Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow 60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen
 
60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen
vrijdag, 11 februari 2005

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD-KNAW) en Utrechts debatcentrum TUMULT presenteren een lezingenreeks waarin de verschillende actuele maatschappelijke betekenissen van de Tweede Wereldoorlog worden verkend. Daarbij zullen ook de veranderingen die zich onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in onze kijk op en herinnering aan die ingrijpende periode, aan bod komen.

Over Anne Frank, gebruik/misbruik van een symbool en over slachtofferisme en slachtofferrivaliteit, over straf, vergelding, vergeving

Hedendaags publiek kent de Tweede Wereldoorlog vooral als een strijd tussen goed en kwaad, door succesvolle Hollywood-films als The longest day en Schindlers list. Het NIOD-KNAW en TUMULT willen met dit project een tegenwicht aan dit beeld bieden, en hebben om die reden dan ook samenwerking gezocht met een instantie als COGIS, kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld.

Het morele ijkpunt dat de Tweede Wereldoorlog in vele maatschappelijke opzichten geworden is, leunt op een eenzijdige benadering van deze periode in de Nederlandse geschiedenis. De verschillende lezingen en het slotdebat bieden het publiek een andere blik op de werkelijkheid van toen én nu.

Een serie van zes lezingen over de oorlog mét slotdebat

Programma

10 februari

ANNE FRANK: GEBRUIK EN MISBRUIK VAN EEN SYMBOOL

Over een fenomeen als Anne Frank, 75 jaar geleden geboren, is relatief weinig gereflecteerd. Was dat omdat haar ' Achterhuis' niet als literatuur werd beschouwd of omdat historici zich niet met jeugdige schrijfsters bezighouden? De laatste jaren is, met name in de Verenigde Staten, meer over haar gepubliceerd, onder meer naar aanleiding van de totstandkoming van het toneelstuk The Diary of Anne Frank. Hoe moet het in de 21e eeuw verder met Anne Frank; blijft zij een symbool van de Holocaust of zal zij meer en meer het universeel lijden gaan symboliseren?

Lezing: David Barnouw, onderzoeker en woordvoerder NIOD Referent: Hans Westra, directeur Anne Frank Stichting Voorzitter: Marjan Slob, filosofe

24 februari

BURGEMEESTER IN OORLOGSTIJD
Tijdens de bezetting is het gros van de ambtenaren aangebleven, zich min of meer schikkend naar de opdrachten en bevelen van de Duitsers. In hun naoorlogse verdediging stelden zij altijd dat als zij vertrokken zouden zijn, hun plaats door een foute Nederlander zou zijn ingenomen. Het begrip Burgemeester in oorlogstijd staat daarvoor als symbool. Waren zij gewetenloze handlangers van de bezetter die een nazificatie van het ambtelijk apparaat nastreefde of was hun optreden grosso modo in het belang van het Nederlandse volk?

Lezing: Peter Romijn, hoofd afd. onderzoek NIOD en hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Referent: Tessel Pollmann, journalist, werkzaam aan proefschrift over secretaris-generaal J.A. Ringers
Voorzitter: Will Tinnemans, journalist

10 maart

HONGER, STERFTE EN BEZETTING
De Tweede Wereldoorlog bracht een drastische verandering van de Nederlandse landbouw teweeg en daarmee een verandering van het dieet. Dit dieet, dat tot aan de winter 44-45 in kwantitatieve zin afdoende was, was aanzienlijk magerder en vooral plantaardiger dan men tot dan toe gewend was. Nederland ging op dieet en menigeen voer daar, zowel volgens tijdgenoten als historici, wel bij. Daar staat tegenover dat de (niet-gewelddadige) sterfte wel erg steeg, vooral onder kinderen. Lag dat nu aan het voedsel of niet, en wat kan recent onderzoek aan het beantwoorden van die vraag bijdragen?

Lezing: Ralf Futselaar, onderzoeker NIOD, docent Universiteit Utrecht Referent: Diny Schouten, voedseljournalist
Voorzitter: Jan van Leijenhorst, hoofd onderwijs en cultuur vng

24 maart

GESCHIEDSCHRIJVING ALS AANKLACHT
De bekendste aanklacht in de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog is te vinden in Ondergang (1965), Pressers tweedelige boek over de jodenvervolging in Nederland. Hij liet de doden de aanklacht uitspreken tegen de Joodse Raden: Gij zijt de werktuigen geweest van onze doodsvijanden. Het publiek was onder de indruk van Pressers emotionele benadering en Ondergang werd vele malen herdrukt. Vakgenoten waren beduidend ambivalenter en Pressers benadering heeft onder historici geen school gemaakt. Waarom eigenlijk niet?

Lezing: Conny Kristel, senior onderzoeker NIOD
Referent: Bart van der Boom, historicus Universiteit Leiden Voorzitter: Elisabeth van den Hoogen, journalist

7 april

DE BANALISERING VAN HET TRAUMA
Nadat in de eerste decennia na de oorlog de psychische oorlogsgevolgen nauwelijks waren beseft, maakte ongeveer na 1970 het concentratiekampsyndroom een succesvolle opmars. Zo succesvol dat we ons inmiddels kunnen afvragen of het begrip trauma niet aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. Als we alles trauma noemen, tot aan een verloren sportwedstrijd aan toe - is dat dan geen nieuwe ontkenning van het leed van de oorlogsslachtoffers? Aan de orde komen ook zaken als slachtofferisme en slachtofferrivaliteit.

Lezing: Jolande Withuis, senior onderzoeker NIOD Referent: Rolf Kleber, hoogleraar psychotraumatologie Universiteit Utrecht
Voorzitter: Jan van Leijenhorst, hoofd onderwijs en cultuur vng Deze lezing kwam tot stand in samenwerking met COGIS.

21 april

WRAAK EN VERGELDING; VERGEVEN EN VERGETEN?
In haar proefschrift dat in maart 2005 zal verschijnen, gaat Hinke Piersma de geschiedenis na van de Vier, Drie, Twee van Breda. Die geschiedenis roept vragen op omtrent straf, vergelding, vergeving. Vragen die een grote actuele waarde hebben in het licht van bijvoorbeeld de Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Zijn amnesie en amnestie mogelijk? Kan een nieuwe samenleving worden opgebouwd zonder dat de oude daders zijn gestraft? Of blijven er spanningen? Mag men van slachtoffers verwachten dat zij vergeving als doel hebben, zelfs als zij nog lijden onder wat hun is aangedaan?

Lezing: Hinke Piersma, onderzoeker NIOD
Referent : Peter Baehr, oud-hoogleraar Universiteit van Amsterdam Voorzitter: Marjan Slob, filosofe

26 april slotdebat

GOED, FOUT EN DE ZIN VAN HERDENKEN
In zijn oratie In de ban van goed en fout? (1983) nam de huidige directeur van het NIOD-KNAW, Hans Blom, met alle respect afstand van het historisch framework van het geschiedwerk van L. de Jong. Voortaan zou onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog meer analytisch en minder moraliserend moeten zijn. De termen goed en fout zijn sedertdien te pas en te onpas gebruikt en zijn een eigen leven gaan leiden. Zo schreef Chris van der Heijden het veelgelezen boek Grijs Verleden, dat als centrale stelling heeft: er waren geen goed en fout, er was vooral grijs. In zijn lezing zal Hans Blom de geschiedenis van zijn voorstel evalueren. In het daaropvolgende debat komt ook de vraag naar de zin van herdenken aan de orde.

Inleiding: Hans Blom, directeur NIOD
Referent: Chris van der Heijden, auteur Grijs Verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog
Als forumleden worden wetenschappers (historici, psychologen), journalisten, en andere deskundigen uitgenodigd. Marjan Slob, filosofe, leidt de discussie.
Dit debat kwam tot stand in samenwerking met COGIS.

Meer informatie
Zie voor meer informatie en aanvangstijden de website van TUMULT of bel met TUMULT, tel. 030-2332430, of het NIOD, David Barnouw, tel. 020-5233800.

Locatie
Alle lezingen en het slotdebat vinden plaats in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, te Utrecht.

Toegangsprijs voor de lezingen bedraagt 3,50 euro, met korting (CJP &U-pas, Studentenkaart, Vrienden van het NIOD) 2 euro. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa van het Louis Hartlooper Complex.

 

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 april 2018





DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden