Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media
 
Harm Brouwer op jaarcongres advocatenorde over de pro-formazitting in de media
maandag, 22 september 2008

Wat voor zin het heeft om het OM rücksichtslos af te fakkelen?

De voorzitter van het College van procureurs-generaal Harm Brouwer sprak 19 september jl. op het jaarcongres van de Orde van Advocaten over 'De advocaat: superheld van de rechtsstaat?' Eerst een deel van de inleiding, vervolgens zijn kritiek op de strafrechtadvocatuur.

Dames en heren,

Het is mij oprecht een groot genoegen vandaag hier in ’s-Hertogenbosch op uw jaarcongres te mogen spreken. Ik voel mij bevoorrecht en ervaar het als één van die zeer spaarzame zegeningen, die je in dit ambt krijgt, en dus ook moet tellen.

Ontspan uzelf ook! Het is geenszins mijn bedoeling uw beroep en uw beroepsgroep op de hak te nemen. Ik zeg het maar bij voorbaat, in het licht van de verwijten, die enkelen uwer onlangs publiekelijk over het OM hebben uitgestrooid.

Zo zouden wij een perfide organisatie zijn, die je belazert waar je bijstaat, in een zaak waarin we wel tot vervolging hadden besloten. En een stelletje lafaards in een zaak waarin we niet tot vervolging hadden besloten.  (Oud-aanklager Fred Teeven, VVD-Kamerlid, was op televisie bijzonder kritisch: het OM stelde niet op maandag maar - na 48 uur aandacht van de media -  op woensdag pas vervolging in tegen de Nederlands-Marokkaanse agent die spioneerde voor de geheime dienst van zijn herkomstland, red. NJD)

Ik ben vandaag niet gekomen om met deze of gene appeltjes te schillen. Dat doe ik niet, niet alleen uit overwegingen van fatsoen en omdat ik vind, dat je je niet publiekelijk denigrerend over elkaar binnen de rechtspleging hebt uit te laten, maar ook omdat het niet overeenstemt met het beeld, dat ik in het algemeen van de advocatuur in Nederland heb.

Centraal staat niet alleen het beeld van het Openbaar Ministerie in de media, Harm Brouwer spreekt ook vooral over de rol van de media-maatjes onder de strafpleiters (bij eenieder bekend):

 'Een aantal strafrechtadvocaten heeft handig en ogenschijnlijk in het belang van hun cliënten op deze medialisering ingespeeld. Het lijkt inmiddels onvoorstelbaar, maar nog niet zo heel lang geleden was het hoogst ongebruikelijk, dat een advocaat aan de vooravond van de behandeling van de strafzaak tegen zijn cliënt, in een praatprogramma ging zitten. Een dergelijke mediale pro-formazitting (of moet ik het een pro- dramazitting noemen?) is tegenwoordig tamelijk gemeengoed geworden.

De strafrechtadvocatuur heeft dus handig op de inherente zwakheden van de moderne media ingespeeld en heeft aldus een permanent podium voor zich gecreërd. Vanuit een strategisch perspectief bezien, is dat knap gedaan.

Het OM heeft met deze ontwikkeling in de relatie media en (strafrecht)advocatuur niet kunnen maar ook niet willen, concurreren. Het OM is nu eenmaal gegeven zijn positie beperkt in de aard van de informatie, die het met de media wil delen, evenzeer als dat geldt voor de wijze waarop.

De vraag rijst wel hoe deze strafrechtadvocaten vervolgens gebruik maken van het door henzelf gecreëerde podium. Meestal heb ik daar niet zoveel moeite mee. Een advocaat moet nu eenmaal primair partijdig zijn en – binnen de grenzen van het recht en de codes van de eigen beroepsgroep – alles doen wat zijn cliënt kan helpen. Niet voor de eerste maal haal ik met instemming een uitspraak van uw eigen landelijk Deken in NRC-Handelsblad aan: ‘een advocaat die de grenzen niet opzoekt, die is eigenlijk verwijtbaar bezig’.

Maar toch, soms vraag ik mij af of sommige strafrechtadvocaten in hun kennelijke ijver de belangen van hun cliënten te behartigen niet de sloopkogel vervaarlijk laten slingeren in de richting van een goede rechtspleging en het publieke vertrouwen daarin; lees de lezerscommentaren in de kranten en op de websites!

Ik sta mij hier niet te beklagen over wat het Openbaar Ministerie allemaal wordt aangedaan. Gegeven zijn positie bij de rechtshandhaving moet het OM tegen stootjes en stoten kunnen. Bovendien dienen ook wij ons werk kwalitatief goed te doen. En schieten wij daarin te kort dan is kritiek en zware kritiek op zijn plaats. Maar, is wat in termen van mediabeeld slecht is voor het OM, dus goed voor de advocatuur? Ik betwijfel dat ten zeerste.

De strafrechtadvocatuur dicht zich veel ruimte toe bij het optreden in het media en in het algemeen heb ik daar niet zoveel moeite mee. Maar soms vraag ik mij echter in gemoede af wat voor zin het heeft om het OM rücksichtslos af te fakkelen. Is dat echt in het belang van de goede rechtsbedeling? OM en advocatuur zijn dan wel geen bondgenoten, maar we zijn wel belendende percelen. Als we vuilnis in elkaars voortuin storten, moeten we niet verbaasd zijn, wanneer het over de heg terugdwarrelt.'

Hele tekst toespraak staat op de site van het OM.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 16 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden