Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak van opzettelijk aanrijden c.q. mishandeling van een agent in gestolen politie-auto

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak van opzettelijk aanrijden c.q. mishandeling van een agent in gestolen politie-auto

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Vrijspraak van opzettelijk aanrijden c.q. mishandeling van een agent in gestolen politie-auto
 
Vrijspraak van opzettelijk aanrijden c.q. mishandeling van een agent in gestolen politie-auto
donderdag, 25 september 2008

Contactsleutels even vergeten....

Artikel verplaatst van Nieuws naar rubriek Opmerkelijk, red. NJD. Het Haags gerechtshof oordeelt vandaag dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt op 18 juni 2007 aan diefstal van een politievoertuig.

De rare gang van zaken, om een vliegtuig te halen(?), verliep als volgt. De jongeman van Turkse komaf (geb. 1988) is nadat zijn proeftijd van een vorige straf net was verlopen met zijn auto richting Schiphol vertrokken. Op de rijksweg A4 kwam de verdachte zonder benzine te staan. Wat nu?

Verdachte is kennelijk bij gebrek aan een alternatief in een politieauto gestapt, die daar geparkeerd stond vanwege een ongeval stond en is daarmee gaan rijden. Verdachte is vervolgens tegen de verbalisant aangereden op het moment dat deze naast het voertuig waarin de verdachte zich bevond, stond teneinde de verdachte uit dit voertuig te krijgen. Bij het, vanuit stilstand, oprijden is de agent door het voertuig geraakt.

Op 3 juli 2007 heeft hij hierover tegen de politie verklaard dat het zijn bedoeling was om met de politieauto naar Schiphol te rijden om op tijd op een afspraak te zijn. Het hof hierover:

'Dat van “lenen” of joyriding geen sprake is geweest leidt het hof reeds af uit het feit dat uit niets blijkt dat de verdachte enige gedachte heeft gewijd aan hoe de politieauto weer terug te brengen na het –in zijn ogen- tijdelijk gebruik'.

Naar het oordeel van het hof brengt de handelwijze van de verdachte onder de bijzondere omstandigheden van dit geval geen aanmerkelijke kans met zich dat oom agent ten gevolge daarvan zwaar lichamelijk letsel zou worden toegebracht.

Evenmin kan worden vastgesteld dat de verdachte door zijn handelwijze verbalisant heeft bedreigd. De verdachte dient derhalve van het onder 2 primair en subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken. En de straf voor de diefstal? Vier weken cel minus voorarrest.

Arrest van mr. S.K. Welbedacht, mr. A.H. de Wild en mr. S. van Dissel, in bijzijn van de griffier mr. C.B. Jans, dd. 25 september 2008.

LJN: BF3106, Gerechtshof 's-Gravenhage, 22-005770-07

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 20 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden