Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media
 
Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media
maandag, 22 september 2008

Wat voor zin het heeft om het OM rücksichtslos af te fakkelen?

De voorzitter van het College van procureurs-generaal Harm Brouwer sprak 19 september jl. op het jaarcongres van de Orde van Advocaten over 'De advocaat: superheld van de rechtsstaat?' Eerst een deel van de inleiding, vervolgens zijn kritiek op de strafrechtadvocatuur.

Dames en heren,

Het is mij oprecht een groot genoegen vandaag hier in ’s-Hertogenbosch op uw jaarcongres te mogen spreken. Ik voel mij bevoorrecht en ervaar het als één van die zeer spaarzame zegeningen, die je in dit ambt krijgt, en dus ook moet tellen.

Ontspan uzelf ook! Het is geenszins mijn bedoeling uw beroep en uw beroepsgroep op de hak te nemen. Ik zeg het maar bij voorbaat, in het licht van de verwijten, die enkelen uwer onlangs publiekelijk over het OM hebben uitgestrooid.

Zo zouden wij een perfide organisatie zijn, die je belazert waar je bijstaat, in een zaak waarin we wel tot vervolging hadden besloten. En een stelletje lafaards in een zaak waarin we niet tot vervolging hadden besloten.  (Oud-aanklager Fred Teeven, VVD-Kamerlid, was op televisie bijzonder kritisch: het OM stelde niet op maandag maar - na 48 uur aandacht van de media -  op woensdag pas vervolging in tegen de Nederlands-Marokkaanse agent die spioneerde voor de geheime dienst van zijn herkomstland, red. NJD)

Ik ben vandaag niet gekomen om met deze of gene appeltjes te schillen. Dat doe ik niet, niet alleen uit overwegingen van fatsoen en omdat ik vind, dat je je niet publiekelijk denigrerend over elkaar binnen de rechtspleging hebt uit te laten, maar ook omdat het niet overeenstemt met het beeld, dat ik in het algemeen van de advocatuur in Nederland heb.

Centraal staat niet alleen het beeld van het Openbaar Ministerie in de media, Harm Brouwer spreekt ook vooral over de rol van de media-maatjes onder de strafpleiters (bij eenieder bekend):

 'Een aantal strafrechtadvocaten heeft handig en ogenschijnlijk in het belang van hun cliënten op deze medialisering ingespeeld. Het lijkt inmiddels onvoorstelbaar, maar nog niet zo heel lang geleden was het hoogst ongebruikelijk, dat een advocaat aan de vooravond van de behandeling van de strafzaak tegen zijn cliënt, in een praatprogramma ging zitten. Een dergelijke mediale pro-formazitting (of moet ik het een pro- dramazitting noemen?) is tegenwoordig tamelijk gemeengoed geworden.

De strafrechtadvocatuur heeft dus handig op de inherente zwakheden van de moderne media ingespeeld en heeft aldus een permanent podium voor zich gecreërd. Vanuit een strategisch perspectief bezien, is dat knap gedaan.

Het OM heeft met deze ontwikkeling in de relatie media en (strafrecht)advocatuur niet kunnen maar ook niet willen, concurreren. Het OM is nu eenmaal gegeven zijn positie beperkt in de aard van de informatie, die het met de media wil delen, evenzeer als dat geldt voor de wijze waarop.

De vraag rijst wel hoe deze strafrechtadvocaten vervolgens gebruik maken van het door henzelf gecreëerde podium. Meestal heb ik daar niet zoveel moeite mee. Een advocaat moet nu eenmaal primair partijdig zijn en – binnen de grenzen van het recht en de codes van de eigen beroepsgroep – alles doen wat zijn cliënt kan helpen. Niet voor de eerste maal haal ik met instemming een uitspraak van uw eigen landelijk Deken in NRC-Handelsblad aan: ‘een advocaat die de grenzen niet opzoekt, die is eigenlijk verwijtbaar bezig’.

Maar toch, soms vraag ik mij af of sommige strafrechtadvocaten in hun kennelijke ijver de belangen van hun cliënten te behartigen niet de sloopkogel vervaarlijk laten slingeren in de richting van een goede rechtspleging en het publieke vertrouwen daarin; lees de lezerscommentaren in de kranten en op de websites!

Ik sta mij hier niet te beklagen over wat het Openbaar Ministerie allemaal wordt aangedaan. Gegeven zijn positie bij de rechtshandhaving moet het OM tegen stootjes en stoten kunnen. Bovendien dienen ook wij ons werk kwalitatief goed te doen. En schieten wij daarin te kort dan is kritiek en zware kritiek op zijn plaats. Maar, is wat in termen van mediabeeld slecht is voor het OM, dus goed voor de advocatuur? Ik betwijfel dat ten zeerste.

De strafrechtadvocatuur dicht zich veel ruimte toe bij het optreden in het media en in het algemeen heb ik daar niet zoveel moeite mee. Maar soms vraag ik mij echter in gemoede af wat voor zin het heeft om het OM rücksichtslos af te fakkelen. Is dat echt in het belang van de goede rechtsbedeling? OM en advocatuur zijn dan wel geen bondgenoten, maar we zijn wel belendende percelen. Als we vuilnis in elkaars voortuin storten, moeten we niet verbaasd zijn, wanneer het over de heg terugdwarrelt.'

Hele tekst toespraak staat op de site van het OM.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden