Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow 60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen
 
60 jaar denken over de Tweede Wereldoorlog, serie van zes lezingen
vrijdag, 11 februari 2005

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD-KNAW) en Utrechts debatcentrum TUMULT presenteren een lezingenreeks waarin de verschillende actuele maatschappelijke betekenissen van de Tweede Wereldoorlog worden verkend. Daarbij zullen ook de veranderingen die zich onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in onze kijk op en herinnering aan die ingrijpende periode, aan bod komen.

Over Anne Frank, gebruik/misbruik van een symbool en over slachtofferisme en slachtofferrivaliteit, over straf, vergelding, vergeving

Hedendaags publiek kent de Tweede Wereldoorlog vooral als een strijd tussen goed en kwaad, door succesvolle Hollywood-films als The longest day en Schindlers list. Het NIOD-KNAW en TUMULT willen met dit project een tegenwicht aan dit beeld bieden, en hebben om die reden dan ook samenwerking gezocht met een instantie als COGIS, kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld.

Het morele ijkpunt dat de Tweede Wereldoorlog in vele maatschappelijke opzichten geworden is, leunt op een eenzijdige benadering van deze periode in de Nederlandse geschiedenis. De verschillende lezingen en het slotdebat bieden het publiek een andere blik op de werkelijkheid van toen én nu.

Een serie van zes lezingen over de oorlog mét slotdebat

Programma

10 februari

ANNE FRANK: GEBRUIK EN MISBRUIK VAN EEN SYMBOOL

Over een fenomeen als Anne Frank, 75 jaar geleden geboren, is relatief weinig gereflecteerd. Was dat omdat haar ' Achterhuis' niet als literatuur werd beschouwd of omdat historici zich niet met jeugdige schrijfsters bezighouden? De laatste jaren is, met name in de Verenigde Staten, meer over haar gepubliceerd, onder meer naar aanleiding van de totstandkoming van het toneelstuk The Diary of Anne Frank. Hoe moet het in de 21e eeuw verder met Anne Frank; blijft zij een symbool van de Holocaust of zal zij meer en meer het universeel lijden gaan symboliseren?

Lezing: David Barnouw, onderzoeker en woordvoerder NIOD Referent: Hans Westra, directeur Anne Frank Stichting Voorzitter: Marjan Slob, filosofe

24 februari

BURGEMEESTER IN OORLOGSTIJD
Tijdens de bezetting is het gros van de ambtenaren aangebleven, zich min of meer schikkend naar de opdrachten en bevelen van de Duitsers. In hun naoorlogse verdediging stelden zij altijd dat als zij vertrokken zouden zijn, hun plaats door een foute Nederlander zou zijn ingenomen. Het begrip Burgemeester in oorlogstijd staat daarvoor als symbool. Waren zij gewetenloze handlangers van de bezetter die een nazificatie van het ambtelijk apparaat nastreefde of was hun optreden grosso modo in het belang van het Nederlandse volk?

Lezing: Peter Romijn, hoofd afd. onderzoek NIOD en hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Referent: Tessel Pollmann, journalist, werkzaam aan proefschrift over secretaris-generaal J.A. Ringers
Voorzitter: Will Tinnemans, journalist

10 maart

HONGER, STERFTE EN BEZETTING
De Tweede Wereldoorlog bracht een drastische verandering van de Nederlandse landbouw teweeg en daarmee een verandering van het dieet. Dit dieet, dat tot aan de winter 44-45 in kwantitatieve zin afdoende was, was aanzienlijk magerder en vooral plantaardiger dan men tot dan toe gewend was. Nederland ging op dieet en menigeen voer daar, zowel volgens tijdgenoten als historici, wel bij. Daar staat tegenover dat de (niet-gewelddadige) sterfte wel erg steeg, vooral onder kinderen. Lag dat nu aan het voedsel of niet, en wat kan recent onderzoek aan het beantwoorden van die vraag bijdragen?

Lezing: Ralf Futselaar, onderzoeker NIOD, docent Universiteit Utrecht Referent: Diny Schouten, voedseljournalist
Voorzitter: Jan van Leijenhorst, hoofd onderwijs en cultuur vng

24 maart

GESCHIEDSCHRIJVING ALS AANKLACHT
De bekendste aanklacht in de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog is te vinden in Ondergang (1965), Pressers tweedelige boek over de jodenvervolging in Nederland. Hij liet de doden de aanklacht uitspreken tegen de Joodse Raden: Gij zijt de werktuigen geweest van onze doodsvijanden. Het publiek was onder de indruk van Pressers emotionele benadering en Ondergang werd vele malen herdrukt. Vakgenoten waren beduidend ambivalenter en Pressers benadering heeft onder historici geen school gemaakt. Waarom eigenlijk niet?

Lezing: Conny Kristel, senior onderzoeker NIOD
Referent: Bart van der Boom, historicus Universiteit Leiden Voorzitter: Elisabeth van den Hoogen, journalist

7 april

DE BANALISERING VAN HET TRAUMA
Nadat in de eerste decennia na de oorlog de psychische oorlogsgevolgen nauwelijks waren beseft, maakte ongeveer na 1970 het concentratiekampsyndroom een succesvolle opmars. Zo succesvol dat we ons inmiddels kunnen afvragen of het begrip trauma niet aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. Als we alles trauma noemen, tot aan een verloren sportwedstrijd aan toe - is dat dan geen nieuwe ontkenning van het leed van de oorlogsslachtoffers? Aan de orde komen ook zaken als slachtofferisme en slachtofferrivaliteit.

Lezing: Jolande Withuis, senior onderzoeker NIOD Referent: Rolf Kleber, hoogleraar psychotraumatologie Universiteit Utrecht
Voorzitter: Jan van Leijenhorst, hoofd onderwijs en cultuur vng Deze lezing kwam tot stand in samenwerking met COGIS.

21 april

WRAAK EN VERGELDING; VERGEVEN EN VERGETEN?
In haar proefschrift dat in maart 2005 zal verschijnen, gaat Hinke Piersma de geschiedenis na van de Vier, Drie, Twee van Breda. Die geschiedenis roept vragen op omtrent straf, vergelding, vergeving. Vragen die een grote actuele waarde hebben in het licht van bijvoorbeeld de Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Zijn amnesie en amnestie mogelijk? Kan een nieuwe samenleving worden opgebouwd zonder dat de oude daders zijn gestraft? Of blijven er spanningen? Mag men van slachtoffers verwachten dat zij vergeving als doel hebben, zelfs als zij nog lijden onder wat hun is aangedaan?

Lezing: Hinke Piersma, onderzoeker NIOD
Referent : Peter Baehr, oud-hoogleraar Universiteit van Amsterdam Voorzitter: Marjan Slob, filosofe

26 april slotdebat

GOED, FOUT EN DE ZIN VAN HERDENKEN
In zijn oratie In de ban van goed en fout? (1983) nam de huidige directeur van het NIOD-KNAW, Hans Blom, met alle respect afstand van het historisch framework van het geschiedwerk van L. de Jong. Voortaan zou onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog meer analytisch en minder moraliserend moeten zijn. De termen goed en fout zijn sedertdien te pas en te onpas gebruikt en zijn een eigen leven gaan leiden. Zo schreef Chris van der Heijden het veelgelezen boek Grijs Verleden, dat als centrale stelling heeft: er waren geen goed en fout, er was vooral grijs. In zijn lezing zal Hans Blom de geschiedenis van zijn voorstel evalueren. In het daaropvolgende debat komt ook de vraag naar de zin van herdenken aan de orde.

Inleiding: Hans Blom, directeur NIOD
Referent: Chris van der Heijden, auteur Grijs Verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog
Als forumleden worden wetenschappers (historici, psychologen), journalisten, en andere deskundigen uitgenodigd. Marjan Slob, filosofe, leidt de discussie.
Dit debat kwam tot stand in samenwerking met COGIS.

Meer informatie
Zie voor meer informatie en aanvangstijden de website van TUMULT of bel met TUMULT, tel. 030-2332430, of het NIOD, David Barnouw, tel. 020-5233800.

Locatie
Alle lezingen en het slotdebat vinden plaats in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, te Utrecht.

Toegangsprijs voor de lezingen bedraagt 3,50 euro, met korting (CJP &U-pas, Studentenkaart, Vrienden van het NIOD) 2 euro. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa van het Louis Hartlooper Complex.

 

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden