Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Definitie 'verbondenheid' tot zes basisvormen reduceren in het belastingrecht bepleit Ruud Zuidgeest

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Definitie 'verbondenheid' tot zes basisvormen reduceren in het belastingrecht bepleit Ruud Zuidgeest

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Definitie 'verbondenheid' tot zes basisvormen reduceren in het belastingrecht bepleit Ruud Zuidgeest
 
Definitie 'verbondenheid' tot zes basisvormen reduceren in het belastingrecht bepleit Ruud Zuidgeest
woensdag, 12 november 2008

}

Over de 'anatomische les' van Zuidgeest: ‘verbonden lichaam’ en ‘verbonden natuurlijk persoon’ in regelingen met een anti-ontgaanskarakter

De definitie ‘verbondenheid’ in het belastingrecht kan veel beter worden geformuleerd, bepleit een promovendus. In het belastingrecht zijn er verschillende regelingen waarin verbondenheid een rol speelt, zonder dat deze wettelijk omschreven is. Nu komt dit wel voor bij meer begrippen in het fiscale recht, maar Ruud Zuidgeest zag kans in zijn proefschrift met de titel (die ook wat doet denken aan het draagkrachtbeginsel en daarom wel fraai) Verbondenheid in het belastingrecht, een aanzet te doen tot vereenvoudiging en zo hield hij zes basisvormen over. Vrijdag 21 november 2008 verdedigt Ruud Zuidgeest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn selectie.

Hiernavolgend de verdere toelichting van de EUR

Hoewel het uitgangspunt in het Nederlandse belastingrecht is dat natuurlijke personen en rechtspersonen op zelfstandige basis in de belastingheffing worden betrokken, speelt in verschillende fiscale bepalingen ‘verbondenheid’ tussen belastingplichtigen een rol. Te denken valt aan de regelingen voor de ‘fiscale eenheid’ en aan de ‘partner’ van een natuurlijk persoon.

Deze begrippen spelen een rol in fiscale regelingen die als faciliteit zijn bedoeld. Er kan ook worden gewezen op de vele begrippen ‘verbonden persoon’ en ‘verbonden lichaam’. Op basis van deze begrippen geldt in gelieerde verhoudingen een afwijkende fiscale behandeling; er is geen sprake van faciliteiten maar van anti-misbruikbepalingen. Het valt op dat de gelieerdheid in deze fiscale bepalingen steeds op andere wijze is omschreven, wat niet in alle gevallen logisch lijkt.

In deze studie is de relevantie van ‘verbondenheid’ in het belastingrecht onderzocht en vooral de vraag of kan worden volstaan met enkele geüniformeerde begrippen, of dat verschillende begrippen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Ook bekeek Zuidgeest of de wetgever er in is geslaagd om verbondenheid fiscaalrechtelijk op een logische, duidelijke en zoveel mogelijk uniforme wijze te omschrijven, rekening houdend met de economische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid en definities in andere rechtsgebieden.

Zuidgeest concludeert dat in het belastingrecht verschillende thema’s en regelingen bestaan waarin verbondenheid een rol speelt, maar niet wettelijk is omschreven.

Hierbij denkt hij bijvoorbeeld aan ‘grootkoopmanschap’ en het onderscheid tussen fiscaal transparante en non-transparante samenwerkingsverbanden. In de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting en het successie- en schenkingsrecht zijn verder zo’n 50 verschillende, wettelijk gedefinieerde verbondenheidsbegrippen te vinden.

Deze begrippen kunnen niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met begrippen die duiden op de relatie tussen natuurlijke personen en begrippen waarbij de verbondenheid met een lichaam wordt bedoeld.

Ook verschilt de functie van de begrippen. Sommige begrippen hebben een facilitaire functie omdat zij onderdeel zijn van een begunstigende fiscale maatregel. Andere begrippen hebben juist een antiontgaansfunctie of antimisbruikfunctie.

Rekening houdend met de verschillende functies definieert Zuidgeest zes basisvormen voor verbondenheidsbegrippen. Voor relaties tussen natuurlijke personen betreft dit het begrip ‘partner’, dat een facilitaire functie heeft, en het begrip ‘verbonden persoon’ met een anti-ontgaansfunctie.

De gelieerdheid tussen lichamen kan voor faciliteiten worden aangeduid met de begrippen ‘fiscale eenheid’ en ‘concern’; daarbij kunnen in regelingen met een anti-ontgaanskarakter de termen ‘verbonden lichaam’ en ‘verbonden natuurlijk persoon’ worden gehanteerd.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden