Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 4 op de 10 gevallen huiselijk geweld heeft proces-verbaal of aangifte tot gevolg

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 4 op de 10 gevallen huiselijk geweld heeft proces-verbaal of aangifte tot gevolg

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow 4 op de 10 gevallen huiselijk geweld heeft proces-verbaal of aangifte tot gevolg
 
4 op de 10 gevallen huiselijk geweld heeft proces-verbaal of aangifte tot gevolg
dinsdag, 11 november 2008

}

'Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp', meldt het CBS gisteren vanwege de nieuwe editie Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 – Ontwikkelingen en samenhangen (WODC/CBS 2008). Wat meer opvalt is dat de stijging van het aantal stalkingszaken onverminderd is voortgezet. De exponentiële groei van begin deze eeuw wordt niet meer gehaald, maar het absolute aantal groeit door en blijft buitengewoon hoog. Vorig jaar is dit aantal gestegen tot 1272.

Onder huiselijk geweld valt sinds de invoering van de Wet belaging namelijk ook het stalken, het (zeer) hinderlijk achtervolgen of lastigvallen van een persoon (vaak de ex-partner). In 2001, het eerste jaar na de invoering van de wet, handelden het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbanken 207 stalkingzaken af. Over de periode 2001–2007 hebben het OM en de rechtbanken in totaal ruim 6.000 stalkingzaken afgedaan.

Echte omvang huiselijk geweld veel groter, geschat wordt dat één op tien zaken bij politie wordt gemeld

Overige cijfers huiselijk geweld van het CBS

De politie registreerde in 2006 ruim 24 duizend aangiften van huiselijk geweld. Van alle geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt bijna 20 procent slachtofferhulp.

Meer gevallen van huiselijk geweld geregistreerd
In 2004, het eerste jaar dat de politie huiselijk geweld apart registreert, zijn meer dan 56 duizend incidenten bij de politie gemeld. Het gaat dan onder andere om partnermishandeling, kindermishandeling, seksueel misbruik van kinderen en mishandeling en verwaarlozing van ouderen. In 2005 waren het al ruim 57 duizend incidenten, in 2006 ruim 63 duizend.

Bijna 40 procent van alle gemelde incidenten van huiselijk geweld resulteert in een proces-verbaal van aangifte. Pas als een slachtoffer officieel aangifte heeft gedaan, kan een beroep worden gedaan op slachtofferhulp. In 2006 maakten 4,7 duizend slachtoffers van huiselijk geweld gebruik van de aangeboden slachtofferhulp.

Huiselijk geweld

De werkelijke omvang van huiselijk geweld is vele malen groter. Vermoedelijk wordt minder dan één op de tien incidenten bij de politie gemeld. Naar schatting was in 2006 ruim een half miljoen keer sprake van huiselijk geweld. Dit komt neer op bijna de helft van alle in dat jaar in Nederland ondervonden geweldsdelicten.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 22 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden