april 2006 tot twee weken gevangenisstraf waarvan een week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van een diefstal op 16 december 2005;
- op 25 januari 2006 tot 20 uren werkstraf wegens het plegen van een diefstal op 20 oktober 2005;
- op 30 september 2004 tot een week gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van een diefstal op 23 juli 2004;
- op 20 maart 2003 tot een geldboete van € 300,-- wegens het plegen van een diefstal op 15 augustus 2002;
- op 2 augustus 2002 tot twee weken gevangenisstraf waarvan een week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van een diefstal op 5 oktober 2001.

Een vreemdeling die steelt kan ongewenst worden verklaard, indien hij een gevaar vormt voor de openbare orde (of nationale veiligheid). Onder artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000, nader uitgewerkt in hoofdstuk A5/2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 vallen onder meer vreemdelingen die bij herhaling ter zake van een misdrijf zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke (korte) gevangenisstraf (waaronder jeugddetentie) tot een taakstraf of een onvoorwaardelijke geldboete dan wel een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd hebben gekregen, dan wel een transactieaanbod hebben aanvaard of een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen.

De rechtbank is van oordeel dat het verweer “overlevingscriminaliteit” geen geldige uitzondering vormt in de (beleids)regels.

LJN: BE8719, Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Arnhem, AWB 08/5152

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 22 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden